Vienovės koncepcija ir dualistinė sąmonė

Klausimas: Kodėl tiek daug yra kalbama apie puolusias būtybes? Argi mes visi nesame viena? Kodėl turėtume skirstyti žmones ir koncentruotis į blogiukus, į nedidelį valdžios elitą, jeigu visi esame viena ir visi esame Dievo dalis? Tai reiškia, jog jie yra mes, mūsų dalis, mes nesame kitokie nei jie. Tai yra, jeigu koncentruojamės į vienovę, o ne į dualizmą. Viskas yra Dievas, nieko nėra už Dievo ribų.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, yra daug žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, kurie laikosi panašaus požiūrio. Ir jeigu žvelgiame iš visuotinės perspektyvos, tuomet taip, viskas yra Viena. Tačiau kai pripažįstate laisvą valią, suvokiate, jog savimonę turinčios būtybės su laisva valia turi potencialą įžengti į mūsų taip vadinamą dualistinę sąmonę arba atskirties sąmonę. O kai įžengiate į šią sąmonės būseną, negalite patirti ar priimti Vienovės. Tad tiesiog sakymas žmonėms: „O, mes visi esame viena ir jūs tiesiog turėtumėte jausti vienovę“, iš tiesų nepadeda toje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms.

Kitas dalykas, žinoma, yra toks, kad puolusios būtybės nėra kaip ir visi kiti planetoje. Mes tai mėginome aprašyti daugybę kartų, taip pat ir šioje konferencijoje. Jos skiriasi, kadangi pasinaudojo savo laisva valia įstumti save į tokią sąmonės būseną, kurioje save laiko (kaip vakar paaiškino Didysis Dieviškasis Vedlys) fundamentaliai besiskiriančiomis nuo kitų žmonių.

Kaip Didysis Dieviškasis Vedlys sakė, jis neteigia, kad jos skiriasi, tačiau jos pačios taip mano. Ir priežastis, dėl kurios mes duodame šiuos mokymus apie puolusias būtybes, yra ta, kad jos padarė didžiulį poveikį Žemei. Ir per šią savo pasaulėžiūrą, kad jos priklauso atskirai kategorijai ir yra geresnės už kitus žmones, ir kad turi teisę manipuliuoti ir paminti kitų žmonių laisvą valią, jos sukūrė didžiulį skaičių pasidalijimų Žemėje, sukūrė įvairiausius susiskaldymo sluoksnius tarp žmonių. Tačiau labiau už viską jos mėgino atskirti žmones nuo jų AŠ ESU Esaties, nuo jų Aukštesnės Esybės ir Pakylėtosios Karalijos. Ir kalbant atvirai, tokioje planetoje kaip Žemė negalėsite išsilaisvinti nuo šios skaldančios įtakos, kol nesuprasite, kad, visų pirma, tai egzistuoja. Kol nesuvoksite, iš kur tai ateina, kokia yra už to slypinti sąmonė.

Yra daug, daug niueidžo žmonių, kurie pasigauna kažkokią idėją, kuri gali būti teisinga idėja iš tam tikros perspektyvos. Tačiau jie nesuvokia, kad dar nėra pasiekę taško, kuriame iš tiesų sugebėtų pilnai priimti ir įgyvendinti vienovės koncepciją. Nes jie vis dar tebeturi daug skaldančių įsitikinimų, energetinių šablonų ir momentumų iš ankstesnių gyvenimų, o taip pat atskirųjų savasčių savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Tad jie gali susikurti šį romantišką požiūrį, kad viskas yra Viena ir vienintelis dalykas, kurį jums reikia daryti, yra koncentruotis į Vienovę. Tačiau ką jie iš tiesų daro? Jie kuriasi atskirąją savastį.

Na ir dabar, kai kuriuose žmonėse ši atskiroji savastis gali tapti tokia stipri, kadangi buvo sukurta prieš daugelį gyvenimų, kitokioje aplinkoje, kad gali nustelbti arba užslopinti kai kurias kitas savastis. Ir todėl šie žmonės gali visur vaikštinėti, kaip matote kai kuriuose dvasiniuose judėjimuose, kuriuose matote šiuos žmones, kurie labai save kontroliuoja, kalba labai tyliai, vaikšto kontroliuojamu būdu ir visada atrodo harmoningi, ramūs, blaivaus proto ir susikaupę. Matote tai daugelyje dvasinių judėjimų, kuriuose žmonės prisiima šią tam tikrą išorinę aurą. Tačiau su daugeliu šių žmonių nutinka taip, kad kurį laiką išlaikę tokį elgesį jie galiausiai perdega.

Ir jūs, pavyzdžiui, ankstesnėje pakylėtųjų mokytojų dispensacijoje matėte, kad daugelis žmonių buvo susikūrę išorinę savastį, kuri sakė, kad štai kaip jie turėtų eiti keliu, jie turėtų daryti visus šiuos dalykus ir nustoti daryti visus tuos kitus daugybę dalykų. Ir jie jautė įtampą, stengdamiesi tai išlaikyti. Tad kai guru susirgo ir pasitraukė, kai kurie iš šių žmonių persivertė ir staiga puolė daryti visus tuos dalykus, kurių jautė negalintys daryti, kol tariamai buvo geri čelos. Ir jie įžengė į šį beveik hedonistinį gyvenimo būdą, darydami visus tuos dalykus, kuriuos anksčiau jautėsi paaukoję.

Taip pat matote žmonių, kurie sugeba išsaugoti tą paviršutinį sluoksnį visą gyvenimą. Tačiau pasekmė yra tokia, kad jie neauga. Todėl, kad jie neišriša nė vieno iš šių elementų savo pasąmonėje, savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose.

Iš tam tikros perspektyvos galime sakyti: „Taip, mes visi esame Viena.“ Ir mes jau anksčiau sakėme, kad yra žmonių planetoje, kuriems nereikia koncentruotis į puolusias būtybes, jiems tiesiog reikia koncentruotis į save ir į savo augimą. Tačiau yra daug, daug žmonių, daug daugiau žmonių, kuriems būtų naudinga suvokti, kad egzistuoja mūsų taip vadinamos puolusios būtybės, kurios turi sąmoningą intenciją kurti susiskaldymą. Ir tik kai pamatote šią intenciją ir pamatote, kaip jos mėgina kurti susiskaldymą, galite išsilaisvinti iš daugybės jų sukurtų iliuzijos sluoksnių.

Kitaip tariant, jeigu naudotume tuos žodžius, kuriuos naudojau prieš 2000 metų, šio pasaulio princas siekia naudotis viskuo, ką tiktai gali sugalvoti, kad išlaikytų jus šiame pasaulyje. Ir jeigu kalbėtume atvirai, bet kokia egzistuojanti idėja gali būti panaudota įkalinti jus šiame pasaulyje, įskaitant ir idėją, kad mes visi esame Viena. Galite matyti, tiesiog pažvelgdami į pasaulį ir į visus konfliktus pasaulyje, pažvelgdami į fanatiniame mąstyme esančius žmones, kad gilesniame lygmenyje jūs visi esate Viena, bet tikrai ne paviršutiniame lygmenyje čia Žemėje.

Jeigu visi esate Viena, kodėl yra tiek daug susiskaldymų ir konfliktų? Labai dažnai nutinka taip, kad žmonės, kurie tiki šiuo „mes visi esame Viena“, yra izoliavęsi nuo likusio pasaulio. Jie gyvena kažkokioje apsaugotoje aplinkoje, kurioje jiems niekada niekas nemeta iššūkio. Jie neina ir nemėgina kalbėtis su žmonėmis, kurie yra fanatiniame mąstyme, nes jeigu tai padarytų, suvoktų, kad, na, galbūt mes visi esame Viena, bet tikrai nepatiriame savęs kaip esančių Vienovėje. O kodėl to nepatiriate? Dėl visų šių skaldančių veiksnių, kuriuos sukūrė puolusios būtybės. Kaip įveiksite šį susiskaldymą, jeigu neįsisąmoninsite problemos priežasties? Kaip galėsite išgydyti plaučių uždegimą, jeigu nežinosite, kad egzistuoja tam tikros bakterijos, kurios sukelia jūsų plaučių uždegimą? Žinios yra galia. Neišmanymas nėra palaima, nors kai kurie žmonės mano, kad tai yra palaima.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels