Dangus

WINV26 Sen Žermeno sveikos pinigų sistemos iškvietimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Iškvieskite naują įsisąmoninimą, kaip buvo iškreipta dabartinė pinigų sistema, atsiejant pinigus nuo bet kokių realią vertę turinčių dalykų. Ir tuomet iškvieskite supratimą, kaip galėtume sukurti sveiką piningų sistemą, kuri atves prei Aukso Amžiaus gausos visiems žmonėms, o ne vien elitui.

Skaitykite mokymus apie šią invokaciją.


Dieviškojo Vyriškumo, Dieviškojo Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dieviškojo Moteriškumo besąlyginės meilės vardu, Amen.

Arkangelo Mykolo, Mokytojo MOR, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos, Sen Žermeno, Gautamos Budos, Dhjani Budų, Maraitay, Didžiojo Dieviškojo Vedlio ir visos Pakylėtųjų Pulkų dvasios vardu, kviečiu masinį nubudimą, idant žmonės galėtų suvokti, kaip dualistinė sąmonė iškreipė pinigų sistemą, sukurdama nesubalansuotą ekonomiką, kuri sukoncentruoja pinigus į nedidelio elito rankas, tuo pat metu laikydama visą populiaciją skurde.

[Apibūdinkite specifines situacijas ir vietas, į kurias norėtumėte, kad ši invokacija atneštų pokyčius.]


Dievas yra Tėvas ir Motina

Dievas Motina ir Tėvas,

Jie neatskirai, jie – vienas.


Mes pagimdyti sąjungos šventos,

Jų meilė mus kely globos.

Gyvenimo gausingo dovana

Nesantaiką numalšo mumyse.

Pažadinti vandens gaivaus,

Iš sapno bundame baisaus.

Mes matome – gyvybė juk viena,

Tad pergalinga aušta jau diena.

Pas Dievą grįžtame keliu,

Visų šventųjų pramintu.

Mes Dievo kūnas esam čia,

Per mus atgimsta planeta,

Į meilės aukso amžių tvirtą,

Dangaus palaiminimais apipiltą.

Mes padedam žmonėms matyti,

Jog tik vienovė realybė,

Ir tik vienovėj būdami,

Pilnatvėj būsim amžini.

Ir Žemė jau pagijusi visa,

Gyvybė Dievo tobula yra.


Dievas Motina ir Tėvas,

Kiekvienam' mes matom Dievą.


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės nubustų suvokimui, jog pinigai turėtų būti mainų priemonė ir trumpalaikė vertės pasaugojimo priemonė. Jie nėra, ir jiems niekada neturėtų būti leidžiama tapti, savaiminiu tikslu.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad po to, kai buvo sukurti pinigai, nedidelis elitas pamatė, kad, iškreipę pinigų sistemą ir pasinaudoję šiais pinigais, jie galėtų susigrobti privilegijas ir patenkinti savo nenumaldomą troškimą įgyti valdžią ir kontrolę žmonėms.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad šioje planetoje iš tiesų egzistuoja valdžios elitas, kuris nori pavergti žmones ir priversti mus jiems tarnauti kaip bites darbininkes. Elitas yra įstrigęs sąmonėje, kurioje nori kažką gauti už dyką, nori skinti kitų žmonių darbo vaisius.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečius visus nubusti faktui, kad norėjimas gauti kažką už dyką yra Motinos iškreipimas, nes norite pjauti, kur nesėjote. Noras skinti kitų žmonių darbo vaisius yra Tėvo elemento iškreipimas, kuomet siekiate kontroliuoti ir pavergti kitus, nes susikūrėte Dievą nuo žmogaus skiriančią iliuziją.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. O Sen Žermenai, kviečiu visus nubusti faktui, kad kai visuomenė yra atsiskyrusi nuo Dievo realybės, tikra lygybė yra neįmanoma. Vietoj to pamatote susiformuojantį elitą, kuris tuomet pavergia žmones ir skina žmonių darbo vaisius, kaip tai vyko feodalinėse Europos visuomenėse, kuriose kilmingųjų klasė turėjo fizinę galią pavergti žmones.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kai feodalinės visuomenės žlugo, elitas suvokė, jog matoma jėga nėra geriausias būdas žmonėms pavergti. Geriau yra pavergti ir kontroliuoti žmones nematomais būdais, kad žmonės nesuvoktų, jog yra pavergti.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečius visus nubusti faktui, kad valdžios elitas suvokė, jog šio naujo pinigų tarpininko sukūrimas suteikia jiems galimybę kontroliuoti žmones, iškreipiant pinigų sistemą. Jie suprato galėsiantys vogti žmonių darbo vertę žmonėms nesuvokiant, kas vyksta.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečius visus nubusti faktui, kad kai pinigai yra naudojami tinkamai kaip mainų priemonė, mums reikalingas tik tam tikras kiekis pinigų bendram visuomenės sukuriamų paslaugų ir prekių kiekiui išmainyti. Egzistuoja tiesioginis ryšys tarp pinigų ir kažko, kas turi realią vertę.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kai egzistuoja tiesioginis atitikimas tarp pinigų ir to, kas turi realią vertę, neįmanoma sukurti pinigų iš nieko, tokių pinigų, kurie neturėtų jokios realios su jais asocijuojamos vertės. Tad nors pinigų kiekis gali augti, pinigų vertė nedegraduoja, nes mes vis dar tebeturime tik tiek pinigų, kiek reikia prekėms ir paslaugoms nupirkti.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.

Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,

Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty. (Sukalbėkite 3X, 9X ar daugiau)


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant žmonės nubustų suvokimui, kad kai pinigai turi tikrą vertę, yra įmanoma turėti pastoviai augančią ekonomiką ir pastovų pinigų kiekio didėjimą, kuris nedidintų prekių ir paslaugų kainų. Pinigų vertė – ir tai, ką galite nusipirkti už šiuos pinigus – išliktų pastovi.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad didėjant produktyvumui – atsiradus naujiems metodams ir paslaugoms – žmonių darbo vertė išauga. Tad visi patiria gausos padidėjimą. Tai yra dangiškoji ekonomika, dvasinė ekonomika, natūrali ekonomika. Nes gamtoje yra įdiegta jėga, vedanti link didesnės gausos visai gyvybei.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečius visus nubusti faktui, kad dangiškąją ekonomiką paliekate atsiedami pinigus nuo to, kas turi realią vertę. Tai prasidėjo nuo kai kurių karalių Europoje, kuriems reikėjo pinigų kariauti tarpusavyje. Tačiau karas negali sukurti nieko vertingo. Todėl kariaujantys karaliai paruošė dirvą iškreiptos pinigų sistemos atsiradimui.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad viduramžių karaliai sudarė bedievišką sąjungą su atsirandančiais Europos bankininkais. Bankininkai suvokė, kad galėtų uždirbti pinigus, skolindami auksą ir imdami palūkanas, ir jie pradėjo slapta skolinti pinigus, kuriuos žmonės buvo atidavę pasaugoti į jų saugyklas.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kariaujantys Europos karaliai buvo atviri bankininkų pasiūlymams, kurie pasiūlė, kad vietoj pinigų, kurie būtų paremti auksu arba sidabru, karaliai sukurtų naują pinigų rūšį, vadinamą dekretiniais pinigais – pinigais pagal dekretą. Bankininkai sukūrė šiuos pinigus, paskolino juos karaliui, kuris tuomet šiais pinigais galėjo finansuoti savo karą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad atsiejus pinigus nuo to, kas turi realią vertę, bankininkai galėjo kurti pinigus iš oro, paskolindami daugiau pinigų nei turėjo atsargų savo saugyklose. Per atsiradusią frakcinio rezervo bankininkystę karaliai ir bankininkai galėjo sukurti didesnį pinigų kiekį, nei buvo būtina, norint atlikti realią vertę turinčių prekių ir paslaugų mainus.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kai cirkuliacijoje atsiranda daugiau pinigų, pirmieji žmonės, kurie išleidžia naujai atspausdintus pinigus, neišvengiamai pakelia prekių ir paslaugų, tame tarpe ir nekilnojamojo turto, kainas. Šitaip jie padidina kainas, kurios galiausiai persifiltruoja per visą ekonomiką, kol galiausiai visų prekių ir paslaugų kainos išauga.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad jeigu padvigubinate pinigų kiekį, sukurdami pinigus, kurie nėra dengiami vertę turinčiais dalykais, tai atitinkamai išaugina daugumos prekių ir paslaugų kainas. Ir šitaip didžiosios dalies populiacijos darbo vertė yra sumažinama, nes mes vis dar tebedirbame tą patį valandų skaičių, tačiau mums reikia daugiau pinigų sumokėti už prekes ir paslaugas.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad pinigų sistema, kurioje visi nauji pinigai yra kuriami skolos pavidalu ir už kuriuos bankininkams turi būti mokamos palūkanos – atveda prie sūkurio, kuriame žmonių darbo vertė galiausiai degraduoja iki tokio taško, kad jie negali išsaugoti padoraus pragyvenimo lygio.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.

Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,

Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty. (Sukalbėkite 3X, 9X ar daugiau)


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės nubustų suvokimui, jog pinigų sistema – dekretinė pinigų sistema, grįsta frakcinio rezervo bankininkyste, turi savyje įdiegtą infliacinį faktorių. Egzistuoja poreikis kurti naujus pinigus palūkanoms mokėti, kas galiausiai neišvengiamai atves prie sistemos žlugimo.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad tie, kurie vadovauja iškreiptai pinigų sistemai, nesugeba pažaboti savo godumo. Politikai nori daugiau pinigų, bankininkai nori didesnio pelno, ir vienintelis dalykas, kurį jiems reikia padaryti, yra paleisti į darbą spausdinimo mašiną ir išspausdinti daugiau pinigų.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžios elitas neišvengiamai tampa apakintas godumo ir jis įstumia ekonomiką į infliacinį sūkurį, kuris sunaikins ekonomiką – jeigu viso to neatsvers realūs žmonės, dirbantys realius darbus, gaminantys realias prekes ir teikiantys realias paslaugas.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad nors vidutinis darbininkas šiandien gyvena geriau, taip yra tik dėl to, kad buvome pasiryžę dauginti savo talentus. Tačiau dėl iškreiptos pinigų sistemos negavome natūralaus Dievo duodamo atlygio už savo darbą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad infliacija iš tiesų yra paslėpta mokesčių forma, kuomet žmonės nesuvokia, jog moka mokesčius, nes nematome šių mokesčių savo mokesčių išklotinėje ar savo algos mokėjimo čekyje. Tad nematome, kad pinigų vertė, o kartu ir mūsų darbo vertė, patyrė nuvertėjimą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad jeigu turėtume dangiškąją ekonomiką, visų žmonių pragyvenimo lygis būtų daug aukštesnis. Turėtume pasaulinę ekonomiką, kurioje nė vienam žmogui nereikėtų pragyventi už mažiau kaip du dolerius į dieną. Dangiškoje ekonomikoje gausos kiekis būtų taip stipriai išaugęs, kad visiems visko užtektų ir jie galėtų turėti padorų pragyvenimo lygį.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžios elitas – iškreipęs pinigų sistemą, ir naikindamas savo dekretinių pinigų, kuriuos patys sukūrė, vertę – atidėjo Dievo skirtą augimą ekonomikoje ir gausingo gyvenimo įkūnijimą, kurie jau turėjo būti įkūnyti – jei ne šis valdžios elito įsikišimas.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad skolomis grįstoje pinigų sistemoje, elitas, kuris kuria pinigus iš oro, prekes ir paslaugas gali pirkti senosiomis kainomis. Tačiau naujiems pinigams pradėjus cirkuliuoti ekonomikoje, kainos pakyla ir žmonėms tenka mokėti daugiau.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad infliacinė pinigų sistema vis daugiau turto sukoncentruoja į vis mažesnio elito rankas. Tad dabar daugumoje šalių keli procentai populiacijos kontroliuoja didžiąją šalies turto dalį. O tai nėra dangiškoji ekonomika, kurioje gausa būtų prieinama visiems.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.

Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,

Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty. (Sukalbėkite 3X, 9X ar daugiau)


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės nubustų suvokimui, jog dekretiniai pinigai yra absoliutus gausingo Dievo gyvenimo iškraipymas. Tai yra ne kas kita kaip valdžios elitas, siekiantis kontroliuoti žmones per pinigų srautą. Jungtinėse Valstijose tai atvedė prie bedieviškos sąjungos tarp federalinės vyriausybės ir Federalinio Rezervo, kuris nėra federalinė institucija ir todėl neprivalo atsiskaityti žmonėms tiesioginiu būdu.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad šiandieninės valdžios taip pat susiduria su situacija, kurioje nori išleisti daugiau pinigų nei žmonės norėtų sumokėti mokesčių pavidalu. Tad jos leidžia bankininkams sukurti pinigus iš oro, šitaip degraduodamos visų pinigų vertę – ir apdėdamos žmones papildomais mokesčiais, žmonėms to netgi nesuvokiant.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad norėdamas finansuoti karą Irake, prezidentas Bušas paleido į darbą pinigų spausdinimo mašiną. Federalinis Rezervas sukūrė pinigus iš oro, paskolindamas juos federalinei vyriausybei, kad ji galėtų finansuoti karinę invaziją į Iraką.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad tai yra daroma ne tik karams finansuoti. Tai yra daroma ir daugelyje kitų ekonomikos sričių, kuomet vyriausybė nori išleisti daugiau, nei mano, kad žmonės turėtų noro sumokėti mokesčių pavidalu, tad jie tiesiog užmaskuoja tai infliacijos pavidalu. Žmonės vis tiek tai sumoka, bet dabar mes to nepastebime ir todėl tam neprieštaraujame.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad bankininkai ir finansinio elito grietinėlė uždirba didžiulį pelną, kurdami pinigus iš oro, kadangi yra degraduojama ne tik pinigų vertė, bet žmonės taip pat gauna mokėti palūkanas už nacionalinę skolą. Tačiau bankininkams nerūpi, kad šalis grąžintų jiems skolą – kol mokame jiems palūkanas ir leidžiame jiems kurti vis daugiau pinigų iš oro, kuomet jų pinigų mašina gali nesustodama suktis.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp karo ir pinigų mašinos. Nes bankininkai jau seniai suvokė, kad nėra geresnio būdo pasipelnyti, kaip supriešinti šalis, kad jos eitų į karą. Nes, kai šalys visą savo dėmesį yra sutelkusios į karą, jos išleidžia daugiau pinigų nei tai darytų taikos metu. Ir valdžios elitas tuomet gali skaičiuoti pelną, nes jis dažnai finansuoja abi konflikto puses ir taip pat gamina konflikte naudojamus ginklus.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad iškreipta pinigų sistema yra vergovės forma, toli peržengianti fizinės vergovės ribas. Nes ekonominė vergovė yra tokia vergovė, kurios dauguma žmonių nesuvokia ir todėl negali jai pasipriešinti. Mes tiesiog pastebime, kad turime vis sunkiau ir sunkiau dirbti.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad žmonėms reikia sukaupti valią ir apsišviesti, kodėl mums reikia vis sunkiau dirbti, ir kodėl pinigų perkamoji galia nebėra tokia kaip anksčiau. Nes kai žmonės nenori prisiimti atsakomybės už savo visuomenę ir pinigų sistemą – mes prisitraukiame prie savęs tuos, kurie nori iškreipti šią sistemą ir pasinaudoti žmonėmis.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad jeigu geri žmonės nieko nedarys, valdžios elitas ir toliau neišvengiamai didins pinigų tiekimą, genamas savo godumo ir aklumo, ir dvasinės puikybės. Nes jie mano niekada neturėsiantys kentėti savo veiksmų pasekmių, būdami įpratę, kad žmonės neša karmą, ir todėl jie mano, jog galės išsisukti su bet kuo.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.

Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,

Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty. (Sukalbėkite 3X, 9X ar daugiau)


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės nubustų suvokimui, jog negalime tikėtis, kad valdžios elitas sustabdys žemyn traukiantį sūkurį. Tad jeigu nenuspausime stabdžių, bus tik laiko klausimas, kada pinigų sistema taps nevaldoma, kol visa sistema žlugs ir šalis bus priversta grįžti prie sveikos pinigų sistemos.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kai turime sąžiningą pinigų sistemą – kuomet pinigai yra pririšti prie realios vertės – turime pamatą aukso amžiaus ekonomikai. Aukso Amžiuje gausa ir galimybės pastoviai augs ir visi žmonės gaus sąžiningą atlygį už savo įdėtas pastangas.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Sen Žermeno Aukso Amžiuje nebus vargšų, niekam netrūks maisto, visi turės padorų pragyvenimo lygį. Niekam netrūks laisvo laiko siekti dvasinių gyvenimo aspektų pagal savo pačių pasirinkimą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad nėra jokių ribų ekonomikos augimui aukso amžiaus visuomenėje. Nes augimo ribos mums buvo primestos elito, kuris nori, kad priimtume ribas savo augimui, kai tuo tarpu pats neturi jokių intencijų riboti savo kaupiamų turtų, valdžios ir privilegijų. Tačiau jis turi atrasti būdą įtikinti žmones pasitenkinti mažesne gausa, idant pats galėtų turėti daugiau.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad pinigai nėra blogis, nes pinigai savo tyroje formoje yra Motinos ir Motinos liepsnos išraiška. Tačiau jeigu Motina yra atsieta nuo Tėvo, tuomet Motina tampa pati sau tikslu. Ir pinigai tampa tikslu patys sau – užuot buvę priemone tikslui pasiekti, dangiškosios ekonomikos augimui palaikyti, kuri neštų vis didesnę gausą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kai turime Motinos iškreipimą, užuot matę aukštyn kylančią vis didėjančios gausos spiralę, turime situaciją, kurioje ribojame augimą, ir turtas yra sukoncentruojamas į nedidelio elito rankas.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad elitas nori sukoncentruoti turtą į savo rankas ir jam nerūpi, kad bendras gausos kiekis nedidėja, nes jam nerūpi, kad žmonės gyvena skurde. Tiesą sakant, jiems tai netgi labiau patinka, kadangi jie patys tuomet gali atrodyti turtingesni.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžios elitas yra įstrigęs dualistinėje sąmonėje, kuri yra reliatyvi, ir todėl viską lygina, remdamasi reliatyviu vertybiniu vertinimu. Tad jis save kelia aukštyn, lygindamasis su kitais, žemindamas žmones, ribodamas mūsų darbo vertę, ir tuo būdu ribodamas bendrą turto kiekį.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad tai yra visiškas tiek Dangiškojo Tėvo, tiek Dangiškosios Motinos iškreipimas, kuomet Dangiškasis Tėvas didina bendrą gausos kiekį, o Dangiškosios Motinos teisingumas padalina visa tai tarp žmonių, kad visi galėtų turėti padorų pragyvenimo lygį ir galėtų siekti savo dangiškojo plano įgyvendinimo pagal savo individualų supratimą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

Žemė yra užsklęsta Laisvės Liepsnoje

Vienovėje su Sen Žermenu, sakau visur esantiems žmonėms: „Pabuskite ir susigrąžinkite tai, kas jums teisėtai priklauso!“ Sen Žermenas yra pasirengęs mums duoti Aukso Amžių, nes jam, kaip Aukso Amžiaus tėvui, malonu mums dovanoti savo karalystę.

Aš dabar pareiškiu teises į Sen Žermeno Aukso Amžių. Priimu jį, atnešu jį į įsikūnijimą! Esu pasirengęs išmėginti Sen Žermeną ir priimti gausą bei stebuklus, kuriuos jis yra pasirengęs perduoti. Nes esu pasiruošęs panaudoti jo idėjas visų labui, vietoj elito piktnaudžiavimo, kuriuo jis sukoncentravo turtus į savo rankas.


1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,

Kristaus vardu ją Žemėn neši.

Violetinė liepsna yra planas tavo,

Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,

Taiką, laisvę nešate kartu.

Kartu su Jėzum rodai kelią,

Naujos dienos jis aušrą žeria.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


3. Kartu jūs naują puslapį atversit,

Ir mus į Aukso Amžių vesit.

Kur laisvės liepsna viešpataus –

Išauš didi svajonė Dangaus.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,

Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.

Iš jūsų Aukštai teka žemai,

Palaikome srautą ištikimai.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


5. Kartu mes šviesą nešame

Ir Žemės žvaigždę degame.

Paveikta josios spindulių,

Nubunda rasė AŠ ESU.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta

Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

Tamsybių vieton veržias šviesa,

Kosmosas visas užpildytas ja.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,

Laisvės liepsna dega ryški,

Ir Aukso Amžiaus apsupty,

Laisvi mes tampame visi.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.

PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį mažiausiai vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.

Priimu Sen Žermeno Aukso Amžių kaip įkūnytą realybę šioje planetoje. (3X arba daugiau)

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo ekonominės vergovės dvasių ir energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo antikristo melų, vedančių prie ekonominės vergovės.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina nuo pačios didžiausios dvasinės vergovės – stygiaus sąmonės.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo didžiausios materialinės vergovės – valdžios elito kontroliuojamos pinigų sistemos.

Renkuosi būti viena su savo Dievu ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti ekonominės vergovės jėgas Žemėje.

Žemė yra Viešpaties ir jo gausos pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškojo Moteriškumo vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad Dangiškojo Moteriškumo beribė galia apsupa visus žmones nepramušamu besąlyginės meilės skydu, kuri sudegina visą skurdo sąmonę. Patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visų stygiaus energijų, kurias į mus siunčia šio pasaulio jėgos. Priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina priešą mumyse, žmogiškąjį ego, kad kai šio pasaulio princas ateis, jis neras skurdo sąmonės mumyse. Atiduodu anti-aš ir visą stygių savyje ir visuose žmonėse, ir priimu, kad jį sudegina begalinė Dangiškojo Moteriškumo meilė. Priimu, kad žmonių anti-aš pakeičia mūsų Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad esu užsklęstas Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Tad Motinos Šviesa yra pakeliama į tobulą vienovę su Dangiškuoju Tėvu. Ir Šventoji Dvasia ją nukreipia į Sūnaus matricą, atnešančią gausingą gyvenimą visiems vienovėje gyvenantiems žmonėms. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com