Invokacijos Pasauliui

Demokratija

1 Demokratija yra geresnė valstybės valdymo forma

2 Demokratija neįmanoma be įžvalgumo

3 Aukštesnis įžvalgumo lygmuo

4 Demokratija ir blogio problema

5 Priešas išorėje ir priešas viduje

6 Demokratija yra savęs tobulinimo procesas

7 Komunikacija ir demokratija

8 Bendradarbiavimas yra kelias į ateitį

9 Gyvenkite pagal savo demokratines idėjas


Pasaulis

Eco 8 Naujo požiūrio į korporacijas iškvietimas

Eco3 Naujo istorijos supratimo iškvietimas

Eco 2 Valdžios elito apnuoginimo iškvietimas

Eco1 Valdžios elito priespaudos užbaigimas

WINV46 Susikoncentravimo į patikimas žinias iškvietimas

WINV45 Naujo požiūrio į ekonomiką iškvietimas

WINV44 Dėmesio koncentravimo į realybę kvietimas

WINV43 žmonių išlaisvinimas nuo demonų

WINV40 Invokacija dvasiniam moterų pažadinimui

WINV39 invokacija moterų išnaudojimui sustabdyti

WINV38 Invokacija Astrėjai Korona viruso sudeginimui

WINV37 invokacija Astrėjai už Rytų Europą

WINV36 invokacija Astrėjai mūsų šaliai nuskaistinti

WINV33 transcenduokite Brolių Kaltintoją

WINV27 Sen Žermeno tvaraus augimo ekonomikoje iškvietimas

WINV26 Sen Žermeno sveikos pinigų sistemos iškvietimas

WINV23 iššūkio metimas antikristo sąmonei Rusijoje

WINV22 Aukso Amžiaus sąmonės Rusijoje pažadinimas

WINV19 Arkangelo Mykolo Invokacija Rusijai

WINV14: invokacija ŽODŽIO atkūrimui Amerikoje

WINV13 invokacija už Taiką Pasaulyje

WINV12 Taikos Liepsnos iškvietimo invokacija

WINV06 Stebuklų Invokacija Konfliktams Sudeginti

WINV05 Kataklizmų Gydymo Invokacija

WINV04 Motinos Marijos Stebuklų Laisvės Invokacija

WINV03 Motinos Marijos Stebuklų Taikos Invokacija

WINV01 Rytų Vakarų Invokacija

Ekonomikos žmonėms iškvietimas

Sveikos Aukso Amžiaus pinigų sistemos iškvietimas

Apsauga nuo tamsos jėgų

Identiteto plotmės išvalymas

Mentalinės plotmės išvalymas

Astralinės plotmės išvalymas

Fanatizmo teismas

Nepasotinamo valdžios troškimo teismas

Apgaule paremtos pinigų sistemos apnuoginimas

Dėl pelno kuriamo karo teismas

Sudaužykite kario mentalitetą

Sudaužykite baimės iliuziją

Pažadinkite žmones teismo būtinybei

Nefizinių karo priežasčių apnuoginimas

Pažadinkite žmones potencialui sustabdyti karą


Europa

WINV49 invokacija pamatiniam žmogiškumui kviesti

WINV48 invokacija Didžiajai Karminei Valdybai dėl kosminio teisingumo

WINV47 invokacija sustabdyti karui Ukrainoje ir paversti jį visuotiniu progresu

Invokacija už Baltarusijos apsisprendimo teisę

WINV36 invokacija Astrėjai už Lietuvą

WINV37 invokacija Astrėjai už Rytų Europą

Europos išlaisvinimas nuo netolerancijos


Korėja

Iškvieskite Korėjos vienovę

Iškvieskite Budos tėkmę Korėjoje

Iškvieskite vaiko protą Korėjoje

Iškvieskite puolusių būtybių teismą, kurios priešinasi Aukso Amžiui

Iškvieskite naują verslo klimatą Korėjoje

Iškvieskite Kristaus teismą netikrai krikščionybei

Iškvieskite kitokį ekonomikos traktavimą, peržengiantį kapitalizmo ir komunizmo ribas

Iškvieskite pokytį Korėjos mąstysenoje

Nacionalinių Korėjos demonų sudeginimas

Iškvieskite pokytį diktatoriaus prote

Daugiau jokio karo Korėjos pusiasalyje

Iškvieskite naują atvirumą Šiaurės Korėjai

Iškvieskite Aukso Amžiaus sąmonę Korėjoje

Iškvieskite ekonomiką, skirtą žmonėms (Korėjai)

Naujo tarptautinio požiūrio į Korėjos susivienijimą iškvietimas

Kvieskite pokytį Pietų Korėjos požiūryje į susivienijimą

Iškvieskite azijietiškos mąstysenos transcendavimą

Iškvieskite naujus santykius tarp vaikų ir tėvų

Iškvieskite nesmurtinį požiūrį į kariuomenę


Rusija

WINV50 Kvieskite Dhjani Budas atnešti pokyčius į Rusiją

Iškvieskite puolusių būtybių teismą, kurios priešinasi Aukso Amžiui (Rusijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje)

Vieša išpažintis Rusijos žmonių vardu

WINV23 iššūkio metimas antikristo sąmonei Rusijoje

WINV22 Aukso Amžiaus sąmonės Rusijoje pažadinimas

WINV21 Invokacija ŽODŽIO atkūrimui Rusijoje

WINV19 Arkangelo Mykolo Invokacija Rusijai


Amerika

Invokacija Astrėjai Amerikos nuskaistinimui

WINV14: invokacija ŽODŽIO atkūrimui Amerikoje

Karo įrašų sudeginimas Amerikoje

Sveikos finansų sistemos iškvietimas Amerikoje

Amerikos išlaisvinimas nuo netolerancijos

Tvaraus augimo iškvietimas Amerikos ekonomikoje

Amerikos išlaisvinimas nuo juodai balto mąstymo

Amerikos išlaisvinimas nuo elitizmo