Šaukiniai

Pirmasis Spindulys

1.01 šaukinys Elohimams Herkuliui ir Amazonijai

1.02 šaukinys Arkangelui Mykolui

1.03 šaukinys Mokytojui MOR

1.04 šaukinys Elohimui Herkuliui

1.05 šaukinys Arkangelui Mykolui

1.06 Arkangele Mykolai, viešpatauk

1.07 Arkangele Mykolai, tu esi čia

1.08 Arkangele Mykolai išlaisvink mane

1.09 Eikš Mykolai brangus

 

Antrasis Spindulys

2.01 šaukinys Elohimams Apolonui ir Liuminai

2.02 šaukinys Arkangelui Jofieliui

2.03 šaukinys Mokytojui Lanto

2.04 šaukinys Elohimui Apolonui

2.05 šaukinys Arkangelui Jofieliui

 

Trečiasis Spindulys

3.01 šaukinys Elohimams Erosui ir Amorai

3.02 šaukinys Arkangelui Čamueliui

3.03 šaukinys Pauliui Venecijiečiui

3.04 šaukinys Elohimui Erosui

3.05 šaukinys Arkangelui Čamueliui

 

Ketvirtasis Spindulys

4.01 šaukinys Elohimams Astrėjai ir Tyrumui

4.02 šaukinys Arkangelui Gabrieliui

4.03 šaukinys Serapiui Bėjui

4.04 šaukinys Elohimai Astrėjai

4.05 šaukinys Arkangelui Gabrieliui

4.07 šaukinys Elohimai Astrėjai

 

Penktasis Spindulys

5.01 šaukinys Elohimams Ciklopėjui ir Virginijai

5.02 šaukinys Arkangelui Rafaeliui

5.03 šaukinys Ilarionui

5.04 šaukinys Elohimui Ciklopėjui

5.05 šaukinys Arkangelui Rafaeliui

5.06 Motina Marija, viešpatauk Materijai

5.07 Motina Marija, išgydyk mano psichiką

5.08 Motina Marija, išgydyk mano fizinį kūną

5.09 šaukinys Guru Ma

5.10 šaukinys Atėnei Paladei

 

Šeštasis Spindulys

6.01 šaukinys Elohimams Taikai ir Alohai

6.02 šaukinys Arkangelui Urieliui ir Aurorai

6.03 šaukinys Ledi Mokytojai Nadai

6.04 šaukinys Elohimui Taikai

6.05 šaukinys Arkangelui Urieliui

6.05 ypatingas šaukinys Arkangelui Urieliui už Ukrainą

6.06 Gyvasis Kristus laimėjo Žemėje

6.08 Jėzau, parodyk man kaip atskirti

6.09 šaukinys Nadai

6.21 Gyvasis Kristus laimėjo Žemėje

 

Septintasis Spindulys

7.01 šaukinys Elohimams Arktūrui ir Viktorijai

7.02 šaukinys Arkangelui Zadkieliui ir Šventajai Ametistai

7.03 šaukinys Sen Žermenui

7.04 šaukinys Elohimui Arktūrui

7.05 šaukinys Arkangelui Zadkieliui

7.07 O Sen Žermenai, perkeisk mano gyvenimą

7.08 Žemė užsklęsta Laisvės Liepsnoje

7.09 Violetine Ugnie, Žemę pakylėki

7.11 šaukinys Kuan Jin

7.12 šaukinys Portijai

 

Aštuntasis Spindulys

8.01 šaukinys Maha Čohanui

8.05 Tėkmės visose čakrose iškvietimas

8.06 Gautama, aš esu visiškoje ramybėje

 

Kiti šaukiniai

9.01 šaukinys Didžiajam Dieviškajam Vedliui

9.01A Dieviškas Vedly, dabar matau

9.03 šaukinys Omegai

9.04 Maitrėja, aš esu inicijuojamas

9.05 Sanat Kumara, pakylėki Žemę

9.06 šaukinys Venerai

9.07 šaukinys Padma Sambhavai

9.08 O Šiva, liepsnojanti ugnis

9.09 Surija, atnešk kosminę pusiausvyrą

9.11 šaukinys Maraitay

9.12 šaukinys Laisvei

9.13 Motinos Šviesa aukštyn keliama visuose

9.14 Aš esu kosminėje tėkmėje

9.15 Dievas yra Tėvas ir Motina

9.20 AŠ ESU užsklęstas Šviesos Sferoje

9.21 Dievas yra Alfa ir Omega

Versta iš www.transcendencetoolbox.com