Ar pakylėtasis mokytojas yra laisvas Dievuje?

Klausimas: Aš kartais susiduriu su išsireiškimu, kad pakylėtasis mokytojas yra laisvas Dievuje (angl. God-free). Kaip tai suprasti?

Atsakymas iš Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2015 metais:

Kimas: Egzistuoja pakylėtasis mokytojas, vadinamas Godfriu. Jis buvo įsikūnijęs Godfriu Rei Kingu – AŠ ESU judėjimo lyderiu.

Taip, bet aš turiu omenyje ne tai. Turiu omenyje laisvas Dievuje sąmonėje.

Kimas: Tai reiškia, kad esate pakilę virš tapatinimosi su materialia plotme, esate transcendavę ego, ir todėl esate laisvi Dievuje. Aš tai suprantu kaip buvimą laisvu pripažinti, kad esate Dievo dalis, kad esate Dievo Esybės tąsa.

Ir tai, žinoma, nuo vaikystės mums buvo diegiama neigti. Mes esame „čia“, o Dievas yra kažkur „tenai aukštai“. Arba Dievo iš viso nėra. Net ir dauguma religijų sako, kad Dievas yra ten aukštai, ir mes tikrai esame nuo jo atskirti. Mums reikalinga religija, kadangi negalime su Dievu užmegzti tiesioginio ryšio.

Žinoma, realybė yra tokia, kad galime, nes iš kur mes visi kilome? Iš tiesų tėra tik Vienas Protas, išreiškęs save mumis visais. Ir man būtent tai ir reiškia būti laisvu Dievuje, kai paleidžiate visas tas iliuzijas ir pripažįstate: „AŠ ESU Dievo sūnus arba dukra“. Drįstate tai priimti.

Jūs, žinoma, galite tai padaryti būdami įsikūnijime, tačiau, mano supratimu, negalite iki galo paleisti atskirojo aš, kol tebesate fiziniame kūne. Nes tą akimirką, kai jį paleisite, nebegalėsite pasilikti kūne. Tad mums reikalingas šis nedidelis atskirumas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels