Dangus

Klausimas apie sekantį pasiuntinį

Klausimas: Gerai, noriu pasakyti, kad čia buvo klausimas, kurio dabar neberandu, tad aš jį perfrazuosiu, tačiau jis buvo skirtas tau ir jie norėjo žinoti, ar tu apmokai kažką būti pasiuntiniu, kitaip tariant, užimti tavo vietą, kai išeisi?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Gerai. Sąmoningai tikrai ne. Tačiau tam tikra prasme, jūs visi esate apmokomi būti pasiuntiniais ir skleisti žinią, skleisti idėjas ir visą tradiciją. Ką tai reiškia jums individualiai – apie tai neturiu jokios nuomonės. Tačiau į pasiuntinio koncepciją galima žiūrėti platesniu būdu, kuomet kiekvienas, kuris atneša naują idėją, yra, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, pasiuntinys. Žinote, kad ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų organizacijose aplink pasiuntinio poziciją buvo sukurtas didelės stabmeldystės kultas.

Ir, žinoma, mokytojai to čia neskatina, ir aš taip pat to neskatinu, man to nereikia. Nelaikau savęs pranašesniu dėl to, kad esu pasiuntinys. Aš atlieku labai specifinį darbą. Ir jūs visi turite savo individualias misijas, kurios yra lygiai taip pat svarbios. Tiesą sakant, nėra jokios prasmės kalbėti apie tai, kad kažkas yra daugiau ar mažiau svarbu, ir jums tiesiog reikia atrasti, kas tai yra jums individualiai. Buvo laikas, kai maniau, kad galėčiau apmokyti kitus pasiuntinius, tačiau suvokiau, kad tuo iš tiesų užsiima mokytojai, ir bent jau kol kas jie nenusprendė sukurti kažkokios programos, kurioje žmonės būtų to mokomi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels