Kiek visatų?

TEMOS: Galite tapti kūrėju – labai didelis skaičius – ne paralelės visatos

Klausimas: Yra tik viena visata ar daug visatų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels.

O kiek visatų norėtumėte, kad būtų? Kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje, visiems jums yra skirta augti link pilnos Dievo sąmonės. O kai pasieksite šią Dievo sąmonę, turėsite galimybę – jeigu taip pasirinksite – tapti savo pačių visatos kūrėju, savo formų pasaulio kūrėju. Daug, labai daug gyvybės srautų ėjo šiuo keliu ir pasiekė šią būseną, ir todėl yra daug visatų. Tiesą sakant, jų yra tiek daug, kad būtų beprasmiška tai įvardinti skaičiumi, mano mylimieji. Nes linijiškam žmonių protui būtų sunku suvokti šį skaičių.

Tačiau tai reikėtų atskirti nuo koncepcijos, kurią randate moksle apie paraleles visatas, kuomet kai kurie mokslininkai tiki, kad, kai padarote pasirinkimą, padalinate visatą į dvi dalis (jeigu turėjote du pasirinkimus), į visatą, kurioje padarėte vieną pasirinkimą, ir į visatą, kurioje padarėte kitą pasirinkimą. Tai nėra realybė, mano mylimieji, nes tai eitų prieš laisvą valią, ta prasme, kad egzistuotų jūsų esybės dalis, kuri patirtų abi šias galimybes, ir todėl iš tiesų nebūtumėte padarę pasirinkimo ir patyrę šio pasirinkimo pasekmių.

Tačiau taip, iš tiesų egzistuoja nesuskaičiuojama daugybė visatų, ir jų nuolatos vis daugėja.

Tačiau turiu pasakyti, kad tai yra šiek tiek akademiškas klausimas, kadangi jūs gyvenate šioje visatoje. Ir jūs turėtumėte sutelkti visą savo dėmesį eiti keliu, kuris yra siūlomas šioje visatoje, kadangi negalite tiesiog peršokti iš šios visatos į kitą, jeigu jums nepatinka ta, kurioje gyvenate. Nėra tokio dalyko, kaip šokinėjimas per visatas, mano mylimieji.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels