Dangus

Alternatyvi žiniasklaida

Klausimas: Kokių pokyčių žiniasklaidoje galime tikėtis Aukso Amžiuje? Kokį vaidmenį vaidins alternatyvi žiniasklaida?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Akivaizdu, kad Aukso Amžiuje žiniasklaida dramatiškai pasikeis, nes tie patys principai, kurie galioja laisvai energijai, galioja ir informacijai. Laisva energija negali būti kontroliuojama ir monopolizuojama, kadangi ji neateina iš vieno šaltinio, ir tai jau pradeda vykti su informacija.

Na ir dabar, žinoma, didelė dalis jūsų šiandien taip vadinamos alternatyvios žiniasklaidos nėra tokia neutrali ir geranoriška kaip save pristatinėja. Jums iš esmės reikia suvokti, kad gyvenate amžiuje, kuriame negalite aklai pasitikėti jokia žiniasklaida. Štai kodėl, grįžtant prie to, ką Jėzus kalbėjo apie Kristiškumą, turite išsiugdyti šį gebėjimą skaityti vibracijas, idant galėtumėte perskaityti alternatyvios žiniasklaidos svetainę ir labai greitai galėtumėte pajausti vibraciją. Ar jie turi aukštesnę intenciją, ar žemesnę intenciją? Jums net nėra būtina žinoti, kas tai yra, tiesiog galite pajausti, kad jie kažkaip traukia jūsų energijas žemyn, ir tuomet žinote, kad intencijos nėra teisingos.

Žinoma, internetui išaugus ir supurčius tradicinę žiniasklaidą, valdžios elitas, puolusios būtybės, darė viską, ką galėjo, kad tuo pasinaudotų. Kaip jau sakėme, jos paleidžia tiek daug informacijos, kad visiškai susipainiojate. Jos paleidžia tiek daug informacijos, kad žmonės uždaro savo protus arba pradeda sakyti, kad tai peržengia visas ribas.

Štai kodėl jums lieka tik viena galimybė – įžvalgumas. Tačiau tai vis dar tebėra daug geresnė situacija, nei buvo visuomenėse, kuriose žmonės iš viso neturėjo priėjimo prie informacijos. Dabar bent jau turite tiek gera, tiek bloga, ir todėl turite kažką, kuo galite naudotis savo įžvalgumui vystyti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels