INV27: Kristaus įžvalgumo invokacija

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kreipiuosi į mylimą Jėzų ir mylimą Maitrėją ir sakau, kad esu pasiryžęs pagilinti savo Kristaus įžvalgumą ir leisti mirti visoms atskirosioms savastims, kurios neleidžia man išvystyti gilesnio Kristaus įžvalgumo būnant įsikūnijime. Ypač prašau padėti pamatyti, kas blokuoja mano Kristaus įžvalgumą... 

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Mylimas Jėzau, esu pasiryžęs prarasti savo gyvybę dėl tavęs, tai yra, esu pasiryžęs prarasti visas savo atskirąsias savastis, kurios neleidžia man turėti tikro Kristaus įžvalgumo.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Mylimas Jėzau, esu pasiryžęs leisti tau apnuoginti visus įsitikinimus ir iliuzijas, kuriais naudojasi mano atskirosios savastys mano Kristaus įžvalgumui blokuoti.

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad manajam ego Kristaus įžvalgumas tėra koncepcija, kurią jis gali apibrėžti kaip tiktai nori.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad ego nori, jog aš (ir visi kiti žmonės) tikėčiau, kad jisai turi Kristaus įžvalgumą, nes tai jam suteikia aukščiausią autoritetą ir patvirtina, kad jo subjektyvus dualistinis požiūris yra aukščiausia tiesa.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad Kristaus įžvalgumo pasiekimas yra procesas, per kurį turiu nuolatos stebėti ego mėginimus suteikti aukščiausią autoritetą savo dualistiniams požiūriams.    

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad ego Kristaus įžvalgumą laiko galutine būsena, ir kai tariamai jau būsiu jį pasiekęs, visi mano požiūriai bus absoliuti tiesa.

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad Kristaus įžvalgumas nėra galutinė būsena; jis yra nesibaigiantis procesas, kuris nesibaigs tol, kol nepakilsiu. Kiekviena iš 144 Žemėje galimų sąmonės būsenų turi savo Kristaus įžvalgumo lygmenį. 

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad jeigu leisiuosi savojo ego įtikinamas, kad pasiekiau aukščiausią Kristaus įžvalgumo lygmenį, mano augimas sustos ir mane ištiks dvasinė mirtis.   

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Mylimas Jėzau, prisiekiu nepapulti į spąstus, kuriuose leisčiausi savojo ego įtikinamas, kad pasiekiau aukščiausią įžvalgumo būseną ir visi mano požiūriai yra absoliuti tiesa.     

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2 dalis

1. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad visada yra kažkas daugiau, ką galime sužinoti, visada egzistuoja aukštesnis sąmonės lygmuo. 

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad Kristaus įžvalgumas prasideda nuo gebėjimo apnuoginti puolusių būtybių manipuliacijas, jų sukurtus melus ir iliuzijas.   

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad puolusios būtybės teigia, jog Kristaus įžvalgumo esmė yra atpažinti, kuri iš jų dualistinių iliuzijų yra absoliuti tiesa. Realybėje, Kristaus įžvalgumo esmė yra praregėjimas iš visų dualistinių iliuzijų. 

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad Žemėje neįmanoma absoliuti ar galutinė tiesa. 

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad pirmasis Kristaus iššūkis yra atpažinti ir patirti, jog už mūsų dabartinio suvokimo filtro ribų egzistuoja didesnė realybė, už mūsų išorinio proto egzistuoja aukštesnis autoritetas. 

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad daugelis žmonių išlaikė šią iniciaciją, tačiau svarbesnė iniciacija yra išlaikyti antrąjį Kristaus iššūkį. 

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad antrasis Kristaus iššūkis buvo įkūnytas situacijoje, kurioje tu pasakei Petrui: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone.“ 

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Mylimas Jėzau, padėk man patirti realybę, kad ego mėgins pasinaudoti mano pripažįstamu aukštesniu autoritetu savo dualistiniams požiūriams patvirtinti, mėgindamas įtraukti Kristų į savo proto dėžutę. 

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Mylimas Jėzau, esu pasiryžęs leisti tau parodyti visus tuos atvejus, kai leidau savajam ego ir atskirosioms savastims įtraukti Kristų į savo proto dėžutę ir pasinaudoti juo kažkokio požiūrio patvirtinimui, suteikiant jam absoliučios tiesos statusą.  

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3 dalis

1. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad Kristaus neįmanoma atpažinti išoriniu protu, intelektualiu, linijišku, samprotaujančiu protu. 

 • Maitrėja, romus esu aš iš tiesų,
 • Patarimo tavo nuolankiai siekiu,
 • Viziją tavąją noriu regėti,
 • Su tavim Rojaus Sode būt ir klestėti.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

2. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad nėra jokių argumentų ir samprotavimų, kurie galėtų įrodyti Kristaus viziją, nes Kristaus vizijai nereikalingi šio pasaulio įrodymai. 

 • Maitrėja, sugrįžti man padėk,
 • Pas tave aš mokslų noriu siekt.
 • Vienovės troškimu degu,
 • Ugnį iniciacijų jaučiu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

3. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad nėra jokių žodžiais išreikštų teiginių, kurie galėtų tiksliai ir pilnai perteikti Kristaus viziją. 

 • Maitrėja, aš dabar sakau,
 • Nebesislėpsiu nuo tavęs daugiau,
 • Apnuoginki man melą šį,
 • Kurs Rojų privertė numirt many.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

4. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad negaliu Kristaus vizijos sužinoti išoriniu protu. Esmė čia nėra paimti Žemėje apibrėžtus požiūrius ir paskelbti, kad kai kurie iš jų yra teisingi, o kiti – klaidingi. 

 • Maitrėja, palaimintas Guru esi,
 • Aš būsiu su tavim savoj širdy,
 • Prisiekiu įdėmiai klausyti,
 • Kad žalčio prakeiksmą galėtume nuvyti.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

5. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad Kristaus vizija yra aukščiau už visus Žemėje apibrėžtus požiūrius, teorijas, doktrinas ar ideologijas, nes jie visi yra apibrėžiami iš atskirties sąmonės. 

 • Maitrėja, melą man padėk išvysti,
 • Kuriuo žaltys mane suvystė,
 • Žaltys jau nieko manyje neras,
 • Vienovėj laisvas būsiu aš.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

6. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad negaliu Kristaus pažinti per savo protą. Galiu tik patirti Kristaus viziją, leisdamas savo Sąmoningajam AŠ peržengti išorinio proto ribas. 

 • Maitrėja, tiesa išlaisvina mane,
 • Dualizmo melo nelieka manyje,
 • Ir vaisių pažinimo palieku aš jau,
 • Nes tikrą tavo dvasią pažinau.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

7. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad negaliu Kristaus vizijos patirti savarankiškai. Man reikalingas mokytojas, man reikia kažko už mano proto ribų, kas man leistų patirti, kad egzistuoja kažkas daugiau už mano suvokimo filtrą. 

 • Maitrėja, aš tavęs klausau,
 • Širdim tyra lenkiuosi tau,
 • Nuo ego laisvas aš esu,
 • Vienovę su tavim jaučiu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

8. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad bet kurią akimirką tai, ką matau, yra paveikta mano suvokimo filtro. Todėl turiu nepaliaujamai siekti išeiti iš savo suvokimo filtro ir tiesiogiai patirti Kristaus protą. 

 • Maitrėja, nugaliu mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės atspalvių išmokyki visų,
 • Nes durys atviros dabar esu,
 • Mielaširdystės meną atkuriu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

9. Mylimas Maitrėja, esu pasiryžęs patirti tavo Buvimą ir tavo nepaliaujamą vedimą, pristatant man vis aukštesnius suvokimus už tuos, kuriuos buvo apibrėžęs mano dabartinis suvokimo filtras ir mano dabartinis lygmuo tarp 144 sąmonės lygmenų.  

 • Maitrėja, misterija saldi,
 • Tikrovėje esu su tavimi,
 • Misterijų mokykla atveria duris,
 • Džiaugsmu užsidega mano širdis.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

4 dalis

1. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad mano ego, mano atskirosios savastys ir mano suvokimo filtras iš tiesų yra „uždraustojo vaisiaus“, žaltiškos sąmonės simbolis. 

 • Maitrėja, romus esu aš iš tiesų,
 • Patarimo tavo nuolankiai siekiu,
 • Viziją tavąją noriu regėti,
 • Su tavim Rojaus Sode būt ir klestėti.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

2. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti, koks buvo pagrindinis žaltiško proto argumentas, privertęs mane patikėti, kad aš savo paties prote galiu tapti kaip Dievas, žinantis gėrį ir blogį. 

 • Maitrėja, sugrįžti man padėk,
 • Pas tave aš mokslų noriu siekt.
 • Vienovės troškimu degu,
 • Ugnį iniciacijų jaučiu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

3. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti kokie samprotavimai privertė mane palikti tave ar kitą Kristaus atstovą ir iškeliauti į dualistinių įsitikinimų džiungles, kuriose maniau, kad galėsiu pats sau būti mokytoju. 

 • Maitrėja, aš dabar sakau,
 • Nebesislėpsiu nuo tavęs daugiau,
 • Apnuoginki man melą šį,
 • Kurs Rojų privertė numirt many.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

4. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad mano mėginimai tapti Dievu, galinčiu apibrėžti, kas yra tiesa, o kas klaida, yra visiškai beprasmiški ir niekada negalės manęs atvesti prie Kristaus vizijos ar vidinės ramybės. 

 • Maitrėja, palaimintas Guru esi,
 • Aš būsiu su tavim savoj širdy,
 • Prisiekiu įdėmiai klausyti,
 • Kad žalčio prakeiksmą galėtume nuvyti.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

5. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad buvau suklaidintas žalčių, nes jie mane privertė patirti tokią didelę traumą, kad negalėjau neutraliai reaguoti. Tad susikūriau dualistinių savasčių rinkinį, kad jos padėtų man pakelti šią traumą. 

 • Maitrėja, melą man padėk išvysti,
 • Kuriuo žaltys mane suvystė,
 • Žaltys jau nieko manyje neras,
 • Vienovėj laisvas būsiu aš.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

6. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad šios dualistinės savastys yra grįstos iliuzija, jog aš esu atskira būtybė ir privalau kovoti prieš žalčių agresiją kaip atskira būtybė. 

 • Maitrėja, tiesa išlaisvina mane,
 • Dualizmo melo nelieka manyje,
 • Ir vaisių pažinimo palieku aš jau,
 • Nes tikrą tavo dvasią pažinau.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

7. Mylimas Maitrėja, padėk man patirti realybę, kad nesu atskira būtybė. Padėk man save patirti kaip Sąmoningąjį AŠ ir patirti savo AŠ ESU Esatį, egzistuojančią už atskirties iliuzijos ir mano atskirųjų savasčių. 

 • Maitrėja, aš tavęs klausau,
 • Širdim tyra lenkiuosi tau,
 • Nuo ego laisvas aš esu,
 • Vienovę su tavim jaučiu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

8. Mylimas Maitrėja, padėk man palaipsniui praregėti iš visų savo atskirųjų savasčių. Prisiekiu, kad pamatęs atskirąją savastį leisiu jai mirti, idant galėčiau sekti Kristumi. 

 • Maitrėja, nugaliu mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės atspalvių išmokyki visų,
 • Nes durys atviros dabar esu,
 • Mielaširdystės meną atkuriu.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

9. Mylimas Maitrėja, ypač padėk man pamatyti atskirąsias savastis, kurios privertė mane palikti mokytoją. Padėk man atkurti ryšį su savo pirmuoju dvasiniu mokytoju, nes iš tiesų esu pasiryžęs eiti keliu ir kalbėti su savo asmeniniu Kristaus atstovu.

 • Maitrėja, misterija saldi,
 • Tikrovėje esu su tavimi,
 • Misterijų mokykla atveria duris,
 • Džiaugsmu užsidega mano širdis.

 • Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,
 • Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.
 • Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,
 • Ji amžiais kels mane aukštyn.

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo visų baime grįstų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro tamsos jėgas, dirbančias prieš Kristaus įžvalgumą visuose konstruktyviuose žmonėse!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com