WINV44 Dėmesio koncentravimo į realybę kvietimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį, kuria AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Jėzaus, Maitrėjos, Gautamos ir Sanat Kumaros padėti žmonėms įveikti paviršutinišką mąstymą ir susiderinti su Susietosios Kilmės realybe, o taip pat …

[Išsakykite asmeninius prašymus.]


1 Dalis

1. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad tai, kas vyksta Žemėje, yra panašu į teatro vaidinimą, tai tėra vaidinama istorija, neturinti absoliutaus tikrumo.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad mes nesame žmonės – mes esame dvasinės būtybės. Mes čia atėjome patirti spektaklį, kuris yra vaidinamas Žemėje.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad tai, kas vyksta planetoje, yra pakankamai realu, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, tačiau mes nesame žmonės, mes esame dvasinės būtybės, mes čia esame tam, kad išgyventume patyrimą, kuris galėtų pakeisti mūsų sąmonę.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad visko, kas vyksta Žemėje, tikslas yra pakeisti mūsų sąmonę.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad, nors gyvename Žemės planetoje ir nors turime fizinius kūnus, kurie yra labai stipriai veikiami to, kas vyksta šioje planetoje, mes nesame iš Žemės.

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad Žemė mūsų neapibrėžia, mūsų neapibrėžia fizinė oktava, mūsų fiziniai kūnai ir mūsų išoriniai protai. Mes esame daugiau nei visa tai.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Gautama Buda, pažadink žmones esminio žmogiškumo suvokimui, potencialui pakilti virš savo išorinių patyrimų.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad egzistuoja mūsų proto dalis, kuri mums leidžia sustoti, pasakyti “stop„ visoms nerimstančioms mintims ir atsitraukti nuo išorinės situacijos Žemėje.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Gautama Buda, pažadink žmones atsitraukti nuo fizinio kūno, emocinio kūno, mentalinio kūno ir identiteto kūno ir padėk jiems užmegzti ryšį su esminiu žmogiškumu.

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2 Dalis

1. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad esminis žmogiškumas yra tai, jog galime atsitraukti nuo visų išorinių dalykų ir todėl galime patirti, kad esame daugiau nei išoriniai dalykai, jie mūsų neapibrėžia.

Maitrėja, romus esu aš iš tiesų,

Patarimo tavo nuolankiai siekiu,

Viziją tavąją noriu regėti,

Su tavim Rojaus Sode būt ir klestėti.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

2. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad egzistuoja realybė už to realybės pojūčio, kurį gauname per savo keturis žemesniuosius kūnus, ir ši realybė yra didesnė už tą realybės pojūtį, kurį gauname per savo keturis žemesniuosius kūnus.

Maitrėja, sugrįžti man padėk,

Pas tave aš mokslų noriu siekt.

Vienovės troškimu degu,

Ugnį iniciacijų jaučiu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

3. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad mūsų neapibrėžia tai, ką patiriame per savo keturis žemesniuosius kūnus. Mes save apsibrėžiame būdami tuo, kuo esame, ir susisiedami su šiuo „AŠ ESU“ pajautimu.

Maitrėja, aš dabar sakau,

Nebesislėpsiu nuo tavęs daugiau,

Apnuoginki man melą šį,

Kurs Rojų privertė numirt many.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

4. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad didžiausias iššūkis pasauliui yra ekonomika, nes pandemija padarė didelę žalą ekonomikai.

Maitrėja, palaimintas Guru esi,

Aš būsiu su tavim savoj širdy,

Prisiekiu įdėmiai klausyti,

Kad žalčio prakeiksmą galėtume nuvyti.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

5. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad visas pasaulis yra persipynusi visuma, neturinti atskirų įvykių priežasčių, nes egzistuoja Susietoji Kilmė.

Maitrėja, melą man padėk išvysti,

Kuriuo žaltys mane suvystė,

Žaltys jau nieko manyje neras,

Vienovėj laisvas būsiu aš.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

6. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad nėra jokių atskirų įvykių, kurie tiesiog trenktų kaip žaibas iš giedro dangaus. Kiekvienas įvykis turi gausybę priežasčių, ilgą, sudėtingą seką priežasčių.

Maitrėja, tiesa išlaisvina mane,

Dualizmo melo nelieka manyje,

Ir vaisių pažinimo palieku aš jau,

Nes tikrą tavo dvasią pažinau.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

7. Gautama Buda, pažadink progresyvesnius, kūrybiškus žmones pradėti tai suvokti ir pradėti kvestionuoti tai, kaip mes iki šiol žiūrėjome į visuomenę.

Maitrėja, aš tavęs klausau,

Širdim tyra lenkiuosi tau,

Nuo ego laisvas aš esu,

Vienovę su tavim jaučiu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

8. Gautama Buda, pažadink žmones kvestionuoti, kas sukėlė koronos pandemiją. Ar tai buvo tik viena kažkokia priežastis, o gal čia slypi kažkas gilesnio? Galbūt tam tikros sąlygos visuomenėje, tai, kaip mes žiūrime į visuomenę, taip pat yra šio paveikslo dalis?

Maitrėja, nugaliu mielaširdingumu,

Mielaširdystės atspalvių išmokyki visų,

Nes durys atviros dabar esu,

Mielaširdystės meną atskleidžiu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

9. Gautama Buda, pažadink žmones kvestionuoti: Ar mūsų reakcija į pandemiją nesako kažko apie tas sąlygas, į kurias galėtume pažvelgti, išanalizuoti, pasimokyti ir pakeisti? Ar negalėtume iš šios pandemijos išsinešti kažko pozityvaus, kas mums galėtų padėti pakreipti visuomenę geresne linkme?

Maitrėja, misterija saldi,

Tikrovėje esu su tavimi,

Misterijų mokykla atveria duris,

Džiaugsmu užsidega mano širdis.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

3 Dalis

1. Gautama Buda, pažadink žmones užduoti klausimą: „Ekonomika čiuožia žemyn. Tačiau ar tai vyksta tik dėl šios pandemijos, o gal tam yra daugiau priežasčių?“

Gautama, parodyk proto būseną,

Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,

Apnuoginimą tavo aš tveriu,

Matyti noriu suvokimu tyru.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad ekonomika nėra izoliuotas reiškinys. Ekonomika priklauso Susietajai Kilmei ir yra kolektyvinės sąmonės dalis.

Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,

Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,

Matau, kad Budos prigimties,

Mes esame abu išties.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad jeigu žvelgsime į ekonomiką iš platesnės perspektyvos, pamatysime, kad turtingieji, elitas, netapo skurdesni per pandemiją.

Gautama, esu aš viena su tavim,

Maros demonai bėga šalin,

Raminantis balzamas – tavo Esatis,

Nurimsta mano protas ir širdis.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, jog nepaisant to, kad ekonomika čiuožia žemyn, turtingieji tapo dar turtingesniais. Jų investicijos yra vertos dar daugiau, akcijų rinka išaugo.

Gautama, priesaiką tariu:

Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,

Virš laiko su tavim kylu,

Dabartyje didingoj gyvenu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad paprasti žmonės pandemijos buvo paliesti labiausiai, kuomet jie patys susirgo, ar susirgo žmonės jų artimoje aplinkoje, ar dėl to, kad turėjo likti namuose ir prarasti pinigus, prarasti savo pajamų šaltinį.

Gautama, troškimų jau nebeturiu,

Ir siekių žemiškų jokių.

Neprisirišime esu ramus,

Išlaikęs Maros subtilius testus.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad labiausiai paveiktos šalys yra tos, kurių kolektyvinė sąmonė labiausiai koncentruojasi tik į save, rūpinasi tik savimi, rūpinasi tik savo proto įvaizdžiu ir šio įvaizdžio išsaugojimu.

Gautama, aš tavyje tirpstu,

Ir protas mano vienas, nebe du,

Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,

Nirvanoje paniręs ištirpstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad Kinija atvirai neinformavo pasaulio apie pandemijos pradžią, nes mėgino išsaugoti proto įvaizdį, kurį turi susikūrusi apie Kiniją kaip apie tobulą valstybę, tobulą komunistinę visuomenę, vienintelę likusią komunistinę visuomenę.

Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,

Į šokį kosmoso nyru.

Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,

Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad virusas pasklido dėl Kinijos vadovybės proto įvaizdžio. Virusas pasirodė Kinijoje iš dalies dėl jos vadovybės, bet taip pat ir dėl Kinijos žmonių, dėl jų proto įvaizdžio, kuriame jie Kiniją laiko pranašesne už bet kurią kitą šalį.

Gautama, nubudęs aš esu,

Kas vyksta aiškiai jau regiu,

Ir teisę šventąją teigiu,

Budos Šviesos būti šaukliu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad kitos šalys taip pat turi tam tikrą proto įvaizdį apie Kiniją ir jos nėra nusprendusios, ką norėtų daryti su Kinija, kokiu būdu norėtų sąveikauti su Kinija.

Gautama, perkūnijos trenksmu,

Pažadiname Žemę iš miegų,

Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,

Ir stos į Budos mokinių gretas.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

4 Dalis

1. Gautama Buda, pažadink žmones, kad jie užduotų klausimą: ar galime ir toliau prekiauti su tokia šalimi kaip Kinija, kuri laiko pavergusi savo žmones ir negyvena pagal mūsų demokratinius idealus?

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Savosios vietos meilės chore ieškau vis,

Tave mes šlovinam tyra širdim,

Kartu mes Žemę keliame aukštyn.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

2. Gautama Buda, pažadink žmones, kad jie užduotų klausimą: ar galime toliau leisti korporacijoms Vakarų pasaulyje krautis milžiniškus turtus, gaminant pigias prekes Kinijoje ir parduodant jas už daug didesnį pelną nei galėtų gauti, jeigu tos prekės būtų gaminamos jų pačių šalyse?

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Iniciacijų aš trokštu vis,

Elektrodu tavo tapau,

Šambaloj prieglobstį radau.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

3. Gautama Buda, pažadink žmones, kad jie užduotų klausimą: ar galime leisti toliau tam tęstis ir praleisti pro akis Kinijos žmogaus teisių pažeidinėjimus; praleisti pro akis tai, kas vyksta Honkonge, kur yra mėginama sunaikinti demokratiją?

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Tavo keliu parodytu keliauju vis,

Įšventinimus tavo meilės praeinu,

Šventai Balandei atvirom durim tampu.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

4. Gautama Buda, pažadink žmones kvestionuoti požiūrį, kuriame nenorime stoti ginti demokratijos, nes Kinija yra pernelyg didelė. Mes iš tiesų nenorime į tai veltis; iš tiesų nenorime priimti sprendimo, ką daryti su Kinija.

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,

Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,

Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

5. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad būtent dėl nenoro spręsti šiuos klausimus virusas pasklido po visas šalis. Šios šalys nenusprendė, ką norėtų daryti su Kinija ir koks turėtų būti jų santykis su Kinija.

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Tyrumą skleidžianti tavo širdis,

Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,

Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

6. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad Jungtinės Valstijos pasirodė daug prasčiau nei tos šalys, kurios turi valstybinę sveikatos apsaugos sistemą.

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Iš kosminės gelmės jos aidas sklis.

Žemosios dvasios negali atlaikyti,

Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

7. Gautama Buda, pažadink žmones, kad jie užduotų klausimą: ar gali Jungtinės Valstijos ir toliau būti vienintele turtinga ir galinga šalimi, neturinčia valstybinės sveikatos apsaugos sistemos, tuo pačiu metu teigdama, jog yra didingiausia šalis Žemėje ir geriausia visuomenė, kokioje galite gyventi? Ar tai yra tvaru?

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Esu aš Žemei tavo žiburys,

Atkurtas meilės srautas kris,

Per čakrose tau atvertas duris.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

8. Gautama Buda, pažadink žmones, kad jie užduotų klausimą: ar tai yra tvaru, kad turime ekonomiką, kurioje turtingi yra taip nepalyginamai turtingesni už plačiąją visuomenę?

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Daina Veneros jos garsus paskleis,

Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,

Tankiausių protų grandines sutraukome.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

9. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad turtuoliai Jungtinėse Valstijose uždirbo daugiau pinigų per krizę nei būtų uždirbę, jeigu krizė nebūtų įvykusi. Ar galime leisti egzistuoti tokiai absoliučiai nesubalansuotai ekonomikai?

Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Šventumą lieja tavo kibirkštis,

Šventove šioji Žemė bus,

Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

5 Dalis

1. Gautama Buda, pažadink žmones užduoti klausimą: ar galime leisti egzistuoti tokiai ekonomikai, kuri vis daugiau ir daugiau pinigų pila į turčių kišenes, nepaisant to, kad tyrimai parodė, jog tai vyksta jau ne vieną dešimtmetį? Ar tai yra tvaru?

Gautama, parodyk proto būseną,

Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,

Apnuoginimą tavo aš tveriu,

Matyti noriu suvokimu tyru.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, pažadink žmones užduoti klausimą: ar negali būti, kad nesubalansuota ekonomika yra dalis priežasties, kodėl Jungtinėms Valstijoms pandemija smogė taip stipriai? Argi tai nerodo, kad sistema yra nesubalansuotai palanki turtingiesiems? Ar tai yra tvaru?

Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,

Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,

Matau, kad Budos prigimties,

Mes esame abu išties.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad Rusija yra dar viena šalis, kuri yra labai ryžtingai nusiteikusi išsaugoti tam tikrą proto įvaizdį, slėpdama informaciją, kad nuo pandemijos mirusių žmonių skaičius yra daug didesnis nei skelbia oficialioji statistika.

Gautama, esu aš viena su tavim,

Maros demonai bėga šalin,

Raminantis balzamas – tavo Esatis,

Nurimsta mano protas ir širdis.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad Rusijos vadovybė iki paties Putino desperatiškai siekia išsaugoti Rusijos didybės proto įvaizdį.

Gautama, priesaiką tariu:

Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,

Virš laiko su tavim kylu,

Dabartyje didingoj gyvenu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, jog Rusijos vadovybė nori išsaugoti įvaizdį, kad viską kontroliuoja ir gali išspręsti bet kokią problemą.

Gautama, troškimų jau nebeturiu,

Ir siekių žemiškų jokių.

Neprisirišime esu ramus,

Išlaikęs Maros subtilius testus.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad lyderis, turintis visą valdžią, negali išspręsti visų problemų. Tai rodo, kad centralizuota sistema su didele valdžios koncentracija iš tiesų nėra tvari visuomenė, ypač ne šiame amžiuje.

Gautama, aš tavyje tirpstu,

Ir protas mano vienas, nebe du,

Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,

Nirvanoje paniręs ištirpstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad prezidentas Trampas ankstyvuoju pandemijos etapu pasirinko menkinti pandemiją, nes norėjo išsaugoti tam tikrą proto įvaizdį apie save ir savo gebėjimą valdyti.

Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,

Į šokį kosmoso nyru.

Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,

Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad kartą sukūręs šį įvaizdį, jis nenorėjo jo keisti, nors pandemija vystėsi ne taip, kaip tikėjosi.

Gautama, nubudęs aš esu,

Kas vyksta aiškiai jau regiu,

Ir teisę šventąją teigiu,

Budos Šviesos būti šaukliu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, pažadink vyriausybes ir kūrybiškus žmones pamąstyti apie tai, ką mūsų reakcija į pandemiją, mūsų reakcija į ekonomiką, sako apie mus.

Gautama, perkūnijos trenksmu,

Pažadiname Žemę iš miegų,

Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,

Ir stos į Budos mokinių gretas.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

6 Dalis

1. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kaip mums reikia pasikeisti, kaip esame praradę pusiausvyrą, kaip mūsų visuomenė nėra tvari.

Gautama, parodyk proto būseną,

Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,

Apnuoginimą tavo aš tveriu,

Matyti noriu suvokimu tyru.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, kviečiu tavo minčių vaizdinį ir patvirtinu: „Gautama Buda, tu esi tobulas veidrodis Žemei.

Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,

Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,

Matau, kad Budos prigimties,

Mes esame abu išties.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, pažadink visuomenes pamąstyti apie visą šią situaciją ir ko galima iš to pasimokyti.

Gautama, esu aš viena su tavim,

Maros demonai bėga šalin,

Raminantis balzamas – tavo Esatis,

Nurimsta mano protas ir širdis.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad Žemė yra spektaklis, o jo tikslas yra pakeisti žmonių sąmonę.

Gautama, priesaiką tariu:

Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,

Virš laiko su tavim kylu,

Dabartyje didingoj gyvenu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad aukščiausia korona pandemijos ir ekonominės krizės išdava būtų tai, kad jie pakeistų žmonių sąmonę, pakeistų jų supratimą.

Gautama, troškimų jau nebeturiu,

Ir siekių žemiškų jokių.

Neprisirišime esu ramus,

Išlaikęs Maros subtilius testus.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, pažadink žmones pažvelgti į save, į savo visuomenę ir tarti: „Štai ką mes čia galime pakeisti. Štai ką mums reikia pakeisti, nes kitaip viskas sugrius.“

Gautama, aš tavyje tirpstu,

Ir protas mano vienas, nebe du,

Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,

Nirvanoje paniręs ištirpstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, pažadink žmones nukreipti savo dėmesį į turto klausimą, kad suvoktume, jog nebėra tvaru toliau leisti nedideliam elitui valdyti visuomenę tokiu būdu, kad naudą tai neša tik elitui visų kitų žmonių sąskaita.

Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,

Į šokį kosmoso nyru.

Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,

Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad egzistuoja absoliuti, kuo skubesnė būtinybė sukurti visuomenes, kurios būtų subalansuotos, idant elitas negalėtų išnaudoti žmonių. Tai yra daug svarbiau už klimato krizę, už pandemiją, už ekonomikos krizę ar bet kurią kitą krizę.

Gautama, nubudęs aš esu,

Kas vyksta aiškiai jau regiu,

Ir teisę šventąją teigiu,

Budos Šviesos būti šaukliu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, pažadink žmones suvokimui, kad būtent tai yra tikroji krizė, vienintelė krizė Žemėje, ir pažadink vis daugiau visuomenių, kad jos ryžtųsi kažką dėl to daryti, kurdamos subalansuotą visuomenę, kuri būtų tvari ir galėtų judėti pirmyn į Sen Žermeno Aukso Amžių.

Gautama, perkūnijos trenksmu,

Pažadiname Žemę iš miegų,

Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,

Ir stos į Budos mokinių gretas.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


Gautama Buda, tu esi tobulas veidrodis Žemei. (9X arba 33X)

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com