Eco1 Valdžios elito priespaudos užbaigimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau pakylėtuosius mokytojus, dirbančius prie Aukso Amžiaus įkūnijimo, ypač Motiną Mariją ir Sen Žermeną, spinduliuoti į kolektyvinę sąmonę apnuoginimą, kaip valdžios elitas laiko žmones pavergtus. Padėkite žmonėms suvokti, jog galime sukurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais ir paleisdami senąjį požiūrį į gyvenimą, tarp jų ir …

[Išsakykite asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžiuje civilizacija leis nematerialiems dalykams apspręsti materialią išraišką visuose dalykuose, pradedant aukščiausiais valdžios lygmenimis ir baigiant menu, muzika, kultūra ir individualiais gyvenimais bei santykiais tarp žmonių.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžius nebus modeliuojamas pagal taip vadinamas „didžias“ praeities civilizacijas, kadangi pasaulis nebus suvienytas po vienos centralizuotos valdžios skėčiu.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad praeities civilizacijos sunaikino įvairovę, reikalaudamos, kad visi žmonės paklustų centralizuotam puolusių būtybių vadovavimui.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Sen Žermeno Aukso Amžius nebus pasiektas, naikinant įvairovę ar sukuriant centralizuotą pasaulinę vyriausybę, kuri naudotų jėgą kūrybiškumui slopinti.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tavo Aukso Amžiaus vizija yra grindžiama įvairove, su centre esančia organizacija, kuri atliks koordinuojantį vaidmenį. Ji nediktuos, nenaudos jėgos, siekdama atnešti centralizuotą religiją ar filosofiją, kuria visi privalėtų sekti.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžiuje civilizacija pripažins, kad egzistuoja lygmuo už materialaus pasaulio ir tame pasaulyje gyvena protingos būtybės, kurios gali bendrauti su žmonėmis.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jokia institucija Žemėje niekada negalės turėti bendravimo su pakylėtaisiais mokytojais monopolio, kadangi Šventoji Dvasia pučia ten, kur nori.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Sen Žermeno Aukso Amžius bus įvairovės amžius, kuriame Dvasia galės reikštis per milijonus žmonių, kurie bus atviromis durimis naujoms idėjoms gauti.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai nėra tavo tikslas atversti visus žmones į pakylėtųjų mokytojų mokymus; tavo tikslas yra atnešti universalaus dvasingumo formą.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nenori naudoti jėgos net ir diktatoriškiems režimams sunaikinti. Tu nori pakelti sąmonę, kad žmonės suvoktų, jog: „Atėjo laikas šitai užbaigti.“

Šventa Marija, Motina mylima,

Nėra didesnės meilės nei tava.

Širdy ir prote viena su tavim,

Hierarchijos visos esu dalim.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad laisva valia reikalauja, jog kad ir ką žmonės norėtų įkūnyti materialiame pasaulyje, jiems turi būti leidžiama tai kurį laiką įkūnyti. Jiems reikia pamatyti savo prisiimtų idėjų fizinį įkūnijimą.

Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,

Ir kūną puikų šį dabar valdau,

Naudojuosi man Dievo suteikta galia

Išlaisvindamas visą Žemę šią.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiktai tuomet, kai kritinė masė žmonių pakeis savo suvokimą, galės įvykti įsikišimas iš aukščiau, galintis padėti išvengti tam tikrų fizinių katastrofų. Būtent dėl to buvo neįmanoma išvengti praėjusio šimtmečio karų.

Šventu aš Dievo jums vardu sakau,

Naudokit Liepsną Motinos, prašau,

Baimės energijas sudeginkit visas,

Atkurkite harmonijas šventas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad didieji praeities konfliktai buvo sukurti todėl, kad kai kurie dvasinius pasiekimus turintys žmonės palaikė savo režimus, ir jų šviesa buvo iškreipta ir nukreipta dualistinėms imperijoms palaikyti.

Pagarbinta esi vardu šventu,

Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,

Ir baimę, gėdą bei abejones,

Sudegina jau Motinos Liepsna visas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šviesa yra iškreipiama, kai žmonės įžengia į epinį mąstymą ir tiki, kad tikslas yra toks svarbus, jog pateisina kitų žmonių žudymą ar prievartos prieš juos naudojimą.

Iš Žemės tamsą išvalai,

Šviesos banga atriedančia aukštai,

Tamsybių jėgos jau nesustabdys

Spiralės, kuri kyla vis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžiuje negalime kitiems žmonėms klijuoti nevisžmogių etiketę, kuriuos galima paaukoti dėl aukštesnio tikslo. Nėra tokio tikslo, kuris pateisintų kitų žmonių žudymą.

Tu laimini elementalius, 

Naštą pašalini, kuri slegia juos,

Ir dvasios laisvos jau gamtos

Žemę gėlių dangum užklos.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog kad ir kokie būtų mūsų kūnai ir išorinės asmenybės, širdyje visus žmones sieja universalus ryšys. Šis universalus ryšys širdyje gali paskatinti žmones susivienyti, tuo pat metu leisdamas klestėti jų individualioms, regioninėms, kultūrinėms ir natūralioms išraiškoms.

Balsu galingu aš tariu,

Jau nebebus daugiau karų,

Jau kovos Žemės nedraskys,

Auksinis Amžius tuoj prašvis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai pažvelgiame už materialios plotmės ir pamatome nematerialų ryšį tarp visų žmonių, mums nebekelia grėsmės kitos materialios išraiškos, kurios skiriasi nuo mūsiškių. Mes džiaugiamės įvairove.

Jau Žemė Motina laisva,

Jos negandos praeityje,

Tavoji Motinos Šviesa

Materiją praretina.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad neatnešime Aukso Amžiaus, palaikydami teisingumo ir klaidingumo standartą. Vietoj to, turime susikoncentruoti į dalykų tobulinimą, pripažindami aukštesnę viziją ir sakydami: „Kaip galime transcenduoti tai, kas sena?“ Kaip galime padėti kitiems transcenduoti tai, kas sena? Kaip mes visi galėtume padaryti daugiau, nei darėme anksčiau?“

Motinos Šviesoj Žemė tyra

Aukštyn ji kyla spirale,

Klestėjimas ir gausa,

Vizija Dievo įkūnyta.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

3 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad neturi gigantiško modelio, kaip iki smulkiausių detalių atrodys pilnai įkūnytas Aukso Amžius. Yra daug vietos įvairovei ir individualiai išraiškai.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog tai nėra aukso amžiaus mąstymas, kad mokslininkai leistų milijardus dolerių siekdami atrasti galutinį materialistinės paradigmos įrodymą, kai tuo tarpu milijonai žmonių badauja.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mokslas yra labai stipriai paveiktas elitistinio mąstymo, kuris ateina iš puolusių būtybių.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad būtent kolektyvinė žmonių Žemėje sąmonė leido puolusioms būtybėms čia ateiti, ir jos iš dalies čia atėjo kaip testas. Ar žmonės seks elitu, ar pastovės už save?

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusios būtybės tiki, jog yra pranašesnės už žmones Žemėje, ir būtent dėl to jos mėgina išsikelti save kaip stiprius lyderius.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad trys monoteistinės religijos yra valdomos specifinės paradigmos, kuri yra panaši į paradigmą, kuri valdo mokslą, ir tai yra tikėjimas aukščiausia teorija arba religija.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Tėvo aspekto iškreipimas apibrėžia aukščiausią tiesą, o Motinos aspekto iškreipimas reikalauja, kad visi paklustų aukščiausiai teorijai.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiek tradicinės religijos, tiek mokslas, tiek net ir komunizmas su kapitalizmu reikalauja, kad individas paklustų vadovaujančiam elitui.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad trys monoteistinės religijos užsiėmė sistematišku vyrų ir moterų pavergimu. Negalėsime sustabdyti moterų pavergimo, kol nepadarysime galo puolusiam mąstymui, kad jis daugiau nebegalėtų valdyti šios planetos.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad moterų pavergimas kyla iš platesnio tikslo supriešinti vyrus su moterimis, kad jie negalėtų tarpusavyje suformuoti teisingo aštuoniukės srauto poliariškumo.

Šventa Marija, Motina mylima,

Nėra didesnės meilės nei tava.

Širdy ir prote viena su tavim,

Hierarchijos visos esu dalim.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad niekada nebus duotas galutinis, aukščiausias, absoliutus dvasinis mokymas, ir turime paleisti aukščiausios dvasinės organizacijos svajonę.

Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,

Ir kūną puikų šį dabar valdau,

Naudojuosi man Dievo suteikta galia

Išlaisvindamas visą Žemę šią.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžiaus alcheminis raktas nėra slapta formulė; raktas yra tapti atviromis durimis Dvasios tekėjimui. Tai negali įvykti, jeigu esame viduje susiskaldę arba kovojame vienas prieš kitą.

Šventu aš Dievo jums vardu sakau,

Naudokit Liepsną Motinos, prašau,

Baimės energijas sudeginkit visas,

Atkurkite harmonijas šventas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad progreso visuomenėje varomoji jėga yra suvokimo augimas. Būtent dėl to elitas visada priešinasi šiam suvokimo augimui.

Pagarbinta esi vardu šventu,

Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,

Ir baimę, gėdą bei abejones,

Sudegina jau Motinos Liepsna visas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kiekviename amžiuje atsiranda individų, kurie atsisako paklusti jėgai, siekiančiai apriboti jų suvokimą. Jie ryžtasi būti atviromis durimis idėjoms, kurios padeda pastūmėti visuomenę į priekį.

Iš Žemės tamsą išvalai,

Šviesos banga atriedančia aukštai,

Tamsybių jėgos jau nesustabdys

Spiralės, kuri kyla vis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pernelyg daug žmonių Vakaruose neturi pakankamo valdžios elito suvokimo, kadangi buvo apgauti manyti, jog dėl to, kad turime taip vadinamas laisvas visuomenes, laisvas demokratijas ir žodžio laisvę, nėra jokios jėgos, kuri stabdytų suvokimo augimą.

Tu laimini elementalius, 

Naštą pašalini, kuri slegia juos,

Ir dvasios laisvos jau gamtos

Žemę gėlių dangum užklos.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog trūkstama grandis yra suvokimas, kad gyvenimas turi dvasinę pusę. Žmonės nėra išsivystę gyvūnai, kadangi mes buvome sukurti dvasinėje karalijoje ir nusileidome į fizinius kūnus Žemėje.

Balsu galingu aš tariu,

Jau nebebus daugiau karų,

Jau kovos Žemės nedraskys,

Auksinis Amžius tuoj prašvis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja kelias, kuriuo žmonės gali eiti, vedantis iš to sąmonės lygmens, kuriame jie šiuo metu yra, į sąmonės lygį, kuris jiems leidžia pakilti ir tapti amžinais dvasinės karalijos gyventojais.

Jau Žemė Motina laisva,

Jos negandos praeityje,

Tavoji Motinos Šviesa

Materiją praretina.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonės nėra „žmogiškos“ būtybės, jie yra psicho-dvasinės būtybės, ir mūsų gyvenimas turi tikslą. Tai palengvina matyti elitizmo jėgą ir jos įtaką per visą istoriją.

Motinos Šviesoj Žemė tyra

Aukštyn ji kyla spirale,

Klestėjimas ir gausa,

Vizija Dievo įkūnyta.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

5 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog kadangi visi žmonės yra psicho-dvasinės būtybės, gimusios aukštesnėje karalijoje, egzistuoja universalus žmogiškumas, universali vertė, kurią turi visi žmonės.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad natūralus būdas žiūrėti į žmones yra, kad visos būtybės Žemėje turi lygią vertę ir turėtų turėti lygias teises. Šios teisės turėtų būti apibrėžtos taip, kad suteiktų visiems žmonėms lygias galimybes plėsti savo sąmonę individualiame lygmenyje.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visi įstatymai, vadovaujantys specifinėms visuomenėms, turėtų remtis šiuo individualaus augimo pagrindu, ir tuomet turėtų apibrėžti parametrus, kaip visuomenė nori augti kaip visuma.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonių grupės, kurios sudaro mūsų taip vadinamas tautines valstybes, turi teisę apibrėžti tam tikrus įstatymus, kaip jų grupės nariai bendrauja vieni su kitais ir su visa žmonija.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai priimame universalią visų žmonių vertę, galime matyti, kas yra tas trūkstamas ingredientas, trūkstama grandis žmonių istorijos supratime. Ir tai yra, kad kai kurie žmonės neturi šios pagarbos visų žmonių visuotinei vertei ir vertingumui.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visose praeities visuomenėse matėme elito susiformavimą. Šie žmonės nemano, kad visi žmonės Žemėje yra vienodai vertingi ir turėtų turėti lygias teises ir lygias galimybes augti.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elito nariai negerbia visuotinių teisių ir vertingumo; jie tegerbia savo pačių teises ir savo pačių vertingumą.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kurie žmonės darė viską, ką galėjo, kad išsikeltų save kaip elitą, kuris kontroliuoja didžiąją populiacijos dalį. Jie pavergė didžiąją populiacijos dalį, paversdami juos bitėmis darbininkėmis, kurios savo darbu palaiko privilegijuotą elito gyvenimo būdą.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vienas ingredientas, kurio šiuo metu stinga, yra nubudimas tam, kokią įtaką elitizmas darė visai žmonijos istorijai.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau visų pakylėtųjų mokytojų užsklęsti mane ir visus žmones mano įtakos sferoje kūrybiškoje Dangiškosios Motinos, Gyvenimo Upės tėkmėje. Prašau visų pakylėtųjų mokytojų padauginti mano prašymus, kad galėtume suformuoti aštuoniukės tėkmę "kaip Viršuje, taip ir apačioje". Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties lūpos, Dangiškoji Motina, kuria AŠ ESU. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com