Ar Motina Teresė pakilo?

Klausimas: Klausimas būtų apie Motiną Teresę. Ji po savo mirties nepakilo. O kur ji yra dabar?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Na, Motinos Teresės siela nepakilo, bet iš tiesų dar kartą nusileido į įsikūnijimą. Tai nustebins daugelį žmonių, manančių, jog tiek daug metų nesavanaudiškai tarnavusi kitiems ir padariusi tiek daug gerų darbų Motina Teresė tikrai turėjo užsitarnauti savo pakylėjimą.

Bet paklausykite, ką sakėme šioje konferencijoje, kalbėdami, kad iš tiesų galite būti užsitarnavę savo pakylėjimą, eidami tam tikru asketišku keliu, tačiau, kadangi turite tam tikrų neišpildytų troškimų Žemėje, iš tiesų nesugebate pakilti ir palikti Žemės.

Šioje svetainėje yra pateikiami labai platūs mokymai apie Motiną Teresę ir krizę, kurią ji išgyveno, ir jeigu šiuos mokymus išstudijuosite, pamatysite, kad, nors ji darė daug gero dėl kitų, ji nepakankamai dirbo su savo psichologija ir jos pakankamai neišsprendė. Būtent dėl to ji nebuvo pasirengusi pakilti.

Ši tradicinė krikščioniška pasaulėžiūra, kad galite užsitarnauti įžengimą į Dangų darydami gerus išorinius darbus, yra absoliučiai klaidinga. Galėsite tai suvokti, jeigu pažvelgsite, ką iš tiesų sakė Jėzus, sakydamas, kad Dangaus Karalystė neateis, laikantis išorinių religijos taisyklių ir dogmų. Kadangi Dievo Karalystė yra jumyse ir būtent čia ją privalote atrasti, tai reiškia, kad turite išspręsti problemas savo psichologijoje, kurios jums neleidžia būti Dievo Karalystėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels