WINV45 Naujo požiūrio į ekonomiką iškvietimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį, kuria AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimų Maraitay, Kuan Jin, Nados, Motinos Marijos, Portijos, Laisvės ir Veneros pažadinti žmones ekonomikos veikimo realybei, o taip pat …

[Išsakykite asmeninius prašymus.]


1 Dalis

1. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, jog vyrai sako, kad moterys neturi mentalinio gebėjimo suprasti ekonomikos.

O Kosmine Motina, gongą muši,

Namo sugrįžti mane kvieti.

Žinau, kad myli mane švelniai,

Ir žinojime šiam skrieju laisvai.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

2. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad niekas negali suprasti ekonomikos. Net ir vyrai, sukūrę dabartinę ekonomiką, negali suprasti visų ekonomikos padarinių.

O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,

Su tavo šviesa rezonuoju darniai.

Muzikoj tavo širdis nuplauta,

Tavąją meilę visiems skleisdama.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

3. Motina Marija pažadink žmones suvokimui, kad moterys negali suprasti vyrų ekonomikos, vyrų sukurtos, vyrų dominuojamos ekonomikos.

O Kosmine Motina, vienovėje,

Saulės liepsna tavoje širdyje.

Mano esybė vibruoja žodžiu,

Išdidintu tavo šventuoju garsu.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

4. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad moterys negali jos suprasti ne todėl, kad neturėtų gebėjimo jos suprasti, bet todėl, kad negali suprasti, kaip vyrai galėjo sukurti tokią nesubalansuotą ekonomiką.

O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,

Tylųjį garsą Sferų Šventų.

Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,

Ir savąjį ego ryžtingai įveikiu.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

5. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad moterims reikia labiau įsitraukti į ekonomiką ir garsiai pasisakyti bei kelti klausimus, grįstus pamatiniu žmogiškumu, kuris reiškia, kad neturėtume daryti tam tikrų dalykų kitiems žmonėms.

O Kosmine Motina, namo paimk,

Šventuoju OM garsu apkabink.

Garsų šaltinis kelia aukštyn,

Mano taurė dega ugnim.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

6. Motina Marija, pažadink moteris pažvelgti į ekonomiką ir tarti: „Yra tam tikri dalykai, kurių ekonomika neturėtų daryti žmonėms“.

O Kosmine Motina, būsiu savim,

Simfonijos kosmoso šventa dalim.

Tad AŠ ESU instrumentu,

Garsą aukštybių griežiančiu.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

7. Motina Marija, pažadink moteris sakyti: „Neturėtume turėti tokios ekonomikos, kuri didžiąją dalį pasaulio populiacijos pasmerkia būti vargšais ir tik nedidelį elitą paverčia tokiu turtingu, kad jie net nežino, ką veikti su pinigais, nes nė vienam individui nereikia tiek daug pinigų, kad galėtų juos kažkam išleisti.“

O Kosmine Motina, atverti sakau,

Vartus į muzikos menę prašau.

Gyvybės spiralės būsiu dalim,

Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

8. Motina Marija, pažadink moteris pažvelgti į šį fenomeną ir tarti: „Čia kažkur įsivėlė labai didelė klaida. Vyksta kažkas labai negero su ekonomika, kurios pagrindinis tikslas yra leisti keletui žmonių toliau kaupti vis daugiau ir daugiau taip vadinamo „turto“, kai jiems šis turtas yra absoliučiai nereikalingas jokiems praktiniams tikslams.“

O Kosmine Motina, suderink stygas,

Esybė mano dainuoja dainas.

Tavo daina aidi many,

Kosminės meilės šventam džiugesy.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

9. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad turtingieji toliau kaupia turtą dėl jų prote egzistuojančio psichologinio mechanizmo, ir šis psichologinis mechanizmas reiškia, kad šiems žmonėms niekada nieko nebūna gana.

O Kosmine Motina, myliu tave,

Svyruoti neleidžia meilės daina.

Pripildai mane šventąja nata,

Vienišumo nejausiu jau niekada.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

2 Dalis

1. Motina Marija, pažadink moteris atlikti pokytį savo sąmonėje ir suvokti, kad turime pasaulinę ekonomiką, kuri yra sukurta leisti nedideliam žmonių elitui – ir didžioji jų dalis yra vyrai – kaupti turtą, tačiau esmė čia iš tiesų net nėra turto kaupimas.

O Kuan Jin, šventu vardu,

Gailestingumo Liepsnoje esu.

Gailestingume laisvu tampu,

Atleisdamas aukštyn kylu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

2. Motina Marija, pažadink moteris suvokimui, kad esmė yra psichologinis mechanizmas elito protuose, kuris reiškia, kad jiems niekada nieko nėra gana. Kodėl mes leidžiame, kad visą planetos ekonomiką kontroliuotų šis besaikis, nenumalšinamas troškimas?

O Kuan Jin, paleidžiu jau,

Prisirišimus čia žemiau.

Paleidžiu tramdomus jausmus,

Ligų emocinių jau nebebus.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

3. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad jeigu nueisime su tuo į logišką kraštutinumą, ekonomika vis labiau ir labiau koncentruosis į tuos keletą žmonių, sukaupiančių vis didesnį ir didesnį turtą. Tačiau jų rūpestis yra turėti turtą, kaupti turtą, o ne jį leisti.

O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,

Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?

Atiduodu lūkesčius visus,

Proto indas jau švarus.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

4. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad elitas atima turtą iš „tikrosios ekonomikos“, natūralios ekonomikos. Šio turto niekas negali išleisti ir todėl jis negali sukti ekonomikos krumpliaračių.

O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,

Visi nepakantumai dingę jau išties.

Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,

Amžinajame dabar esu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

5. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad palaipsniui šie krumpliaračiai sustos; ekonomika pradės grimzti į žemesnį lygmenį. Ne tokioje tolimoje ateityje pradėsime grįžti į tokią ekonomiką, kuri egzistavo feodalinėse visuomenėse, kuriose didžioji populiacijos dalis buvo vargšai, o turtingas buvo tik nedidelis elitas.

O Kuan Jin, aukštyn mane keli,

Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.

Jau saugūs Pradžna valtyje visi,

Ir krantas tolimas visai arti.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

6. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad viduramžių elito turimi turtai toli gražu neprilygo šiandieninio elito turimam turtui, nes ekonomika buvo žemesniame lygmenyje.

O Kuan Jin, alchemija tava,

Stebuklais ji mane išlaisvina.

Atleidęs, atleidimą gaunu,

Kaltės jausmams nebevergauju.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

7. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad ekonomika paaugo į aukštesnį lygmenį nei buvo viduramžiais, nes turtas buvo paskleistas didesnei populiacijos daliai ir daugiau žmonių turi daug aukštesnį pragyvenimo lygį nei žmonės turėjo viduramžiais.

O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,

Kas padaryta, gali būti ištaisyta.

Veiksmai nesiremia atskirtimi

Žengiu vienovėn aš su tavimi.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

8. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad būtent dėl to ekonomika išaugo ir būtent dėl to turtas buvo padidintas realioje ekonomikoje.

O Kuan Jin, sveiku protu,

Tuštybės išsklaidai kerus.

Nes argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

9. Motina Marija, pažadink žmones susisieti su savo pamatiniu žmogiškumu ir tarti: „Kokią ekonomiką mes iš tiesų turėtume turėti? Kodėl turime ekonomiką, kuri yra akivaizdžiai elitistinė, užuot rūpinusis tuo, kas būtų geriausia žmonėms?“

O Kuan Jin, švelniu garsu,

Iš šventos žemės kylančiu.

Iš ego išsilaisvinu kančių

Į krantą tolimąjį aš grįžtu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

3 Dalis

1. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad jeigu turėtume ekonomiką, kuri darytų tai, kas yra geriausia didžiajai žmonių daliai, keldama jų pragyvenimo lygį, ši ekonomika pastoviai augtų ir būtų sukuriama vis daugiau turto.

O Nada, kosminė šventa

Malonė gimsta viduje.

Balzamu gydanti daina,

Proto jūroj ramuma.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

2. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad jeigu turtas būtų paskleidžiamas teisingiau, ekonomika būtų save palaikančioje, aukštyn kylančioje spiralėje, užuot buvusi pakilimus ir nuosmukius patiriančia ekonomika.

O Nada, Budos tyloje,

Esu vidinėj taikoje.

Aš dainą tavąją skleidžiu,

Ir meilėj tavo ištirpstu.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

3. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad dabartinė ekonomika eina nuo krizės prie krizės, nes pati ekonomika kuria vieną krizę po kitos. Taip yra dėl to, kad elitas nori, jog ekonomika eitų nuo krizės prie krizės.

O Nada, grožio taurume,

Be laiko aš seku tave.

Begarsio garso erdvėje,

Visatą naują kuriame.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

4. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad elitas sukoncentruoja turtą į savo rankas per pakilimų ir nuosmukių sąveiką. Tolygiai augančioje ekonomikoje jiems būtų daug sunkiau sukoncentruoti turtą į savo rankas.

O Nada, ateitį regiu,

Kristiškume nevaržomas esu.

Budos proto aiškume,

Ateitį šviesią regime.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

5. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad kai egzistuoja pakilimai ir nuosmukiai, kai po krizės seka šuolis, jie tuomet bet kuriame iš šių etapų gali darytis pinigus. Tą įrodo faktas, kad elitas uždirbo daugiau pinigų per 2020 metus nei būtų uždirbęs, jeigu nebūtų atėjusi pandemija.

O Nada, ateitį rašau,

Jėga neviešpataus daugiau.

Tik Kristaus protas karaliaus,

Visa kas gyva Kristų jaus.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

6. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad plačioji visuomenė praranda pinigus krizėje. Elitas visada išlošia iš krizės.

O Nada, AŠ taikoj ESU,

Dvasia aukščiau virš formų visų.

Formų peržengiu ribas,

Tikrąsias atrandu galias.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

7. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad per krizes elitas sukoncentruoja turtą ir nuosavybę į savo rankas.

O Nada, su džiaugsmu tauriu,

Gyvenimu aš mėgautis galiu.

Maudaus Gyvybės Tėkmėje,

Saulės rezginio rate.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

8. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad jeigu ši pakilimų ir nuosmukių ekonomika bus tęsiama toliau, vis labiau artėsime prie feodalinės ekonomikos, kurioje didžioji populiacijos dalis pavirs elito vergais.

O Nada, tapdamas tarnu,

Gyvent iš tikro aš imu.

Matau, gyvybė gi viena,

Didi tarnystė pradėta.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

9. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad, kaip jau nutiko Jungtinėse Valstijose, didžiosios populiacijos dalies pragyvenimo lygis palaipsniui patirs eroziją. Pažadink žmones tai suvokti ir tarti: „Tai negali būti teisinga, tai negali toliau tęstis.“

O Nada, skelbiame visiems,

Gyventi Žemėje laisviems.

Su Jėzumi jo misiją baigiu,

Ir Dievo karalystėj gyvenu.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

4 Dalis

1. Motina Marija, pažadink žmones suvokti, kiek tai kainuoja žmonėms, kaip tai paveikia žmones, kaip tai paveikia bendruomenes, kaip tai paveikia ištisas šalis ir netgi pasaulį. Pažadink juos sušukti, kad tai privalo liautis.

Šventa Marija, Motina mylima,

Nėra didesnės meilės nei tava.

Širdy ir prote viena su tavim,

Hierarchijos visos esu dalim.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, pažadink moteris, kad jos pradėtų įsitraukti į ekonomiką, pradėtų kvestionuoti šią vyrų sukurtą ekonomiką ir pradėtų kelti klausimus, kurie privalo būti keliami.

Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,

Ir kūną puikų šį dabar valdau,

Naudojuosi man Dievo suteikta galia

Išlaisvindamas visą Žemę šią.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad vienas iš klausimų, kurį reikėtų kelti, yra neoliberalizmo klausimas.

Šventu aš Dievo jums vardu sakau,

Naudokit Liepsną Motinos, prašau,

Baimės energijas sudeginkit visas,

Atkurkite harmonijas šventas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad šią laipsnišką vidurinės klasės pragyvenimo lygio eroziją ir turto koncentravimą elito rankose sukūrė neoliberalistiniai principai, teigiantys, kad valdžia neturėtų kištis į ekonomiką

Pagarbinta esi vardu šventu,

Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,

Ir baimę, gėdą bei abejones,

Sudegina jau Motinos Liepsna visas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad neoliberalų teigimu vyriausybės turėtų visiškai nereguliuoti finansų industrijos ir kitų industrijų, nes „rinka pati savimi pasirūpins“.

Iš Žemės tamsą išvalai,

Šviesos banga atriedančia aukštai,

Tamsybių jėgos jau nesustabdys

Spiralės, kuri kyla vis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad būtent tai atvedė prie jau keturis dešimtmečius trunkančio vidurinės klasės pragyvenimo lygio smukimo ir keturis dešimtmečius trunkančio elito turto augimo. Tai taip pat atvedė prie 2008 metais įvykusios finansų krizės.

Tu laimini elementalius,

Naštą pašalini, kuri slegia juos,

Ir dvasios laisvos jau gamtos

Žemę gėlių dangum užklos.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad nepakankamai žmonių pradėjo kvestionuoti neoliberalizmą, nes ekonomikos srityje vis dar pernelyg dominuoja vyrai ir jie nenori to kvestionuoti.

Balsu galingu aš tariu,

Jau nebebus daugiau karų,

Jau kovos Žemės nedraskys,

Auksinis Amžius tuoj prašvis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad vyrų psichika yra labiau linkusi priimti idėjas, proto įvaizdžius, ideologijas, ir nori tikėti, kad jei tik pakankamai ilgai projektuosime proto įvaizdį, pasaulis privalės prisitaikyti prie šio proto įvaizdžio.

Jau Žemė Motina laisva,

Jos negandos praeityje,

Tavoji Motinos Šviesa

Materiją praretina.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, pažadink moteris tarti: „Gerai, mes jau kurį laiką turėjome šį proto įvaizdį. Koks yra tikrasis jo poveikis? Kokios yra pasekmės? Ar tai, ką šis proto įvaizdis žadėjo, buvo išpildyta? O jeigu tai nebuvo išpildyta, tuomet turime kvestionuoti šį įvaizdį.“

Motinos Šviesoj Žemė tyra

Aukštyn ji kyla spirale,

Klestėjimas ir gausa,

Vizija Dievo įkūnyta.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

5 Dalis

1. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad neoliberalizmas turėjo mirti 2008 metais, tačiau nemirė, ir dabar turime dar vieną ekonomikos krizę. Jeigu norime iš jos išeiti geriausiu įmanomu būdu, privalome palikti neoliberalizmo principus.

O Portija, ašramo savo apsupty,

Motinos Meilėje pasveikini.

Įvykdau aš visus testus,

Palieku įpročius senus.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

2. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad 2008 metais nereguliuojama finansų industrija vos nesužlugdė viso pasaulio. Neoliberalų reakcija buvo tokia: „Valdžia privalo įsikišti!“

O Portija, Teisingume,

Saugai Liepsną kosminę,

Žaidimo šio jau nebežaisiu,

Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

3. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad negalime grožėtis pyragu jį suvalgę. Negalite būti neoliberalais ir šaukti, kad valdžia turi įsikišti. Tai neįmanoma.

O Portija, kosminiam sraute,

Aš augu su tavim vienovėje.

Esu taurė apačioje,

Tavo teisumo liepsnoje.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

4. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad privalome pasirinkti: Ar norime neoliberalistinės ekonomikos? Tuomet šios ekonomikos institucijoms, bankams, investiciniams bankams, turi būti leidžiama žlugti, jeigu jie eina prieš ekonomikos veikimo principus.

O Portija, dangaus pusiausvyrą neši,

Širdis dainuoja amžinoj vilty.

Apsaugotas po Motinos sparnu,

Vienovėj su visais esu.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

5. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad jeigu norime ekonomikos, kurioje valdžiai būtų numatytas vaidmuo, privalome atsisakyti neoliberalizmo, kadangi negalime turėti neoliberalistinės ekonomikos, kurioje valdžia vaidina aktyvų vaidmenį – tai neįmanoma.

O Portija, su Motinos Šviesa,

Tamsios nakties jau nebėra.

Meilės Ugnis dega ryški,

Aš Sen Žermeno ir tavo glėby.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

6. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad būtent elitas nori neoliberalistinės ekonomikos, nes ji jiems suteikia absoliučią laisvę išnaudoti populiaciją.

O Portija, tavo meistriškumu,

Jaučiu, pakeistas aš esu.

Tikrovės tavo šviesoje,

Auksinę atrandu alchemiją.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

7. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad nereguliuojama kapitalistinė ekonomika uždega žalią šviesą elitui, kuris jau yra sukaupęs turtą ir jo dėka gali išnaudoti populiaciją.

O Portija, kosminiam sraute plaukiu,

Iš sapno žmogiško bundu.

Ego rąstą traukiu iš akies,

Hierarchijos nariu tampu išties.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

8. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad vienintelis būdas išsaugoti ekonomiką, kurioje vidutinis žmogus galėtų kelti savo pragyvenimo lygį, yra įsikišti valdžiai ir imti reguliuoti ekonomiką.

O Portija, tu iš toli atkeliavai,

Kosmoso avataru buvai.

Ir begaliniame repertuare,

Žemei esi vedančia žvaigžde.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

9. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad finansų industrijoje visada dominavo ir dominuos elitas. Idealioje, natūralioje ekonomikoje, neleidžiame žmonėms uždirbti pinigų iš pinigų, nes pinigai tiesiog yra įrankis.

O Portija, tvirtai tikiu,

Esu dangaus instrumentu.

Dangaus keleivis Žemėje esu,

Kelti aukštyn ją padedu.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

6 Dalis

1. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad nereguliuojama finansų industrija uždega elitui žalią šviesą išnaudoti žmones, ir tai negali pakelti populiacijos pragyvenimo lygio. Tai neįmanoma. Tai yra nesuderinami principai.

O Laisve, laisvu aš tampu,

Nuo velnio skurdo prakeiksmų,

Dėl stygiaus Motina juk nekalta,

Priimk mane atgal, o Motina Šventa.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

2. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad turime pasirinkti, kokios norime ekonomikos. Rinkitės šią dieną kam tarnausite – elitui ar žmonėms.

O Laisve, nuo tolimų krantų,

Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.

Matau, jau liejasi gausa srautu,

Gausingą sąmonę aš auginu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

3. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad vis dar yra pernelyg daug vyrų, įsimylėjusių neoliberalizmo idėją, ir jie nenori matyti, kad ši idėja tarnauja elitui.

O Laisve, melą šį atskleisk,

Kad ribotumai gali manęs nepaleist.

Ne priešas man Materijos Šviesa,

Apipila jinai mane gausa.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

4. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad būtent moterys gali pakilti aukščiau ir tarti: „Mes privalome pasirinkti, ir norime ekonomikos, kuri būtų iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms, o ne iš elito, nuo elito ir elitui. Mes norime ekonomikos, kuri funkcionuotų pagal demokratinius principus, o ne pagal anti-demokratinius principus, pagal kuriuos ji funkcionuoja šiuo metu.“

O Laisve, sąmokslą atskleiski,

Puolusių visur paskleistą.

O Motina, aš jau matau,

Tu man ne priešas, aš dabar sakau.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

5. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad neoliberalai sako: „Potvynio banga pakelia visus laivus“. Jie sako, kad jeigu padidinsime bendrą turto kiekį pasaulyje, tai bus tarsi atėjęs potvynis, kuris pakels visus laivus.

O Laisve, atveriu akis,

Vietos velnio melams neliks.

Ir karaliją Motinos apkabinu,

Tėvą prie vairo sveikinu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

6. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad nuo to laiko, kai finansų industrijai buvo nuimti visi suvaržymai, elitas susikūrė turtą. Tačiau šis turtas nėra susietas su jokiais realioje ekonomikoje egzistuojančiais dalykais. Jis nėra susietas su prekių gaminimu ar paslaugų teikimu – tai yra dirbtinai sukurtas turtas.

O Laisve, jau taurė tyra,

Žemųjų kūnų mano sukurta.

Simfonijos aš maudausi garsuos,

Kosminės Laisvės tavo duotos.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

7. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad potvynio banga galiausiai nuskandins visus laivus, net ir elito laivai galiausiai bus nuskandinti. Tačiau paprastų žmonių valtys nuskęs pirmiausia.

O Laisve, aš durys atviros esu,

Gausos simfoniją tekėt kviečiu.

Ir čakros mano šviesą spinduliuos,

Tekėti meilė niekad nesustos.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

8. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad egzistuoja natūralus turto lygis, ir jeigu leisime jam palaipsniui kilti, galėsime prie to prisitaikyti, galėsime tai pakelti. Bet jeigu tai pradės augti pernelyg greitai, per šio dirbtinio turto kūrimą, tuomet tai pavirs destruktyvia jėga.

O Laisve, gausą jau paleisk,

Lietis srautu ant mūsų leisk.

Nes gauti pasiruošęs aš esu,

Auksinę Vilną, kurią išaudei tu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

9. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad šią destruktyvią jėgą matėme ankstesnėse krizinėse situacijose. Ir būtent tai matysime ateityje, jeigu neoliberalizmas nebus palaidotas ir nebus sukurta anti-elitistinė, neelitistinė ekonomika.

O Laisve, išgydyki visus,

Pavargusius ir skurdą kenčiančius,

Kad meilės įkvėpta žmonių minia,

Aukštyn į Laisvę veržtųs su daina.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

7 Dalis

1. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, jog elitas nori, kad ekonomika eitų nuo vienos krizės prie kitos, nuo pakilimo atgal į krizę, bet jie nori visa tai kontroliuoti. Jie mano, savojo godumo skatinami, jog viskas, ką jie sugalvoja turtui padidinti, yra gerai.

Venera, tarnaut išmokyki mane,

Kosmoso grožį regiu aš tavyje.

Veneros meilė nešama,

Dainuos planetos darnoje.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

2. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, jog elito nariai yra tokie akli, kad nesugeba matyti, jog galiausiai tai taps nevaldoma.

Venera, meilės raktu atrakinu,

Laisvę Žemėje sugrubusių širdžių.

Į šviesią, drąsią ateitį žengiu,

Istoriją planetos aš keičiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

3. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad tam tikrais šių pakilimo ir nuosmukių ciklais elitas sugeba išsaugoti kontrolę, tačiau anksčiau ar vėliau jie su tuo nueina per toli, kaip tai įvyko 1929 metais ir 2008 metais. Jie staiga nebegali to suvaldyti ir krizė ima siautėti.

Venera, Motina mylinti mana,

Širdis tavosios meilės įkvėpta.

Aš meilei atvirom durim esu,

Į Žemę skrieja ji Šventuoju Balandžiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

4. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad, kai nebegali suvaldyti krizės, staiga jie ima šaukti, jog yra „pernelyg dideli, kad žlugtų“.

Venera, grok slaptu garsu,

Neapykantos priešnuodžiu tikru,

Ištrauki nuodus švelniai iš širdžių,

Meilės istoriją aš tikrąją girdžiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

5. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad neoliberalistinėje ekonomikoje niekas nėra pernelyg didelis, kad žlugtų. Tokiu būdu tiesiog išsilygina ekonomika, ir rinka savimi pasirūpina, o tie, kurie nesugeba sekti rinka, jie bankrutuoja, jie nėra pernelyg dideli, kad žlugtų.

Venera, meilė pildo poreikius visus,

Pirmąja sėkla Dievo meilė bus.

Tegu ji auga, tegu skleidžias ji,

Ir neša Žemę meilės sūkury.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

6. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad niekas nėra pernelyg didelis, kad žlugtų, jeigu esate neoliberalas. Jeigu esate žmogus, tuomet galite sakyti, kad kažkas yra pernelyg didelis, kad žlugtų, ir tai yra visuomenė, vyriausybė, tvarka, kurioje žmonės turi padorų pragyvenimo lygį.

Venera, muzika sferų dangiškų,

Girdima Dievo gerbiamų.

Mūsų balsai vienybėj kils aukštyn,

Šlovingo himno garsą skleis tolyn.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

7. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad visuomenė, kurioje visi žmonės turi padorų pragyvenimo lygį, yra pernelyg didelė, kad žlugtų, ir todėl privalome leisti žlugti elitui, nes būtent jie kelia grėsmę visai sistemai.

Venera, į tavo jungiamės gretas,

Sanat Kumarai dėkingi esam mes.

Planeta mūsų vėl atmerks akis,

Virš karo ir vaidų pakils.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

8. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad ekonomika buvo nesubalansuota, nes vyriškas troškimas nevaržomai plėstis neturėjo atsvaros iš moteriško troškimo turėti subalansuotą augimą.

Venera, melodija saldi,

Dualizmo šydą sudegins ji.

Kosminės Meilės garsų apsuptyje,

Vaidus paliekame praeityje.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

9. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad vyrai negali sutaisyti ekonomikos. Jeigu ekonomikoje neatsiras didesnės moterų įtakos, tuomet ekonomika negalės būti sutaisyta, ir ji toliau riedės į sekančią krizę. Šios krizės darysis vis gilesnės, kol kažkas nenubus ir nesuvoks, kad turime pakeisti savo supratimą apie ekonomiką.

Venera, Ryto Žvaigždė skaisti,

Kosmoso pasiuntinys esi.

Žemė išlaisvinta šventu garsu,

Planeta, kilt aukštyn tave kviečiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com