Dangus

Sveikos Aukso Amžiaus pinigų sistemos iškvietimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau visų pakylėtųjų mokytojų, dirbančių dėl Aukso Amžiaus įkūnijimo, ypač septynių arkangelų ir Sen Žermeno, spinduliuoti į kolektyvinę sąmonę aukso amžiaus ekonomikos matricą. Padėkite žmonėms suvokti, kad galime sukurti naują ateitį, dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais ir paleisdami senąjį požiūrį į gyvenimą, o taip pat …

[Išsakykite asmeninius prašymus.]


1 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pinigai, savo gryniausiame pavidale, yra tyra Motinos išraiška. Pinigai nėra visų blogybių šaknys.

Arkangele Mykolai, mėlio liepsna,

Nakties jau nebėr, Esatis tavo čia.

Vienaty su tavim, pilni tavo šviesos,

Koks didis stebuklas akyse mums žėruos.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad savo gryniausiame pavidale pinigai yra mainų priemonė ir trumpalaikė vertės pasaugojimo priemonė.

Arkangele Mykolai, tavęs saugomi,

Po mėlynu skydu gyvenam visi.

Nebaisūs siaubūnai, kur siaučia nakty,

Tavosios sferos saugioje apsupty.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad po to, kai buvo sukurti pinigai, puolusios būtybės pavertė pinigus savaiminiu tikslu.

Arkangele Mykolai, galinga liepsna,

Angelų milijonų šlovinama.

Sudegina baimes ir dvejones,

Tava Esatis nuolatos prie manęs.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusios būtybės pamatė, jog, iškreipdamos pinigų sistemą, galės šių pinigų pagalba susigrobti privilegijas ir įgyti kontrolę žmonėms.

Arkangele Mykolai, Dievo valią myli,

Ir šviesą tu Jo iš Aukštybių neši,

Išskleist mums sparnus yra Dievo valia,

Transcenduoti save teisė mūsų šventa.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai visi žmonės paima tai, kas jiems buvo duota, ir panaudoja geriausiai kaip sugeba, pakylėtieji mokytojai gali atnešti netgi dar didesnę gausą, kuomet bendras gausos kiekis yra padidinamas.

Arkangele Mykolai, tu draugas esi,

Nuo pasaulio pavojų visus mus gini,

Neprilygsta velnias tavo galiai šviesos,

Mūs’ Sielos į laisvę skrist išsiruoš.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad iš antikristo proto kylanti sąmonė yra tokia sąmonė, kuri nori kažko už dyką, arba nori skinti kitų žmonių darbo vaisius.

Arkangele Mykolai, žaidžiam tarsi vaikai,

Padedam Žemei atgyti naujai,

Išaugti jai padedam iš įpročių senų,

Planetos istorija kuriama mūsų visų.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusios būtybės išsikėlė save virš žmonių, nes sukūrė padalijimą, atskirdamos žmogų nuo Dievo.

Arkangele Mykolai, Dievo galia,

Neįveikiamu ji padaro tave,

Nesuskilęs esi ir todėl atlaikai,

Ką į tave meta piktieji žalčiai.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiktai per ryšį su dvasine karalija galime turėti tikrą lygybę. Kai šio ryšio nelieka, elitas pavergia žmones ir skina jų darbo vaisius.

Arkangele Mykolai, Žemę pakelk,

Naujam gyvenimui ją visą prikelk,

Kolektyvinį protą aukštyn keldami,

Už šį šventą darbą dėkojam visi.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai žmonės yra pavergti fiziškai, jie žino esantys pavergti. Puolusios būtybės žino, kad žmones yra geriau pavergti paslėptais būdais, idant jie nesuvoktų, jog yra pavergti.

Arkangele Mykolai, Žemė švyti nauja,

Tarsi rasa ją dengia mėlio liepsna,

Planeta erdvėj žėri vaiski,

Beribės Malonės esam paliesti.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

2 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kurios puolusios būtybės suvokė, jog šios naujos pinigų priemonės sukūrimas atveria joms galimybę kontroliuoti žmones per pinigų sistemos kontroliavimą.

Arkangele Jofieli, išminties šviesoje,

Žalčio melus apnuogini prieš mane.

Apraizgytas protas subtilių melų,

Bet tu geriausias mokytojas, kokį rasti galiu.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog puolusios būtybės suprato, kad jei joms pavyktų iškreipti pinigų sistemą, jos galėtų pavergti žmones ir pavogti jų darbo vertę – žmonėms nesuvokiant kas vyksta.

Arkangele Jofieli, tavo išmintį gerbiu,

Dualizmo šydą praskrodi kardu,

Žinom, kas tikra; rodai kelią mums tu,

Nuo žalčių abejonių iškart pasveikstu.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai pinigai yra naudojami teisingai kaip mainų priemonė, turime tik tiek pinigų, kiek reikia bendram visuomenės sukuriamų paslaugų ir prekių kiekiui išmainyti.

Arkangele Jofieli, realybė tava,

Geriausias priešnuodis dualizmui yra.

Joks melas negali išlikt prie Tavęs,

Žalčių nebijau, kai tu prie manęs.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai egzistuoja tiesioginis atitikimas tarp pinigų ir kažko, kas turi realią vertę, tuomet nėra įmanoma kurti pinigų iš oro, tokių pinigų, kurie neturėtų jokios realios su jais susijusios vertės.

Arkangele Jofieli, Dievo protas mumyse,

Jo išmintį regime tavo šviesoje.

Kai regime Vienį, susiskaldymų nebėra,

Proto vientisumą iš tiesų laimime.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, nors pinigų kiekis gali augti, pinigų vertė nedegraduoja, nes mes vis dar tebeturime tik tiek pinigų, kiek reikia prekėms ir paslaugoms išmainyti.

Arkangele Jofieli, išvesk mus keliu,

Pakilt, kad galėtume virš dualizmo kovų,

Mes trokštam atskirti tiesą nuo melų,

Kad išrišti galėtume mazgus žalčių.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad galime turėti visuomenę, kuri turėtų pastoviai augančią ekonomiką ir pastovų pinigų kiekio didėjimą, kuris nedidintų prekių ir paslaugų kainų.

Arkangele Jofieli, čia tavo Esatis,

Todėl mūsų protai aiškumu nušvis,

Po išminties kriokliu esam prausiami,

Velnio rūstybė mums nebaisi.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad didėjant produktyvumui, kainos gali mažėti. Mūsų darbo vertė išauga, tad galime nupirkti daugiau už tą patį įdėto darbo kiekį. Visi patiria gausos padidėjimą.

Arkangele Jofieli, užduotis tavo didi,

Prašymu mūsų žmoniją keli,

Tad prašom tavęs aklųjų vardan,

Padėt išminties jiems pasisemt.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai yra natūrali ekonomika, kadangi gamtoje yra įdiegta jėga, vedanti link didesnės gausos visai gyvybei.

Arkangele Jofieli, sveikinam tave,

Žalčio šydą perskrodi savąja šviesa,

Nebegali žalčiai suvedžioti žmonių,

Liepsna išminties gauta visų.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusios būtybės privertė mus palikti natūralią ekonomiką, iškreipdamos pinigų sistemą, kuomet pinigai buvo atsieti nuo to, kas turi realią vertę.

Arkangele Jofieli, kur dar ko ieškoti,

Jei norime išmintį aukščiausią žinoti?

Su mumis daliniesi viskuo, kuo esi,

Ir viziją mūsų džiaugsmingai plėti.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

3 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai prasidėjo tuomet, kai karaliams Europoje reikėjo pinigų kariauti tarpusavyje. Jiems reikėjo daug pinigų, daug daugiau pinigų, nei buvo galima surinkti gaminant prekes ir teikiant paslaugas.

Arkangele Čamueli, rubinine galia,

Maudomės gyvybę teikiančiam lietuje.

Valios iškraipymus meilė deginà,

Jaučiam troškimus nurimstant staiga.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad karas negali sukurti nieko vertingo. Jis tegali sunaikinti tai, kas yra vertinga.

Arkangele Čamueli, spiralė šviesos,

Rubininė ugnis tamsią naktį praskros.

Tamsos jėgas sudegini ugnimi,

Aukštyn nekopiančius sudegina ji.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad būtent Europos karaliai, dėl savo godumo didesniam pinigų kiekiui nei galėjo gauti apmokestindami pavaldinius, paruošė dirvą iškreiptos pinigų sistemos atsiradimui.

Arkangele Čamueli, tavo meilė didi,

Gyvenimo vizija mūsų aiški.

Su aiškiai atskleistu gyvenimo tikslu,

Paniręs į meilę, Dievo vienovę jaučiu.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad karaliai žinojo, jog jeigu pakels mokesčius savo karams finansuoti, žmonės gali prieš juos sukilti. Jiems reikėjo atrasti kažkokį kitą būdą savo karams finansuoti, ir jie sudarė bedievišką sąjungą su atsirandančiais Europos bankininkais.

Arkangele Čamueli, kokią ramybę neši,

Matau net mirtis nebėra mums baisi.

Juk meilėj tikroj negalima mirtis,

Nes meilė augimo didžioji viltis.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šie bankininkai suvokė, jog galėtų uždirbti pinigų skolindami auksą ir imdami palūkanas. Tačiau jų pelną ribojo esamo aukso kiekis.

Arkangele Čamueli, Meilės Liepsną dalink,

Visiems, kurie trokšta tikrąją meilę pažint,

Žinom, kad sąlygos tikros nėra,

Tai meilės paslaptis tavo atskleista.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Europos karaliai buvo atviri bankininkų pasiūlymams, pasiūliusiems vietoj pinigų, kurie būtų paremti auksu arba sidabru, sukurti dekretinius pinigus.

Arkangele Čamueli, meilės sėklas barstyk,

Nesiekiančių savintis žmonių širdy,

Nes savininkiška meilė baimė tėra,

Ji perveria širdį dualizmo strėle.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad dekretiniai pinigai yra sukuriami dekretu, karaliui išleidus įstatymą, kad dabar šie naujai sukurti pinigai yra teisėta mokėjimo priemonė, ir visi žmonės turi juos priimti kaip užmokesti už prekes ir paslaugas.

Arkangele Čamueli, kontroliuoti kitus –

Tai reiškia pakliūti į velnio nagus.

Tavo meilė sutrauko žalčių grandines,

Tad esam laisvi Dievo meilėje švęst.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai leido bankininkams sukurti šiuos pinigus ir paskolinti juos karaliui, kuris tuomet galėjo jais pirkti prekes ir paslaugas savo karams finansuoti.

Arkangele Čamueli, adeptas esi,

Padėdamas Dievo meilę priimti širdy,

Žinau aš, kad meilė, kurios taip ilgiuos,

Žemėje nieko man nekainuos.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šitaip atsirado atotrūkis tarp pinigų ir kažko, kas turi realią vertę, o tai reiškia, kad dabar atsirado galimybė kurti pinigus be saiko. Atsirado galimybė kurti pinigus, kurie nebūtų kieno nors padaugintų talentų rezultatas.

Arkangele Čamueli, priimt meilę galiu,

Nes meilė neieško žmonių tobulų,

Nes meilė ne statiška, ji teka srautu,

Ji vieno tenori – augimo visų.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

4 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad dabar pinigai yra kuriami iš oro, ir tai daro bankininkai, skolinantys pinigus, imantys už juos palūkanas, ir iš tiesų skolinantys daugiau pinigų nei turi atsargų savo saugyklose.

Arkangele Gabrieli, tavo šviesą gerbiu,

Nugrimzdus į tave, mums niekas nebaisu.

Aš Kristaus mokinys ir todėl palieku,

Ego troškimą atsakyt tuo pačiu.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pinigų sistema daugumoje pasaulio šalių yra grindžiama frakcinio rezervo bankininkyste.

Arkangele Gabrieli, nebaisi mums šviesa,

Mėgaujamės ugnimi, nuskaistinančia.

Su tavo vedimu sunkumus įveikiu,

Begalinės malonės spirale kylu.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad padidinus pinigų kiekį daugiau nei būtina norint išmainyti prekes ir paslaugas, cirkuliacijoje atsiranda daugiau pinigų. Tie žmonės, kurie pirmi gauna šiuos naujai išleistus pinigus, tie žmonės, kuriems nereikėjo dėl jų dirbti, gali juos dabar išleisti.

Arkangele Gabrieli, ugnis dega balta,

Iš nakties su tavim kylam drauge.

Neliko kur slėptis ego daugiau,

Pakylėjimo spiralėn su tavim įžengiau.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonė suvokimą, kad leisdami iš oro sukurtus pinigus, žmonės neišvengiamai kelia prekių ir paslaugų, tarp jų ir nekilnojamo turto kainas. Jie didina kainas, kurios palaipsniui persifiltruoja per ekonomiką, kol visų prekių ir paslaugų kainos išauga.

Arkangele Gabrieli, tavo trimitą girdžiu,

Kristaus gimimą jis skelbia garsu.

Esybėj taip lengva, dabar atgimstu,

Velykinį rytą su Kristum kylu.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, padvigubinus pinigų kiekį, sukuriant pinigus kurie nėra dengiami realią vertę turinčiais dalykais, daugumos prekių ir paslaugų kainos taip pat galiausiai padvigubėja.

Arkangele Gabrieli, jau Žemė laisva,

Nedualistinę tikrovę priimdama,

Kristus nuteisia jėgas tamsias,

Dvasios kibirkštį savyje neigiančias.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šiame procese didžiosios dalies populiacijos darbo vertė yra sumažinama, nes žmonės vis dar tebedirba tą patį valandų kiekį ir jiems yra mokama tiek pat pinigų, tačiau jiems reikia daugiau pinigų sumokėti už prekes ir paslaugas.

Arkangele Gabrieli, su angelais šviesos,

Traukiam planetą iš nakties tamsios,

Kai Viešpaties Žodį tariame balsu,

Puolusias būtybes surakini kardu.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai atvedė prie sūkurio, kuomet realų darbą dirbančių žmonių darbo vertė buvo nuvertinta iki tokio taško, kad jie vos begalėjo sudurti galą su galu.

Arkangele Gabrieli, kviečiame tave,

Astralinę plotmę skrodžia tavo šviesa,

Padarai, demonai, bekūniai surišti,

Mums Šventąjį Garsą kartojant su tavimi.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai paskatino darbininkus organizuotis ir pareikalauti didesnių atlyginimų, tačiau valdžios elitas tiesiog sukūrė daugiau pinigų iš oro šiems didesniems atlyginimams sumokėti. Šis sūkurys tęsiasi iki pat šių dienų.

Arkangele Gabrieli, šlovinga diena,

Spinduliuojantys angelai tavo jau čia,

Nuskaistinanti ugnis dega baltai,

Intencijos tyros širdis kelia aukštai.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonės šiandien turi aukštesnį pragyvenimo lygį, kadangi dalis iš oro sukurtų pinigų buvo sugerti į sistemą, žmonėms toliau nepaliaujamai didinant produktyvumą.

Arkangele Gabrieli, planeta mūsų tyra,

Užtikrinti jaučiamės ateity šviesioje,

Žemę apsupęs tavo šviesos būrys,

Sen Žermeno Aukso Amžius dabar prašvis.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

5 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tie žmonės, kurie vis dar yra pasiryžę dirbti tam, kad užsidirbtų savo pragyvenimui, pasirašė po šia elito sukurta sistema, nešdami realią vertę į ekonomiką.

Arkangele Rafaeli, šviesa tavo ryški,

Virš žmogiško melo visus iškeli.

Marijos ir tavo vizija drąsi,

Potencialą aukščiausią atskleidžia ji.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai neleido infliacijai, kurią kuria pinigų kiekio didėjimas, pasiekti tokių proporcijų, jog ekonomika žlugtų, nes pinigai nebeturėtų jokios vertės.

Arkangele Rafaeli, smaragdo sfera,

Viziją tyrą regim joje.

Marija apgaubia Šventoje Širdyje,

Motinos meilėje ji visad šalia.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad dekretinių pinigų sistema, grįsta frakcinio rezervo bankininkyste, grįsta pinigų kūrimu iš skolos, savyje turi įdiegtą infliacinį faktorių, kuris neišvengiamai privers sistemą žlugti.

Arkangele Rafaeli, išgydai ligas,

Užsklendi šviesoj kūno ląsteles.

Marijos viziją tyrą regiu,

Tobulos sveikatos realybėj gyvenu.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tie, kurie vadovauja tokiai pinigų sistemai, nesugeba pažaboti savo godumo. Karalius nori daugiau pinigų, bankininkai nori gauti didesnį pelną, ir vienintelis dalykas, ką jiems reikia padaryti, yra paleisti į darbą spausdinimo mašiną ir išspausdinti daugiau pinigų.

Arkangele Rafaeli, ligų nebėra,

Matyti tu padedi – gyvybė Viena,

Tavo meilės tikros nebeatstumiame,

Tyrą viziją visiems dabar skleidžiame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžios elito nariai neišvengiamai tampa apakinti godumo ir įveda ekonomiką į infliacinį sūkurį, kuris sunaikins ekonomiką.

Arkangele Rafaeli, ligų nebėra,

Matyti tu padedi – gyvybė Viena,

Tavo meilės tikros nebeatstumiame,

Tyrą viziją visiems dabar skleidžiame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai gali atsverti realūs žmonės, dirbantys realius darbus ir didinantys paslaugų kiekį taip greitai, kad pinigų sistema nežlunga, neįsisuka į infliacijos ciklą, kurio būtų neįmanoma sustabdyti.

Arkangele Rafaeli, Žemė išgis,

Tyroj mūsų vizijoj iš naujo atgims,

Šiandien naujos eros išaušo diena,

Tarsi saulė šviečia smaragdo šviesa.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, nors vidutinis darbininkas šiandien gyvena geriau, žmonės negavo natūralaus Dievo duodamo atlygio už savo talentų padauginimą.

Arkangele Rafaeli, nuopolio nebebus,

Visi Žemės žmonės Kristaus keliui nubus,

Išgyti mes kviečiame žmones visus,

Meilėje užsklendi keturis mūsų kūnus.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad per pinigų kiekio padidinimą ir infliaciją žmonės buvo apdėti mokesčiais. Infliacija yra paslėpta mokesčių forma, kuomet žmonės nesuvokia, jog buvo apdėti mokesčiais.

Arkangele Rafaeli, tu šviesnešys,

Tamsos jėgos greitai padus pustys,

Suskaičiuotos jų dienos, Žemė laisva,

Tyrąjį džiaugsmą visiems skleidžiame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu per praėjusį šimtmetį būtume turėję dangišką ekonomiką, pragyvenimo lygis būtų buvęs aukštesnis. Nebūtų likę jokio skurdo.

Arkangele Rafaeli, mūsų vizija laisva,

Dievo realybę dabar matome,

Sen Žermeno vizija įkūnyta čia,

Žemė užsklęsta rutuly tyrame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

6 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžios elitas sugebėjo atidėti Dievo skirtą augimą ekonomikoje ir gausingo gyvenimo įkūnijimą, kuris jau turėjo būti įkūnytas.

Arkangele Urieli, didžiulė galia,

Karus angelai išsklaido taika.

Demonai karo išsigąsta šviesos,

Švytėjimu ryškiu sudegins ji juos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pirmieji žmonės, kurie gali išleisti naujai sukurtus pinigus, dažnai gali pirkti prekes ir paslaugas senosiomis kainomis. Tiktai naujiems pinigams pradėjus cirkuliuoti ekonomikoje, kainos pakyla.

Arkangele Urieli, garsas stiprus,

Angelų milijonų apjungęs balsus.

Crescendo pasieks ir nakties nebeliks,

Gyvenimo vienovė atsiskleis prieš akis.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad per pastarąjį šimtmetį vis daugiau turto buvo koncentruojama į vis mažesnio elito rankas. Daugumoje šalių keli procentai populiacijos kontroliuoja didžiąją šalies turto dalį.

Arkangele Urieli, iš Sosto Salės didžios,

Milijonai trimitų Vieną Garsą užgros.

Sudegins nesantaiką harmonija ši,

Šio garso didybėje visi tampa laisvi.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai yra absoliutus Dievo gausingo gyvenimo iškreipimas. Tai yra ne kas kita kaip valdžios elito mėginimas kontroliuoti žmones per pinigų gamybą.

Arkangele Urieli, karų nebėra,

Iš Vienio širdies tavo žinia atnešta.

Širdys žmonių traukia dainą taikos,

Meilės spiralės niekada nesustos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vienas iš pirmųjų šią sistemą sukūrusių bankininkų pasakė, jog jeigu jam leisite kontroliuoti šalies pinigus, jam bus nesvarbu, kas kuria šalies įstatymus, nes jis žinojo, kad šalį galima kontroliuoti per pinigų sistemą.

Arkangele Urieli, begalinė taika,

Nuo karo būtybių planeta laisva,

Nuo karo kalėjimo esam laisvi,

Tikrosios vienybės taika nuostabi.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Jungtinėse Valstijose egzistuoja bedieviška sąjunga tarp federalinės vyriausybės ir Federalinio Rezervo, kuris nėra federalinė institucija ir todėl nėra atsakingas prieš žmones.

Arkangele Urieli, kvietimą siunčiu,

Parodyki tikrą vienovę visų,

Mums viziją taikos padėki išvysti,

Kad konfliktus, kovas galėtume palikti.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šiandieninė valdžia taip pat susiduria su situacija, kurioje nori išleisti daugiau pinigų nei žmonės norėtų sumokėti mokesčių pavidalu.

Arkangele Urieli, gyvybės tarnas esu,

Paleidi tu mus iš kovų ir kančių,

Atrakinam vartus pamiršę save,

Tikrojoj harmonijoj gyvename.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad net ir šiuolaikinės vyriausybės leidžia bankininkams kurti pinigus iš oro, šitaip degraduodamos visų pinigų vertę – ir apdėdamos žmones mokesčiais, žmonėms to nesuvokiant.

Arkangele Urieli, keli Žemę tu,

Iš mirtį nešančių dualizmo ūkanų,

Tavo didžiąją Liepsną kviečiam Taikos,

Mums paliepus visi kivirčai sustos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai vyriausybė nori išleisti daugiau, nei mano, kad žmonės turėtų noro sumokėti mokesčių pavidalu, ji tiesiog užmaskuoja tai infliacijos pavidalu, ir žmonės vis tiek tai sumoka, bet dabar jie to nepastebi ir todėl tam neprieštarauja.

Arkangele Urieli, taika norma nauja,

Persiima Žemė tavo vizija aukštesne,

Tavo taiką atrado žmonės viduje,

Aukso Amžių visi laimėsime.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

7 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad bankininkai ir finansinis elitas darosi pinigus iš šio proceso. O žmonės susiduria ne tik su pinigų nuvertėjimu, bet taip pat gauna mokėti palūkanas už nacionalinę skolą.

Arkangele Zadkieli, galingam sraute,

Violetinėj šviesoj save keičiame,

Vibracijoj šioj aš laisvas esu,

Nuo žemesniojo aš grandinių visų.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja ryšys tarp pinigų ir karo. Bankininkai greitai suvokė, kad nėra geresnio būdo pasipelnyti, kaip supriešinti šalis, kad jos eitų į karą.

Arkangele Zadkieli, siekiu iš tiesų,

Tapti violetinės ugnies valdovu,

Alchemijos galią Šventuoju Žodžiu,

Visai gyvybei aš laisvę nešu.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad bankininkai dažnai finansuodavo abi konflikto puses ir taip pat statydavo ginklų gamyklas, gaminusias tame konflikte naudojamus ginklus.

Arkangele Zadkieli, violetinė šviesa,

Keičianti Žemę, nesulaikoma jėga,

Greityn ima suktis visa planeta,

Angelų legionų pergalės daina.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad bankininkai iš visur gavo pelno, kai tuo tarpu žmonės mokėjo ne tik savo krauju kare, bet taip pat savo krauju ir prakaitu darbe, kurdami realią vertę, kuri buvo reikalinga visos šios sistemos funkcionavimui palaikyti.

Arkangele Zadkieli, Žemė laisva,

Nebeslegia jos žmonijos našta,

Žmonės laisvi nuo vidinių kovų,

Jie mėgaujas laisvėj gyvenimu nauju.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vergovė per pinigus toli peržengia fizinės vergovės ribas. Žmonės negali jai pasipriešinti, nes jie to netgi nežino. Jie tiesiog pastebi turintys vis sunkiau dirbti, ir nesupranta, kodėl taip yra.

Arkangele Zadkieli, Žemė sukas greičiau,

Kristaus pergalę laimime jau.

Nes Kristuje kaliniai tampa laisvi,

Žemė Kristaus Šviesoj nušvitusi.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime apsišviesti ir turėti valios pareikalauti naujos pinigų sistemos. Nenorėdami prisiimti atsakomybės už pinigų sistemą, prisitraukiame tuos, kurie yra pasiruošę iškreipti šią sistemą ir mumis pasinaudoti.

Arkangele Zadkieli, jėgos tamsos,

Surištos bus tavo Laisvės Šviesos,

Išvalyta jau Žemė nuo jėgų tamsių,

Tavo Violetinė Šviesa žeria naujų kibirkščių.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai tampa žiauriu ratu, turinčiu tik dvi baigtis. Arba mes nubusime ir pareikalausime pokyčių, arba valdžios elitas toliau didins pinigų kiekį, kol sistema žlugs.

Arkangele Zadkieli, mes mylim tave,

Ir Sen Žermenui ištikimi visada,

Mūs Dangišką planą atskleiski čia,

Nušviesim planetą savo šviesa.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusios būtybės, genamos savo godumo, aklumo ir dvasinės puikybės, mano niekada neturėsiančios kentėti savo veiksmų pasekmių, nes žmonės neš jų karmą ir elitas galės išsisukti su bet kuo.

Arkangele Zadkieli, nakties nebėra,

Violetinėj Šviesoj diena aušta nauja,

Perkeičia baimės pasireiškimus,

Aukso Amžius dabar ateina pas mus.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime tikėtis, jog valdžios elitas sustabdys šį žemyn traukiantį sūkurį. Jeigu žmonės nenuspaus stabdžių, bus tik laiko klausimas, kada pinigų mašina taps nevaldoma.

Arkangele Zadkieli, violetinė liepsna,

Atgimsta žmonija ir Žemė nauja,

Pildosi vizija Sen Žermeno tikra,

Ateina į Žemę Aukso Era.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

8 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžiuje gausa ir galimybės pastoviai augs, vyks pastovus galimybių augimas.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžiuje atsiras pozityvi spiralė, kuomet žmonės pjaus savo padaryto darbo atlygį, ir todėl bus pasiryžę dirbti netgi dar daugiau. Viskas pavirs aukštyn kylančia spirale.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tu laikai viziją Aukso Amžiui, kuri nėra vargšų, niekam netrūksta maisto, visi turi padorų pragyvenimo lygį ir laisvo laiko siekti dvasinių gyvenimo aspektų.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, keldami savo sąmonę, atveriame duris naujiems išradimams, naujiems gamybos būdams, naujoms energijos formoms, ir visa tai leis dar padidinti gausos kiekį, ir ekonomika galės augti dar sparčiau.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nėra jokių ribų ekonomikos augimui aukso amžiaus visuomenėje. Augimo ribos mums buvo primestos puolusių būtybių.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiktai puolusios būtybės nori, kad priimtume ribas savo augimui, kai tuo tarpu pačios neturi jokių intencijų riboti savo turtų, valdžios ir privilegijų. Jos turi atrasti būdą įtikinti žmones pasitenkinti mažesne gausa, idant pačios galėtų turėti daugiau.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžiuje žmonės nesitenkins mažesne gausa, kadangi suvoks, jog Tėvui malonu jiems duoti daugiau. Ir tai yra jų dangiškoji prigimtinė teisė pjauti savo iniciatyvos ir darbo atlygį.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pinigai nėra blogis. Savo tyroje formoje pinigai yra Motinos išraiška. Jeigu neturėtume pinigų, ekonomika pasiektų lubas, kurių negalėtų praaugti.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Dangiškasis Tėvas didina bendrą gausos kiekį. Dangiškoji Motina padalina jį tarp visų žmonių, kad jie visi galėtų turėti padorų pragyvenimo lygį ir galėtų siekti savo dangiškojo plano įgyvendinimo.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad su Motinos iškreipimu, pinigai tampa priemone žmonėms kontroliuoti. Tai leidžia siautėti elitui, savo nesibaigiančiuose mėginimuose gauti vis daugiau ir daugiau materijos karalijoje.

O Dieviškas Vedly, dabar matau,

Pasaulis Maja – ne daugiau,

Savo širdy išties jaučiu,

Kas tikra Dvasioje randu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad aukštesnis gausos materijos karalijoje panaudojimas būtų pasinaudoti ja kaip pamatu dvasiniams tikslams siekti, kurie tuomet pakeltų žmonių sąmonę ir atneštų Dievo Karalystę.

O Dieviškas Vedly, atverk akis,

Gyvenime aiškumo nori širdis,

Ir štai jau planą savo Dangišką regiu,

Džiaugiuos planu unikaliu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elitas nenori Dievo Karalystės – nes Dievo Karalystėje negalėtų būti elitu. Jie netgi negalėtų pasilikti šioje planetoje, tad nori sustabdyti Dievo Karalystę.

O Dieviškas Vedly, parodyk manyje,

Žaidimus ego ir išlaisvinki mane,

Padėk ištrūkti man iš ego pančių,

Kad nešt galėčiau šviesų Aukso Amžių.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elito nariai tai daro, iškreipdami visus visuomenės aspektus, kuomet žmonės nėra sąmoningi, neprisiima atsakomybės šviestis ir priiminėti savarankiškus sprendimus.

O Dieviškas Vedly, su tavim esu,

Žvelgiu vieningu, nesudvejintu žvilgsniu.

Tu karmos šydą mano išsklaidai,

Naujos visatos man atsiveria vaizdai.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog tam, kad Aukso Amžius galėtų būti įkūnytas, yra absoliučiai būtina, jog žmonės nubustų ir suvoktų, kaip kiekvienas visuomenės aspektas buvo iškreiptas dualistinės sąmonės, ir nuspręstų, jog daugiau nebebus pėstininkais šiame žaidime.

O Dieviškas Vedly, aukštyn kylu,

Ir žaibo šviesą taurėje nešu,

Šešėlius praeities išdegink manyje,

Apšvieski protą vizija drąsia.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime nuspręsti, jog nebebūsime vergais, nebebūsime bitėmis darbininkėmis elitui. Susigrąžinsime savo prigimtinę teisę būti Dievo žmonėmis.

O Dieviškas Vedly, aukso širdis,

Šventam darbe užpildo džiugesys,

Palaimintas Guru, dabar regiu,

Kaip eiti plano nubrėžtu keliu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

7. Sen Žermenai, Kristaus vardu, sakau visur esantiems žmonėms: „Pabuskite ir susigrąžinkite tai, kas jums teisėtai priklauso! Sen Žermenas yra Aukso Amžiaus Tėvas ir jam yra malonu dovanoti mums savo karalystę. Pareikškite į ją savo teises, priimkite ją, atneškite ją į įsikūnijimą!“

O Dieviškas Vedly, tavo dėka,

Randu sau vietą kosminiam plane,

Ir liepsną savąją regiu,

Ji šviečia Dievo unikalumu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad esame pasiruošę įkūnyti tavo Aukso Amžių šioje planetoje. Bent jau aš esu pasirengęs jį priimti.

O Dieviškas Vedly, vientisu žvilgsniu,

Matau, kad Dievo Saule AŠ ESU,

Su tavo Dieviškuoju vedimu,

Visiems aš šviesą savąją skleidžiu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžius laukia savo atnešimo į įsikūnijimą. Mums tereikia suvaidinti savo vaidmenį ir padauginti talentus, kuriuos tu esi pasiruošęs duoti. Ir tuomet tu padarysi savo darbo dalį ir padauginsi šiuos talentus.

O Dieviškas Vedly, kokia dovana,

Kelt Visumą aukštyn sava Dvasia,

Ištraukt žmoniją iš nakties tamsos,

Į glėbį šiltą Dvasios mylinčios.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau visų pakylėtųjų mokytojų užsklęsti mane ir visus mano įtakoje esančius žmones kūrybinėje Dangiškosios Motinos, Gyvenimo Upės tėkmėje. Prašau pakylėtųjų mokytojų padauginti visus mano išsakytus prašymus, kad sukurtume tobulą aštuoniukės tėkmę „kaip Viršuje, taip ir apačioje“. Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties burna, Dangiškoji Motina, kuria AŠ ESU. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com