Dangus

Eco 2 Valdžios elito apnuoginimo iškvietimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau visus pakylėtuosius mokytojus, dirbančius prie Aukso Amžiaus įkūnijimo, ypač Jėzų, Maitrėją ir Sen Žermeną, spinduliuoti į kolektyvinę sąmonę impulsą, kuris pažadintų žmones valdžios elito egzistavimui. Padėkite žmonėms suvokti, jog galime sukurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais ir paleisdami senąjį požiūrį į gyvenimą, tarp jų ir … 

[Išsakykite asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžios elitą istoriškai sudarė ribotas puolusių gyvybės srautų skaičius. Jie sukilo prieš Dievo planą ir tikslą visatai.  

O Sen Žermenai, tavo vedimu, 

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nors elitas nėra vieningas, egzistuoja vieninga intencija, judėjimas ir jėga pavergti plačiąją populiaciją. Elitas priešinasi populiacijos sąmonės augimui. 

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nors matėme didžiulį žinių ir suvokimo augimą per praėjusius 2000 metų, vis dar tebeegzistuoja elitas, kuris siekia apriboti populiacijos suvokimą, kad ir toliau galėtų laikyti žmones pavergtus per mūsų nežinojimą apie tai, kas vyksta. 

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonėms yra būtina suvokti, jog šis elitas nėra sudarytas iš kvailų gyvybės srautų. Jie yra labai protingi ir gudrūs, ir todėl sieks naudotis visomis priemonėmis, kurios jiems yra prieinamos esamoje visuomenėje. 

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad atėjo momentas, kai pasaulio valdžios elitai priėmė, jog demokratija yra neišvengiama, tad jie pradėjo ieškoti, kaip galėtų ja pasinaudoti. Nėra nė vienos demokratinės visuomenės, kurioje nebūtų elitistiniame mąstyme esančių žmonių, kurie iš aukšto žiūri į populiaciją, manydami, kad jiems priklauso privilegijos ir teisė valdyti. 

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kuo didesnė tampa šalis, kuo daugiau ji turi galios, tuo labiau ji trauks gyvybės srautus, kurie nori valdžios, ir padarys viską, kad gautų šią valdžią. 

O Sen Žermenai, kūnas tyras, 

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nėra kitos tokios šalies demokratiniame pasaulyje, kuri turėtų tokį stiprų valdžios elitą kaip Jungtinės Valstijos. Praktiškai nėra kitos tokios visuomenės, kuri būtų labiau elitistinė už Jungtines Valstijas, kuriose elito nariai kontroliuoja politinį procesą ne atvirai, o kontroliuoja jį paslėptais būdais per finansų sistemą. 

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad praktiškai nėra kitos tokios populiacijos demokratiniame pasaulyje, kuri būtų labiau suklaidinta už amerikiečius, nes jie tiki turintys laisviausią šalį pasaulyje. Tačiau praktiškai nėra kitos tokios šalies, kurioje nedidelis elitas turėtų tiek daug kontrolės. 

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nori, jog žmonės įsisąmonintų elito egzistavimą, tačiau nenori, kad jie įsitrauktų į fizinę kovą prieš elitą. Tu visai nenori matyti smurtinių sukilimų ir demonstracijų prieš esamą valdžią. 

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nepadėsime Aukso Amžiui ateiti, naudodami jėgą ir smurtą. Nepadėsime tau atnešti Aukso Amžiaus kovodami su valdžios elitu. 

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad padėsime tau atnešti Aukso Amžių, padėdami apnuoginti valdžios elitą, pažadindami žmones valdžios elito egzistavimui ir pažadindami žmones mąstymui, kuris yra aukščiau už epinį mąstymą, dualistinį mąstymą. 

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad neįkūnysime Aukso Amžiaus, kol elitas valdys visuomenę, tačiau neįveiksime elito smurtu ir jėga. Neįveiksime elito sunaikindami elitą; jį įveiksime transcenduodami elitistinį mąstymą. 

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nedidelis elitas gali valdyti tokią didelę šalį kaip Jungtinės Valstijos pasinaudodamas mąstymu, kuriame yra dauguma žmonių, tai yra juodai baltu mąstymu, dualistiniu mąstymu ir epine kova. 

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vis dar tebėra tiek daug šiame mąstyme įstrigusių žmonių, kad elitas gali valdyti Ameriką, kadangi žmonės net nesugeba užduoti klausimų – jie yra taip stipriai apakinti šio mąstymo. 

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad dvasingiems žmonėms reikia užduoti šiuos klausimus ir transcenduoti epinį mąstymą, kuris vaizduoja pasaulį kaip kovą tarp gėrio ir blogio. 

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad epinė kova tarp gėrio ir blogio yra kova tarp dviejų puolusios sąmonės polių. Ji niekaip nėra susijusi su pakylėtųjų mokytojų sąmonę. 

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad aukščiausias dvasinio kelio tikslas yra transcenduoti puolusį mąstymą. Galime pademonstruoti savo pavyzdžiu, kad yra įmanoma ir būtina jį transcenduoti, kad Aukso Amžius taptų realybe. 

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nubudusios visuomenės tikslas yra suteikti lygias galimybes visiems žmonėms ir gerbti kiekvieno žmogaus žmogiškumą ir dvasingumą, šitaip padedant žmonėms individualiai kelti savo sąmonę. 

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad gyvenimas Žemėje nėra toks, koks turėtų būti, kadangi gyvenimas Žemėje nėra orientuotas suteikti žmonėms lygias galimybes, lygias teises ir lygią vertę. 

O Sen Žermenai, tavo vedimu, 

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja elitas, kurio nariai visada siekia išsikelti virš kitų, siekdami privilegijų ir valdžios populiacijai. Jie nemano, kad visi žmonės yra vienodai vertingi, nes tiki, kad patys yra vertingesni už paprastus žmones. 

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elito nariai nenori, jog žmonės tai suvoktų, kadangi nenori būti apnuoginti, jie nenori, kad būtų parodytas tikrasis jų veidas. 

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elito nariai žino, jog jeigu žmonės pamatys elitą ir pamatys, kad jie yra tarsi karalius, kuris yra nuogas, jie nebenorės jiems paklusti. 

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pamatysime, jog elitas neturi galios, kai pripažinsime, kad esame daugiau nei žmonės. Mes esame dvasinės būtybės ir todėl mums nereikia paklusti jokiai jėgai Žemėje. 

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kaip pademonstravo Buda ir Jėzus, mes visi galime pasiekti sąmonės būseną, kurioje galime vaikščioti Žeme fiziniame kūne, bet nebūti pavaldūs jokiai valdžiai Žemėje. 

O Sen Žermenai, kūnas tyras, 

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mes visi galime būti atviromis durimis Dievo galiai, o Dievo galia negali būti kontroliuojama valdžios elito. 

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elitas negalės išsaugoti savo valdžios žmonėms, kai pakankamas mūsų skaičius pradėsime save laikyti dvasinėmis būtybėmis, turinčiomis potencialą būti atviromis durimis Dievo galiai. 

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžios elitas visiškai nenori, kad kas nors Žemėje pradėtų sekti Jėzaus pavyzdžiu, jis nenori, kad atsirastų 10 000 pilną Kristiškumą pasiekusių žmonių įsikūnijime, ir milijonai žmonių žemesnį Kristiškumo laipsnį pasiekusių žmonių. 

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai yra žmonių, kurie yra pasiekę Kristiškumo laipsnį, jie nėra pavaldūs elito sąmonei, kurie save laiko atskiromis būtybėmis, atskirtomis nuo Dievo ir nuo kitų žmonių. 

Maitrėja, romus esu aš iš tiesų,

Patarimo tavo nuolankiai siekiu,

Viziją tavąją matyti trokštu,

Su tavim Rojaus Sode būsiu kartu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad atskirties sąmonė veda į nelygybės sąmonę. 

Maitrėja, sugrįžti man padėk,

Pas tave aš mokslų noriu siekt.

Vienovės troškimu degu,

Ugnį iniciacijų jaučiu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elitizmo sąmonė yra paremta fundamentalia nelygybe, tikėjimu, kad visi žmonės nėra sukurti lygūs, jie nėra apdovanoti neatimamomis teisėmis, kurių jokia valdžia Žemėje negali iš jų atimti. 

Maitrėja, aš dabar sakau,

Nebesislėpsiu nuo tavęs daugiau,

Apnuoginki man melą šį,

Kurs Rojų privertė numirt many.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elitas gali turėti valdžią, gali turėti privilegijas tik tuomet, jeigu jie nėra lygūs didžiajai populiacijos daliai. Jie privalo apibrėžti filosofiją, kuri pažemina žmones ir padalija juos į skirtinga kategorijas. 

Maitrėja, palaimintas Guru esi,

Aš būsiu su tavim savoj širdy,

Prisiekiu įdėmiai klausyti,

Kad žalčio prakeiksmą galėtume nuvyti.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad net ir krikščionybės religija buvo naudojama elitistinei visuomenei kurti ir palaikyti, kurioje karalius, kilmingųjų klasė ir bažnytinė hierarchija sudarė privilegijuotą klasę, o didžioji populiacijos dalis buvo jų vergai. 

Maitrėja, melą man padėk išvysti,

Kuriuo žaltys mane suvystė,

Žaltys jau nieko manyje neras,

Vienovėj laisvas būsiu aš.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elitas gali valdyti tik dėl to, kad didžioji populiacijos dalis taip pat yra apakinta šios atskirties iliuzijos. Būtent dėl to galime matyti tokią neįtikėtiną nelygybę tarp turtingų ir vargingų šalių. 

Maitrėja, tiesa išlaisvina mane,

Dualizmo melo nelieka manyje,

Ir vaisių pažinimo palieku aš jau,

Nes tikrą tavo dvasią pažinau.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai pradedama įgyti Kristaus įžvalgumo laipsnį, matome, kad visi žmonės savo kilme yra dvasinės būtybės. 

Maitrėja, aš tavęs klausau,

Širdim tyra lenkiuosi tau,

Nuo ego laisvas aš esu,

Vienovę su tavim jaučiu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kristiškumą charakterizuoja vienovė, o ne atskirtis. Egzistuoja vertikali vienovė su Dvasia ir horizontali vienovė su kitais žmonėmis. 

Maitrėja, nugaliu mielaširdingumu,

Mielaširdystės atspalvių išmokyki visų,

Nes durys atviros dabar esu,

Mielaširdystės meną atkuriu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kristaus sąmonei nėra priimtina, jog kai kurios šalys turi tokį aukštą materialios gerovės lygmenį, kai tuo tarpu du milijardai žmonių gyvena žemiau skurdo ribos ir milijonai žmonių badauja. 

Maitrėja, misterija saldi,

Tikrovėje esu su tavimi,

Misterijų mokykla atveria duris,

Džiaugsmu užsidega mano širdis.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

5 dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiktai atskirties sąmonė gali paaiškinti faktą, kad tiek daug turtingų šalių yra visiškai nugrimzdusios į savo prabangų gyvenimo būdą, visą savo dėmesį sutelkusios į tai, kaip galėtų gauti daugiau pinigų ir materialių turtų. 

O Sen Žermenai, tavo vedimu, 

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiktai atskirtyje įstrigę žmonės gali nejausti užuojautos žmonėms, kurie gyvena dvasinių būtybių nevertą gyvenimo būdą. 

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžių į įsikūnijimą atneš milijonai žmonių, pasiekusių Kristaus įžvalgumo lygmenį, kuriame jie natūraliai pradės uždavinėti šiuos klausimus ir pradės juos uždavinėti viešai. 

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kuris pabudins tuos, kurių Dangiškajame plane yra įrašyta viešai pasisakyti visose visuomenės srityse ir fundamentaliai pakeisti viešuosius debatus iš atskirties į vienovę. 

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra įmanoma sukurti pasaulinę vienijančią organizaciją, kurios tikslas būtų kelti dvasinės gyvenimo pusės suvokimą visomis įmanomomis priemonėmis. 

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad civilizacija negalės išpildyti savo potencialo, jeigu nepripažinsime, kad gyvenimas turi dvasinę pusę. Tik kai pasieksime Kristaus įžvalgumą, sugebėsime atsitraukti žingsnį atgal ir užduoti klausimus, kurių net negalime užduoti iš atskirties sąmonės. 

O Sen Žermenai, kūnas tyras, 

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kristaus sąmonei nėra priimtina, kad demokratinės šalys toliau vystytų savo kariuomenes, toliau kurtų vis išmanesnius ginklus, nors iš tiesų nėra jokio priešo, dėl kurio būtų reikalingi šie ginklai. 

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kristaus sąmonei nėra priimtina, jog Jungtinės Valstijos turi tokias karines pajėgas, kurios bet kuriuo metu gali smogti bet kurioje planetos vietoje ir nuversti vyriausybes arba pradėti karus ten, kur tik elitas nori. 

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kristaus sąmonei yra akivaizdu, jog pinigai, kurie yra skiriami ginklams ir ginklų kūrimui, galėtų būti atlaisvinti realioms problemoms spręsti. 

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau visų pakylėtųjų mokytojų užsklęsti mane ir visus žmones mano įtakos sferoje kūrybiškoje Dangiškosios Motinos, Gyvenimo Upės tėkmėje. Prašau visų pakylėtųjų mokytojų padauginti mano prašymus, kad galėtume suformuoti aštuoniukės tėkmę "kaip Viršuje, taip ir apačioje". Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties lūpos, Dangiškoji Motina, kuria AŠ ESU. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com