WINV27 Sen Žermeno tvaraus augimo ekonomikoje iškvietimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Iškvieskite subalansuotą ekonimką, kuri sugebėtų tvariai augti, užuot siūbavusi tarp pakilimų ir nuosmukių. Tokią ekonomiką, kuri keltų visus žmones link gausingo gyvenimo, užuot koncentravusi turtą nedidelio elito rankose.

Skaitykite mokymus apie šią invokaciją.


Dieviškojo Vyriškumo, Dieviškojo Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dieviškojo Moteriškumo besąlyginės meilės vardu, Amen.

Arkangelo Mykolo, Mokytojo MOR, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos, Sen Žermeno, Gautamos Budos, Dhjani Budų, Maraitay, Didžiojo Dieviškojo Vedlio ir visos Pakylėtųjų Pulkų dvasios vardu, kviečiu masinį nubudimą, idant žmonės galėtų suvokti, kaip dualistinė sąmonė iškreipė pinigų sistemą, sukurdama nesubalansuotą ekonomiką, kuri sukoncentruoja pinigus į nedidelio elito rankas, tuo pat metu laikydama visą populiaciją skurde.

[Apibūdinkite specifines situacijas ir vietas, į kurias norėtumėte, kad ši invokacija atneštų pokyčius.]


Dievas yra Tėvas ir Motina

Dievas Motina ir Tėvas,

Jie neatskirai, jie – vienas.


Mes pagimdyti sąjungos šventos,

Jų meilė mus kely globos.

Gyvenimo gausingo dovana

Nesantaiką numalšo mumyse.

Pažadinti vandens gaivaus,

Iš sapno bundame baisaus.

Mes matome – gyvybė juk viena,

Tad pergalinga aušta jau diena.

Pas Dievą grįžtame keliu,

Visų šventųjų pramintu.

Mes Dievo kūnas esam čia,

Per mus atgimsta planeta,

Į meilės aukso amžių tvirtą,

Dangaus palaiminimais apipiltą.

Mes padedam žmonėms matyti,

Jog tik vienovė realybė,

Ir tik vienovėj būdami,

Pilnatvėj būsim amžini.

Ir Žemė jau pagijusi visa,

Gyvybė Dievo tobula yra.


Dievas Motina ir Tėvas,

Kiekvienam' mes matom Dievą.


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės nubustų suvokimui, jog egzistuoja žmonių valdžios elitas, kuris yra visiškai įstrigęs dualistinėje sąmonėje. Elitas tvirtai tiki, kad jų ego iliuzijos yra absoliuti tiesa. Jie mano išsikėlę save į aukščiausią statusą, kuriame sugeba apibrėžti tiesą be Dievo.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad stabmeldiškas elito garbinimas laiko didžiąją visuomenės dalį įkalintą iliuzijoje, kad jiems reikalingas elitas, kuris stovėtų tarp jų ir Dievo. Tai yra melas, kad negalime eiti vidun į savo širdį ir atrasti Dievo tiesiogiai, nes tiesą esą tegalime sužinoti per išorinę religiją ir jos dvasininkiją, net ir per mamonos religiją.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad stabmeldystė yra esminė problema dabartinėje ekonomikos krizėje. Tai sukuria tikėjimą, kad tam tikros kompanijos ir institucijos yra „pernelyg didelės, kad žlugtų“, ir todėl valdžia privalo įsikišti ir paremti juos žmonių pinigais. Melas, kad žmonės negalėtų išgyventi be elito, neleidžia mums susigrąžinti savo Dievo Galios.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečius visus nubusti faktui, kad stabilumas nėra toks svarbus kaip augimas. Ir kartais augimas reiškia, kad jeigu žmonės kabinasi į senąsias sistemas, tos sistemos turi būti sudaužytos, kad visuomenė būtų išlaisvinta judėti pirmyn.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. O Sen Žermenai, kviečiu visus nubusti faktui, kad, nors būtų geriau, jog būtų sklandžiai pereita nuo dabartinės ekonominės sistemos prie aukso amžiaus ekonomikos, tai galės įvykti tik tuomet, jeigu išmoksime pamoką, kad negalime remti elito sukurtų institucijų. Privalome siekti aukštesnių principų, kurie yra virš dualistinės sąmonės.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad buvome užprogramuoti priimti elito paskleistą stygiaus sąmonę, to elito, kuris trokšta išaukštinti save virš žmonių. Tačiau dabartinis turtų ir privilegijų nelygus paskirstymas negali egzistuoti gausingame Dievo gyvenime. Jis gali egzistuoti tik tuomet, kai atstumiame gausingą gyvenimą, patikėdami stygiaus iliuzija.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečius visus nubusti faktui, kad lygus turto paskirstymas nėra socialistinė fantazija, kurioje valstybė yra uzurpavusi kiekvieno žmogaus AŠ ESU Esaties vietą. Tai yra tikrasis Aukso Amžiaus realizmas, kuomet žmonės suvokia, kad mes turime priėjimą prie Dievo galios savo viduje ir todėl galime atnešti gausingą gyvenimą, nebūdami priklausomi nuo Žemėje esančio elito.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečius visus nubusti faktui, kad mums nereikalingas elitas, kuris valdytų komplikuotą finansų sistemą, kurią pats ir sukūrė, norėdamas nuslėpti savo intencijas ir manipuliacijas nuo žmonių. Nes net ir elitas yra taip stipriai susipainiojęs savo finansinių instrumentų sudėtingume ir yra taip stipriai apakintas godumo sąmonės, kad nesugeba tiksliai įvertinti šių instrumentų rizikos, kas tuomet atveda prie visai ekonomikai grasinančios krizės.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kai esame stabmeldystės būsenoje, aklai sekdami aklais vadais ir leisdami jiems valdyti ekonomiką, tėra laiko klausimas, kada elitas įvarys save ir pasaulį į kampą, iš kurio nebus jokio lengvo būdo ištrūkti – ištrūkti bus įmanoma tik žlugus visai sistemai.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.

Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,

Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty. (Sukalbėkite 3X, 9X ar daugiau)


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant žmonės nubustų suvokimui, kad pamoka, kurią galime išmokti iš pasakojimo apie Babelio Bokštą, yra tai, kad kai finansų sistema yra statoma be Kristaus sąmonės pamato – kai ji yra statoma ant antikristo sąmonės smėlio – šis tvarinys nugrius nuo savo paties svorio.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad varomoji mūsų finansų sistemos jėga yra nežabotas, aklas godumas. Šis godumas ekonomiką iškreipė iki tokio lygmens, kad ji buvo taip giliai panardinta į skolas, jog pasidarė neįmanoma tiksliai įvertinti verslo darymo rizikos. Nes rizika buvo išskirstyta, šitaip ją užmaskuojant ir paslepiant, kuomet niekas nežino, kas iš tiesų vyksta.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečius visus nubusti faktui, kad tariamo augimo ir pelno ciklas gali tęstis tik tol, kol žmonės sistemoje aklai tiki, kad tai gali tęstis amžinai. Tačiau tai yra pastatyta ne tik ant elito godumo, bet taip pat ir ant žmonių aklumo ir godumo. Žmonės manė, kad investuodami savo santaupas ir pensijų planus į akcijų biržą, į investicinius fondus bei savitarpio pagalbos fondus, jie galės gauti kažką už dyką.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad žmonės privalo liautis sekti tais, kurie yra apakinti sąmonės, kurioje nori gauti kažką už dyką, kas yra godumo esmė. Elitas nebenori dirbti už sąžiningą atlygį ar tam, kad keltų visą gyvybę aukštyn. Jie nori atlygį gauti nedirbdami, jie nori trumpesnio kelio, ir tai kelia grėsmę visai ekonomikos sistemai.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad godumo apakinti žmonės mano, jog viskas galima – viskas, kas tik regimai galėtų jums atnešti trumpalaikį pelną. Nes juk, jeigu jūs to nedarysite, tuomet tai darys visos kitos kompanijos finansų pasaulyje, ir atrodys, kad joms sekasi geriau už jus.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad rodomas pelnas nebuvo realus pelnas, tai buvo įsivaizduojamas pelnas, kadangi rizika buvo užmaskuota iki tokio lygmens, kad atrodė, jog bet kokius nuostolius galima perkelti į kitus metus, šiais metais sukuriant gerą balanso ataskaitą. Todėl niekas nemąstė, kas nutiks ateityje, nesugebėdami matyti, kad žudo auksinius kiaušinius dedančią žąsį.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad aklumas yra neišvengiamas godumo palydovas. Nes godumas tegali būti grįstas iliuzija, o bet kuri iliuzija augina dar didesnį aklumą. Godumas yra grįstas atskirosios savasties iliuzija, kuomet atrodo, kad galėsime gauti naudą sau ir savo įmonei, ir nesvarbu, kas nutiks kitiems žmonėms ar visai sistemai.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad finansininkai sukūrė ekonomiką, kuri yra grįsta lygiai tokia pačia sąmone ir tuo pačiu principu, kuris yra visų lošimų varomoji jėga. Tai yra troškimas gauti kažką dykai, kuomet padarote mažą, regimai nereikšmingą investiciją, ir tikitės gauti didžiulį atlygį.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad užmaskuodami išvestinių finansinių priemonių ir kitų finansinių instrumentų riziką, finansininkai įžengė į šią lošimo būseną. Jie galvojo, jog, kadangi investuoja skolintus pinigus ir kadangi užmaskavo riziką, tai yra nereikšminga investicija, potencialiai galinti duoti labai didelę grąžą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.

Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,

Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty. (Sukalbėkite 3X, 9X ar daugiau)


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės nubustų suvokimui, jog kai Volstritas pradėjo investuoti skolintus pinigus – iš oro sukurtus pinigus – jie palaipsniui sukūrė netikrą pažadą, kad visi, kurie investuos į šiuos naujus finansinius instrumentus, uždirbs pinigų. Šis pažadas negalėjo būti išpildytas, nes tai yra iliuzija, kad visi, kurie žaidžia loterijoje, gali laimėti didįjį prizą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad godumas gali apakinti žmones, tačiau tik kurį laiką. Visada ateina atpildo valanda, kuomet žmonės viršūnėje ima suvokti, kad tai negali toliau tęstis. Ir tuomet jie persijungia iš godumo iliuzijos į baimės iliuziją. Jie mėgina ištraukti viską, ir tai sukuria žemyn traukiantį sūkurį, grasinantį visos sistemos žlugimu.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai krizė tampa akivaizdi, ji pažadina valdžią, kuri nenorėjo reguliuoti šių naujų finansinių instrumentų ir galvojo, kad rinka pati jais pasirūpins. Ir staiga valdžia suvokia, kad rinka iš tiesų jais pasirūpins – sugriaudama visą ydingą finansų sistemą. Valdžia tuomet tiki turinti įsikišti, kad apsaugotų visuomenę.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Amerikos valdžia yra įstrigusi mąstysenoje – norėjime gauti kažką dykai – godumo mąstysenoje, elitizmo mąstysenoje – ir todėl jų veiksmai pagrinde yra skirti apsaugoti elitą, o ne žmones. Tačiau jeigu jie nesiims iš pagrindų reformuoti visos finansų sistemos, tik laikinai sulopys sistemą, ir tuomet kitos krizės nereikės ilgai laukti.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad sistemoje yra protingų ir gero norinčių žmonių – tiek versle, tiek vyriausybėje – kurie turi potencialą atlikti būtinas reformas, kurios ne tik atlaikytų dabartinę krizę, bet taip pat galėtų sugrąžinti visą finansų pasaulį į tvaraus augimo kelią, kuriame sistema nesusinaikintų dėl aklo godumo.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad jeigu tinkamiems žmonėms bus leista atnešti ir įgyvendinti savo idėjas, galėsime švelniai pereiti prie Aukso Amžiaus ekonomikos. Tikrasis realizmas yra toks, kad Dievo galia gali ištaisyti visas žmonių sukurtas problemas, nes Materijos Šviesa gali lygiai taip pat lengvai atvaizduoti gausingą gyvenimą, kaip ji šiuo metu atvaizduoja stygiaus ir nelygybės būseną.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad privalome ryžtis pažvelgti į sistemą ir paklausti, kas su šia sistema yra ne taip. Užuot mėginę užkirsti kelią sistemos žlugimui, turėtume pamąstyti, kaip galėtume sukurti tvarų augimą skatinančią ekonomiką.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad pereinamuoju į Aukso Amžių laikotarpiu jokia ekonomika negalės būti tvari, jeigu nesieks kelti aukštyn visų žmonių į gausingą gyvenimą. Nėra tvaru turėti pasaulinę ekonomiką, kurioje dvi trečiosios pasaulio populiacijos gyventų žemiau skurdo ribos. Ir kol turtingos šalys nesiims spręsti šios problemos, mūsų ekonomika visada bus šioje būsenoje, kurioje nuo vienos krizės eisime prie kitos.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, norint sukurti finansų sistemą, kuri būtų tvari, valdžia privalo pripažinti savo teisėtą vaidmenį. Viena iš pagrindinių dabartinės krizės priežasčių yra reguliavimo nebuvimas, kadangi valdžia buvo įstrigusi klaidingame požiūryje, jog turėtų leisti rinkai kurti kokius tik nori finansinius instrumentus, nes rinka pati susireguliuos.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.

Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,

Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty. (Sukalbėkite 3X, 9X ar daugiau)


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės nubustų suvokimui, jog laisvė nereiškia laisvės išnaudoti. Laisva visuomenė negali leisti nedideliam valdžios elitui dominuoti visuomenei, nes laisvė neįmanoma per žmogiškojo ego aklumą. Laisvė įmanoma tik per visos gyvybės vienovės pažinimą, kuomet suvokiame, jog tiktai siekdami kelti aukštyn Visumą, iš tiesų darysime tai, kas yra naudinga mums patiems.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad laisvos demokratinės vyriausybės vaidmuo yra apsaugoti žmones per principus, kurie keltų visą gyvybę link didesnės ekonominės laisvės ir gausos. Tai yra elito skleidžiamas mitas, kad laisvos rinkos ekonomika gali pati save susireguliuoti, be valdžios įsikišimo. Ir dar didesnis mitas yra tai, kad Jungtinės Valstijos ir Vakarų šalys turi laisvos rinkos ekonomiką.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad ištisą šimtmetį finansininkai ir pramonininkai naudojosi laisva rinka milžiniškiems verslams sukurti, per kuriuos jie galėjo kontroliuoti rinkos sąlygas ir varžyti konkurenciją. Tačiau tikroje laisvos rinkos ekonomikoje – kurioje konkurencija yra nevaržoma, o žmonės yra apsišvietę ir informuoti – nėra įmanoma sukurti monopolį. Laisvė yra monopolių antitezė.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad monopolis nėra neišvengiama nevaržomos konkurencijos pasekmė. Nevaržoma konkurencija neleis susiformuoti monopoliams, visada palikdama atviras duris konkurencijai, kad ir koks didelis būtų tapęs verslas. Vienai kompanijai sukūrus beveik visišką monopolį ir dirbtinai pakėlus kainas, jos klientai pereis kitur.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad didieji pramonininkai ir finansininkai suvokė, jog demokratinėje šalyje neįmanoma sukurti monopolio per konkurenciją. Vienintelis būdas sukurti monopolį yra suvaržyti konkurenciją, priverčiant valdžią reguliuoti ekonomiką ir sukurti situaciją, kurioje mažesnės kompanijos negalėtų mesti iššūkio įsigalėjusioms kompanijoms.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad per praėjusį šimtmetį valdžios reguliavimas buvo panaudotas apsaugoti įsigalėjusias kompanijas nuo nevaržomos konkurencijos. O „genialiausias“ Amerikos finansininkų ėjimas buvo Federalinės Rezervo Sistemos sukūrimas, kurios tikslas yra neleisti egzistuoti nevaržomai konkurencijai bankininkystės industrijoje ir apsaugoti didžiąsias įmones nuo savo padarytų klaidų pasekmių.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad sukurdami Federalinį Rezervą, blogoje situacijoje atsidūrusiųjų gelbėtoją, didieji bankai galėjo užsiiminėti abejotinos vertės investicijomis, ir joms pasirodžius nesėkmingoms, sistema juos apsaugotų ir neleistų jiems žlugti. Ir šitaip didieji bankai Federalinėje Rezervo Sistemoje vis labiau auga, nes juos remia valdžia, kuri yra padaryta atsakinga už sistemos iš oro kuriamus pinigus.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kai yra sukuriama daugiau pinigų griūvančiai sistemai paremti, daugiau pinigų yra įdedama į cirkuliaciją. Tačiau šie pinigai nėra paremti realia verte, ir pinigų vertė yra degraduojama. Tai reiškia, kad didžiosios dalies visuomenės darbo vertė taip pat degraduoja, ir jų pragyvenimo lygis neišvengiamai krenta.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad privalome naudotis savo laisve, idant išsilaisvintume iš vyraujančios žiniasklaidos iliuzijų ir melų ir apsišviestume apie ekonomikos realybę. Privalome būti sargybiniu ant sienos, nes žmonės žiniasklaidoje ir valdžioje nedirba šiuo sargybiniu.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.

Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,

Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty. (Sukalbėkite 3X, 9X ar daugiau)


1. Sen Žermeno vardu, kviečiu sutraukyti šydą kolektyvinėje sąmonėje, kad žmonės nubustų suvokimui, jog tai yra mitas, kad laisva demokratiška valdžia gali nesikišti į ekonomiką. Yra absoliučiai būtina, kad šiuolaikinė valdžia reguliuotų ekonomiką. Tačiau reguliavimas neturėtų suteikti pranašumo elitui. Jis turėtų užtikrinti, kad elitas negalėtų susiformuoti, ir žmonės visada turėtų galimybę savo verslą perkelti kitur ir sukurti mažesnius verslus, kurie galėtų konkuruoti su didžiosiomis korporacijomis.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad laisva demokratinė valdžia privalo neleisti verslui peraugti tam tikro dydžio. Tai nėra iš tiesų laisva ekonomika, jeigu verslams yra leidžiama išaugti iki tokio dydžio, kad jie gali nukonkuruoti mažesnius verslus bei patys diktuoti rinkos sąlygas. Valdžia privalo neleisti finansų kompanijos sukurti instrumentų, kurie galėtų sužlugdyti visą sistemą.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžios pareiga yra apsaugoti savo piliečius nuo įmonių išaugimo iki tokio lygmens, kuomet jos gali dominuoti rinkoje ir todėl, tam tikra prasme, gali tapti monopoliais. Ir jų monopolis daugeliu atvejų yra apsaugotas įstatyminiais potvarkiais, tačiau kitais atvejais yra apsaugotas šių potvarkių nebuvimu, kuomet, kai kompanija yra tapusi tokia didelė, jog dominuoja rinkoje, ji gali efektyviai pati sunaikinti bet kokius savo konkurentus.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valstybė negali į tai nesikišti šioje planetoje, kol tiek daug žmonių yra apakinti dualistinės sąmonės. Negalime ignoruoti to, kad yra didelis skaičius žmonių, kurie visiškai įkūnija į save sukoncentruotą, egoistinę sąmonę, kurioje nori kažko sau ir visiškai nepaiso, kokias pasekmes tai turės kitiems žmonėms.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžia negali tiesiog leisti rinkai pačiai savimi pasirūpinti. Nes valdžia turėtų būti iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms. Ji privalo ginti žmones nuo elito ir nuo pačių žmonių aklumo, ir būtent dėl to tokia valdžia privalo būti grįsta aukščiau už ego iliuzijas stovinčiais principais.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Aukso Amžiuje yra būtina iškelti žmones vyriausybėje, žiniasklaidoje ir versle, kurie turėtų viziją, jog virš žmonių sukurtų idėjų egzistuoja aukštesnė realybė. Ir tik tuomet, kai pradėsime siekti šios aukštesnės realybės, galėsime sukurti tvarią civilizaciją. Tokią civilizaciją, kuri nesugriūtų nuo savo pačios svorio – ar tai per finansų krizę, ar per karą, ar per kitus pasireiškimus, tokius kaip gamtos kataklizmai ar netgi epideminės ligos, kurios tiesiog yra žmonių sąmonės išraiška.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad jeigu leisime bet kuriam visuomenės aspektui būti dominuojamam dualistinės sąmonės, reguliariai patirsime krizes, kurios grasins sužlugdyti visuomenę. Šiuos siūbavimus iš dalies sukelia dualistinės sąmonės aklumas, o iš dalies tie, kurie manipuliuoja rinkomis, siekdami kad jų didesni verslai prarytų mažesnius verslus per nuosmukį.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Sen Žermenas yra pasiruošęs įkvėpti žmones reikalingomis žiniomis apie ekonomiką, kad galėtume sukurti tvarią sistemą, kuri išvengtų šių pakilimų ir nuosmukių. Nes tiktai idėjos iš pakylėtųjų mokytojų gali ištraukti civilizaciją iš dabartinės finansų krizės.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad žmonės, kurie turi žinias ir potencialą būti atviri aukštesnėms idėjoms, būtų pripažinti ir jiems būtų leista suvaidinti jiems skirtą vaidmenį. Tad mes, žmonės, privalome liautis palaikyti valdžios elito sistemą. Turime leisti tinkamiems žmonėms atnešti pakylėtųjų mokytojų idėjas, kurios galėtų pakeisti senąją sistemą ir įkūnyti Aukso Amžiaus ekonomiką.

O Sen Žermenai, violetinė liepsna,

Ateitis spindi jos nušviesta.

Sudegina skurdą ir vaidus,

Žmonių gyvenimas gausingas bus.


Užsklendžia Žemę violetinė liepsna,

Auksinis Amžius tikras yra.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Dievo vardu Žemę ištobulina.

Žemė yra užsklęsta Laisvės Liepsnoje

Vienovėje su Sen Žermenu, sakau visur esantiems žmonėms: „Pabuskite ir susigrąžinkite tai, kas jums teisėtai priklauso!“ Sen Žermenas yra pasirengęs mums duoti Aukso Amžių, nes jam, kaip Aukso Amžiaus tėvui, malonu mums dovanoti savo karalystę.

Aš dabar pareiškiu teises į Sen Žermeno Aukso Amžių. Priimu jį, atnešu jį į įsikūnijimą! Esu pasirengęs išmėginti Sen Žermeną ir priimti gausą bei stebuklus, kuriuos jis yra pasirengęs perduoti. Nes esu pasiruošęs panaudoti jo idėjas visų labui, vietoj elito piktnaudžiavimo, kuriuo jis sukoncentravo turtus į savo rankas.


1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,

Kristaus vardu ją Žemėn neši.

Violetinė liepsna yra planas tavo,

Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,

Taiką, laisvę nešate kartu.

Kartu su Jėzum rodai kelią,

Naujos dienos jis aušrą žeria.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


3. Kartu jūs naują puslapį atversit,

Ir mus į Aukso Amžių vesit.

Kur laisvės liepsna viešpataus –

Išauš didi svajonė Dangaus.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,

Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.

Iš jūsų Aukštai teka žemai,

Palaikome srautą ištikimai.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


5. Kartu mes šviesą nešame

Ir Žemės žvaigždę degame.

Paveikta josios spindulių,

Nubunda rasė AŠ ESU.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta

Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

Tamsybių vieton veržias šviesa,

Kosmosas visas užpildytas ja.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.


7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,

Laisvės liepsna dega ryški,

Ir Aukso Amžiaus apsupty,

Laisvi mes tampame visi.


Violetine liepsna, tu tekėk,

Visą gyvybę Žemėj apglėbk,

Nuolatos teka, nuolatos auga,

Mus visus malonėm apgaubia.


Violetine ugnie, persmelki,

Violetine ugnie, prisotinki,

Violetine ugnie, nuskaistinki,

Violetine ugnie, pašventinki,


Mes tyri, išgydyti,

Tavo šviesoj užsklęsti,

Visad laisvi,

Dievo Esaty.

PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį mažiausiai vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.

Priimu Sen Žermeno Aukso Amžių kaip įkūnytą realybę šioje planetoje. (3X arba daugiau)

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo ekonominės vergovės dvasių ir energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo antikristo melų, vedančių prie ekonominės vergovės.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina nuo pačios didžiausios dvasinės vergovės – stygiaus sąmonės.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo didžiausios materialinės vergovės – valdžios elito kontroliuojamos pinigų sistemos.

Renkuosi būti viena su savo Dievu ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti ekonominės vergovės jėgas Žemėje.

Žemė yra Viešpaties ir jo gausos pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškojo Moteriškumo vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad Dangiškojo Moteriškumo beribė galia apsupa visus žmones nepramušamu besąlyginės meilės skydu, kuri sudegina visą skurdo sąmonę. Patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visų stygiaus energijų, kurias į mus siunčia šio pasaulio jėgos. Priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina priešą mumyse, žmogiškąjį ego, kad kai šio pasaulio princas ateis, jis neras skurdo sąmonės mumyse. Atiduodu anti-aš ir visą stygių savyje ir visuose žmonėse, ir priimu, kad jį sudegina begalinė Dangiškojo Moteriškumo meilė. Priimu, kad žmonių anti-aš pakeičia mūsų Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad esu užsklęstas Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Tad Motinos Šviesa yra pakeliama į tobulą vienovę su Dangiškuoju Tėvu. Ir Šventoji Dvasia ją nukreipia į Sūnaus matricą, atnešančią gausingą gyvenimą visiems vienovėje gyvenantiems žmonėms. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com