Laisva energija

Klausimas: Ar galėtumėte mums ką nors pasakyti apie laisvą energiją?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Laisvos energijos koncepcija iš dalies buvo įkvėpta mūsų, iš dalies puolusių būtybių. Esate girdėję posakį, kad nėra nemokamų pietų, ir kas moka, pagal to dūdelę ir šoka, ir tame yra tiesos. Nėra laisvos energijos ta prasme, kad energija į fizinę oktavą privalo ateiti iš aukštesnės oktavos, ji privalo iš kažkur ateiti.

Tradicinis mokslas teigia, kad visatoje egzistuoja fiksuotas energijos kiekis, ir energija negali būti nei sukuriama, nei sunaikinama. Kaip jau sakėme, mokslas žino, kad visata plečiasi vis didėjančiu greičiu, ir tai gali būti paaiškinama tik tuo, kad šio plėtimosi varomoji jėga yra nauja, į materialią karaliją ateinanti energija.

Tai tiesa, kad energija negali būti sukuriama arba sunaikinama dabartiniame sąmonės lygmenyje, kuriame, kaip buvo pasakyta anksčiau, šviesos greitis šiam sąmonės lygiui yra absoliutus greičio limitas. Neįmanoma sukurti laisvos energijos per mechanišką, technologinį įrenginį. Vėlgi, kaip sakiau kalbėdamas apie atominę akceleruojančią kėdę, perdavėme koncepcijas apie šį technologinį įrenginį, ir daug žmonių pasaulyje svajoja apie technologinio įrenginio sukūrimą, kuris galėtų laisvą energiją gaminti visiškai mechanišku būdu.

Ateityje iš tiesų atsiras technologiniai įrenginiai, kurie padidins pasaulinę energijos gamybą ir prieinamos energijos kiekį. Aš jau turiu tam paruoštus planus. Jie egzistuoja eteriniame lygmenyje. Jie yra pradedami nuleidinėti į mentalinį lygmenį. Jie vis dar tebėra ganėtinai stipriai blokuojami emocinėje karalijoje, kurioje juos blokuoja įvairūs žmonės, nepriimantys šios koncepcijos, ir puolusios būtybės, kurios mėgina sukurti sumaištį, dėl kurios žmonėms neįmanoma to pernešti per emocinę plotmę ir nuleisti į fizinę plotmę.

Yra žmonių, su kuriais dirbu, ir kurie jau yra toli pasistūmėję su šiomis koncepcijomis ir tam tikrų įrenginių kūrimu. Turite suprasti, kad tai nėra mechaniškas procesas, kadangi neleisime puolusioms būtybėms užgrobti šios energijos ir paversti ją mokama energija, kurią galėtų monopolizuoti ir panaudoti dar didesniam žmonių pavergimui, pavergdami juos dar labiau nei jie yra pavergti jūsų šiuo metu turimomis fizinėmis energijos formomis.

Laisva energija, žinoma, turėtų išlaisvinti žmones, o ne juos pavergti. Tad turime išsaugoti šią subtilią pusiausvyrą: kaip galime pakelti sąmonę iki tam tikro lygmens? Kaip galime pašalinti pakankamą puolusių būtybių skaičių, kad galėtume perduoti šią aukštesnę energijos technologijos formą, neleisdami jai tapti žmonių kontroliavimo ir pavergimo įrankiu?

Dar reikės šiek tiek palaukti, kol pasaulinė energijos gamyba galės būti pakylėta į aukštesnį lygmenį, tačiau tai iš tiesų bus padaryta. Jau anksčiau daviau apie tai mokymus. Daviau invokacijas, kuriomis galite tai kviesti, ir ateityje gali būti perduotos kitos invokacijos, kuriomis bus galima tai kviesti į fizinę plotmę. Tai yra subtilus klausimas, nes, kaip sakiau, laisva energija privalo išlikti nemokama, ir ji privalo išlaisvinti žmones.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels