Pagrindinės rasės ir žmogaus fizinio kūno evoliucija

Klausimas: Šis klausimas būtų Sen Žermenui. Jis kalbėjo apie mūsų fizinius kūnus ir aš turiu daug neatsakytų klausimų. Kaip suprantu, anksčiau žmonės turėjo kitokius kūnus nei dabar. Kai nusileido į dualistinę sąmonę, jie nusprendė naudotis kitokiais kūnais – tokiais, kuriais naudojamės dabar. Kaip atsirado šie nauji kūnai? Kokiu būdu gimė pirmasis kūnas? Kaip tai įvyko – kūno pasikeitimas, jeigu jis toks buvo ar nebuvo?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Turėtumėte suprasti, kad turime labai, labai daug mokymų, kuriuos potencialiai galėtume perduoti ir kuriuos norėtume kažkuriuo metu perduoti. Galite pažvelgti į tą mokymų kiekį, kurie iki šiol buvo perduoti per praėjusius šimtą metų, ir galite pagalvoti, kad jau ir tai yra pribloškiantis mokymų kiekis. Ir vis dėlto, yra dar daug daugiau mokymų, kuriuos galėtume duoti. Mes mėginame savo mokymus perduoti labai laipsnišku būdu, siekdami padėti pamatus, prieš įvesdami tam tikras koncepcijas, kurios yra naujos ir skiriasi nuo to, ką buvome davę anksčiau. O tai reiškia, kad kartais yra temų, kurių nenorime šiuo metu komentuoti, nes dar nesame jums perdavę tam tikrų kitų pamatinių mokymų.

Tai yra sudėtinga tema, kurios pilnam paaiškinimui iš tiesų reikia daugiau pamatinių mokymų. Tačiau čia jums duosiu tik trumpą apžvalgą. Ir lengviausias būdas tai paaiškinti, nesakau, kad tai yra pilnas paaiškinimas, tačiau paprasčiausias būdas tai paaiškinti yra sakyti, kad Žemė iš pradžių buvo sukurta identiteto karalijoje. Galėtume sakyti, kad egzistuoja identiteto lygmens planeta. Ji, žinoma, nėra tokia pati kaip fizinė planeta, tačiau joje yra identiteto lygmens matrica Žemei. Kai Elohimai pirmą kartą nusprendė sukurti Žemės planetą, jie iš pradžių sukūrė identiteto lygmens matricą, jie ją tenai materializavo. Na o tuomet, po kurio laiko, jie ją nuleido į mentalinę karaliją, o tada, praėjus dar ilgesniam laiko tarpui, jie ją nuleido į emocinę karaliją, o tada į fizinę karaliją. Tad buvo toks laikas, kai egzistavo tik identiteto lygmens Žemė. Ir buvo būtybių, kurios nusileido, galėtume taip sakyti, įsikūnijo identiteto lygmenyje. Tai, žinoma, nėra visiškai tikslus žodžių naudojimas, nes paprastai, kai kalbame apie nusileidimą į įsikūnijimą, kalbame apie fizinę oktavą. Tačiau buvo būtybių, kurių AŠ ESU Esatys pasiuntė mūsų taip pavadintą Sąmoningąjį AŠ į identiteto karaliją. Ir šios būtybės tuomet prisiėmė tokius kūnus, kuriuos galite turėti identiteto lygmenyje.

O tuomet atėjo laikas, kai planeta buvo perstumta į mentalinį lygmenį.

Ir buvo būtybių, kurios „nusileido į įsikūnijimą“ mentaliniame lygmenyje. Ir jos atėjo į įsikūnijimą mentaliniame lygmenyje, ir atėjo toks laikas, kai tai buvo perstumta į emocinę plotmę, ir buvo būtybių, kurios nusileido į įsikūnijimą tame lygmenyje. O tuomet atėjo toks momentas, kai Žemė buvo perstumta į fizinę karaliją, į fizinių vibracijų lygmenį.

Tačiau fiziniame lygmenyje niekas iš karto neatėjo į įsikūnijimą. Taip buvo dėl to, kad fizinis lygmuo yra pats tankiausias. Tad dėl įvairių sudėtingų priežasčių, tačiau pagrinde dėl to, kuo potencialiai galėjo tapti Žemė, buvo nuspręsta, kad Elohimai inicijuos laipsniško augimo procesą, užuot akimirksniu materializavę fizinius kūnus fiziniame lygmenyje. Vietoj to buvo sukurtas šis ilgas procesas, kurį jūs dabar laikote biologinės evoliucijos istorija. Tad mes leidome fiziniame lygmenyje vykti šiam labai ilgam procesui, palaipsniui atnešusiam vis sudėtingesnes gyvybės formas – vis sudėtingesnius fizinius kūnus, kol atsirado kūnai su tokia sudėtinga nervų sistema, kurią jūs šiandien asocijuojate su žmogaus kūnu. Ilgą laiką jokios būtybės iš dvasinės karalijos nenusileido į fizinį lygmenį. Tačiau būtybės jau egzistavo identiteto, mentaliniame ir emociniame lygmenyse.

Iš esmės galėtume sakyti, kad savo ankstesniuose mokymuose mes perdavėme pagrindinių rasių koncepciją, į Žemę atėjusių gyvybės srautų bangų koncepciją. Tačiau klausimas, kuris tuo metu buvo paliktas neatsakytas, buvo, kur anais amžiais šie žmonės, šios pagrindinės rasės nusileido, kur jos atėjo į įsikūnijimą. Vėlgi, duosiu jums paprasčiausią įmanomą paaiškinimą: pirmoji pagrindinė rasė nusileido į identiteto karaliją. Ir jai priklausę gyvybės srautai pakilo iš identiteto karalijos. Antroji pagrindinė rasė nusileido į mentalinę karaliją, ir taip pat iš jos pakilo. Trečioji pagrindinė rasė nusileido į emocinę karaliją. O tuomet mes anksčiau perdavėme mokymus, kad po to atėjo ketvirtoji pagrindinė rasė ir būtent joje įvyko nuopolis.

Na ir dabar, galite pamanyti, kad ketvirtoji pagrindinė rasė nusileido į įsikūnijimą tiesiai į fizinę karaliją, tačiau iš tiesų taip nebuvo. Ketvirtoji rasė pradėjo leistis į Žemę labai, labai seniai, evoliucijos procesui dar nespėjus sukurti tokių sudėtingų fizinių kūnų, kuriuos matote šiandien. Tiesą sakant, ketvirtoji pagrindinė rasė įsikūnijo visose trijose aukštesnėse karalijose. Ir kai kurios iš šių būtybių iš ketvirtosios pagrindinės rasės, pagrinde tos, kurios buvo mentalinėje ir emocinėje karalijose, dauguma jų emocinėje karalijoje, įžengė į dualistinę sąmonę ir nesugebėjo iš jos išsivaduoti. Jie nesugebėjo, kaip Maitrėja aprašo savo knygoje, sugrįžti pas mokytoją. Ir būtent dėl to turite visą šią koncepciją, kad praeityje egzistavo Rojus ar labiau idiliška vieta, kurioje žmonės, kaip yra sakoma Biblijoje, bendravo su Dievu. Tačiau iš tiesų jie bendravo su savo dvasiniais mokytojais. Jie galėjo tiesiogiai matyti savo dvasinius mokytojus, kadangi tais laikais pakylėtieji mokytojai galėjo lankytis visose trijose aukštesnėse karalijose. Jie galėjo materializuotis emocinėje karalijoje, kadangi ji nebuvo taip stipriai užteršta kaip dabar. Net ir emocinėje karalijoje jie turėjo tiesioginį ryšį, ne fizinį ryšį, bet kažką panašaus į fizinį ryšį. Jie galėjo tiesiogiai matyti savo dvasinius mokytojus ir su jais bendrauti. Tačiau kai kurie iš jų įžengė į dualizmą ir dėl įvairių priežasčių nusprendė iš jo negrįžti.

Tai reiškė, kad kai jų pagrindinė rasė pakilo, jie nebegalėjo likti identiteto, mentalinėje ir emocinėje karalijose. Jie, taip sakant, nupuolė savo vibracijomis į fizinę karaliją. Ir būtent tuomet jie pradėjo ateiti į fizinį įsikūnijimą. Ir tai įvyko tuo pačiu metu, kai evoliucijos procesas sukūrė fizinius kūnus su tokiomis charakteristikomis, kurios yra būtinos, kad dvasinės būtybės galėtų juose įsikūnyti. Tad šitai galima paaiškinti įvairiais būdais, tačiau galėtume sakyti, kad, atsižvelgiant į tą Žemės matricą, fizinė karalija tapo tokiu kaip saugumo tinklu, saugumo mechanizmu, kad jeigu kurios nors trijose aukštesnėse karalijose įsikūnijančios būtybės nupultų į dualizmą ir nesugebėtų iš jo sugrįžti, jos galėtų nusileisti į fizinę karaliją ir gauti dar vieną galimybę mokytis būdamos Žemėje. Vėlgi, tai nėra pilnas ar galutinis paaiškinimas, tačiau tai yra tai, ką jaučiu jums šiuo metu galintis duoti, kol nesame perdavę platesnių pamatinių mokymų, kuriais galėtume pilniau tai paaiškinti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels