Kuan Jin liks su Žeme

Klausimas: Kiek dar ilgai Kuan Jin liks su mumis? Ji gali eiti toliau, tačiau kokį sprendimą ar mums tenkančią galimybę ji atspindi, likdama čia su mumis? Ji prisiekė būti su Žeme ir padėti mums.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Kuan Jin liks su mumis dar ilgą laiką į ateitį. Pakylėtoji būtybė Žemės planetą gali palikti dėl vienintelės priežasties: jeigu Žemėje nebelieka nė vieno žmogaus, kuris įkūnytų tos būtybės Žemei saugomą liepsną arba dieviškas savybes. Tad kol bus žmonių, susiderinusių su Kuan Jin širdimi ir siekiančių būti atviromis durimis Gailestingumo ir Atleidimo liepsnoms, Kuan Jin turės akivaizdžiai naudingą poveikį planetai.

Kartais gali nutikti taip, kad pakylėtoji būtybė tiesiog pripažįsta, jog Žemėje nebėra likę nė vieno asmens, kuris galėtų būti atviromis durimis tos būtybės liepsnai, ir tuomet ji gali nuspręsti pereiti į kitas planetas, kuriose galėtų labiau pasitarnauti tose planetose gyvenantiems gyvybės srautams nei Žemėje gyvenantiems gyvybės srautams. Tačiau, kas liečia Kuan Jin, ji turi tiek daug pasekėjų Rytuose, o taip pat daug pasekėjų net ir Vakaruose, kad liks su Žeme dar labai ilgą laiką.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels