Visi gyvūnai galiausiai išnyks

Klausimas: Turiu klausimą apie gamtą. Atėjus Aukso Amžiui ir paaugus sąmonei, ar įvyks pokyčių gamtoje ir gyvūnijos pasaulyje? Pavyzdžiui, man visada kildavo klausimas, kodėl egzistuoja tokie gyvūnai kaip gyvatės arba skorpionai.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Taip, gamtoje įvyks dramatiški pokyčiai, ir dramatiški pokyčiai įvyks ir gyvūnijos pasaulyje. Vėlgi, kaip sakė Sen Žermenas, mes visada atsižvelgiame – ir tai yra Motinos išmintis, – kur žmonės yra savo sąmonėje, ką jie sugeba priimti, kiek jie sugeba abstrahuotis nuo dabartinių sąlygų. Tad suprantate, kokią mes, pakylėtieji mokytojai, turime išlaikyti subtilią pusiausvyrą.

Žmonės sukūrė dabartines sąlygas per savo sąmonę, tačiau, kadangi jie to nesuvokia, kadangi jie nusileido į labai tankią sąmonės būseną, jie nepripažįsta ankstesniuose gyvenimuose ir ankstesniuose amžiuose dalyvavę visų šių sąlygų bendrakūrime. Ir dabar jie šias sąlygas laiko natūraliomis – sukurtomis Dievo arba evoliucinio proceso. Jie galvoja, kad šios sąlygos yra neišvengiamos, ir jie neturi galios jų pakeisti. Ir daugelis žmonių, žinoma, išsiugdė emocinį prisirišimą prie to, kaip viskas šiuo metu yra Žemėje.

Mes jau anksčiau davėme mokymus apie tai, kad daugelis gyvūnų buvo sukurti iš dualistinės sąmonės. Jie buvo sukurti po Nuopolio į žemesnę sąmonės būseną. Gyvatės, nuodingi gyvūnai, nuodingi vabalai yra žemesnių dualistinės sąmonės aspektų išraiška. Daugelis gyvūnų, kuriuos matote Žemėje, iš tiesų yra, galėtume sakyti, perėjūnai iš astralinės plotmės, kurioje egzistuoja forma. Palaipsniui, laikui bėgant, šią formą žmonija nuleido į fizinį pasireiškimą, pažemindama savo sąmonę ar netgi įdėdama ją į tam tikras matricas.

Jeigu suvokiate, kas buvo pasakyta anksčiau apie šį tarp astralinės plotmės ir fizinės plotmės vykstantį persidengimo efektą, liečiantį NSO, drakonus, vienaragius ir kitus panašius dalykus, iš tiesų yra įmanoma, kad žmonės, didelis žmonių skaičius, gali taip stipriai suderinti savo sąmonę su astraline plotme, kad gali ištraukti minčių vaizdinį iš astralinės karalijos į fizinį vibracijų lygmenį, kuriame jis materializuojasi fiziniu gyvūnu.

Tai yra mokymas, kurį davėme jau ir anksčiau, tačiau palikome neatsakytą klausimą, kiek gyvūnų Žemėje buvo sukurta šiuo būdu. Palikome šiek tiek atvirumo žmonėms tikėti, kad bent kai kurie iš gyvūnų turi aukštesnę realybę ir todėl nebus pašalinti, Žemei kylant aukštyn. Vėlgi, tai darėme įvertinę, kam žmonės yra pasirengę.

Na ir dabar, žinoma, jūs klausiate ir esate pasiekę aukštesnį supratimo lygmenį, tad galiu jums pasakyti realybę: 100% visų jūsų Žemėje šiuo metu matomų gyvūnų išnyks, kai Žemė bus pakelta aukščiau. Nėra absoliučiai nė vieno gyvūno, nė vieno paukščio, nė vienos gyvūno formos, praktiškai nė vieno augalo, kurie būtų tokioje tyroje būsenoje, kad sugebėtų išsaugoti savo dabartinę formą, Žemei kylant savo vibracijose.

Aš čia nekalbu apie galutinį šios sferos, kurioje jūs esate, pakylėjimą. Tiesiog kalbu apie laipsnišką Žemės kilimą. Ateis tam tikri momentai, kuomet tam tikri gyvūnai išnyks, kadangi kritinė masė žmonių bus transcendavę sąmonę, kuri sukūrė tą astralinį minčių vaizdinį ir įtraukė jį į fizinę plotmę. Kodėl dinozaurai išnyko? Nors iš tiesų egzistavo fizinės priežastys, kurias jums gali atskleisti mokslas, pasitarnavusios šiam išnykimui, tikroji priežastis buvo ta, kad kritinė žmonių masė transcendavo šiuos gyvūnus materializavusią sąmonę. Taip pat įvyks ir su visais dabartiniais gyvūnais. Daugelis disbalansų, kuriuos matote gamtoje, nustos egzistuoti. Ateis toks momentas, kai net ir pati materija pasidarys mažiau tanki, pasidarys labiau perregima.

Nenoriu jūsų tuo apsunkinti, tačiau turite suvokti, kad negalite būti prie nieko prisirišę. Negalite būti prisirišę prie jokių šiuo metu Žemėje egzistuojančių formų, jeigu iš tiesų norite daryti maksimalų dvasinį progresą. Privalote ryžtis kvestionuoti visas savo matomas formas.

Neturite būti, kaip sakėme šiuose diktavimuose, taip prisirišę prie tam tikros formos, kad ji jus apakintų aukštesnei formai, kuri jau egzistuoja identiteto karalijoje, aukštesnėje identiteto karalijoje, ir laukia, kol jūs suvaidinsite savo vaidmenį, nuleisdami ją žemyn per identiteto lygmenį į mentalinį, tuomet į emocinį ir galiausiai į fizinį. Juk suvokiate, kad būtent šitaip bus pakylėta Žemė – aukštyn ją pakylės jautriausi ir dvasingiausi žmonės, kurie susiderins su aukštesniais minčių vaizdiniais ir tuomet, savo dėmesiu, atneš juos į fizinę plotmę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels