Dangus

WINV47 invokacija sustabdyti karui Ukrainoje ir paversti jį visuotiniu progresu

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, Kristaus Liepsnos manyje įgaliojimais, kviečiu Kristaus teismą visoms karo jėgoms, kurios iššaukė Rusijos invaziją į Ukrainą ir kurios naudojasi tuo, mėgindamos įžiebti platesnį konfliktą.

Kviečiu Kristaus teismą Vladimirui Putinui ir visiems Rusijos valdžios elito nariams, kurie suplanavo šį konfliktą ir savo platesnę strategiją Rusijos imperijai atkurti. Kviečiu Kristaus teismą tai Rusijos žmonių daliai, kurie dar neįgijo pamatinio žmogiškumo ir todėl palaiko valdžios elitą arba jam nesipriešina.

Įsakau septyniems Arkangelams surakinti ir sudeginti visas karo jėgas planetos emociniame, mentaliniame ir žemesniajame identiteto kūnuose. Surakinkite ir sudeginkite visas tamsos jėgas, dirbančias prieš taikų šio konflikto išsprendimą, kuris priartins žemę prie Sen Žermeno Aukso Amžiaus.

Prašau Karminės Valdybos iš karto grąžinti visą karmą Rusijos valdžios elitui ir visiems žmonėms, kurie palaiko šį konfliktą arba siekia juo pasinaudoti savanaudiškiems tikslams, tame tarpe mėgindami uždirbti iš to pinigų arba spekuliuodami energijos ir prekių kainomis.

[Išsakykite asmeninius prašymus.]

 

1 Dalis

1. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia visoms šalims pripažinti Putino ir jo valdžios elito agresijos ir nežmoniškumo, kad tai atvestų prie didžiulio tarptautinio spaudimo Rusijai sustabdyti karą Ukrainoje. 

Arkangele Mykolai, mėlio liepsna,

Nakties jau nebėr, Esatis tavo čia.

Vienovėj su tavim, pilni tavo šviesos,

Koks didis stebuklas akyse mums žėruos.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

2. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia visoms civilizuotoms šalims suformuoti jungtinio fronto prieš Rusiją, pareikalaujant sustabdyti karą Ukrainoje. 

Arkangele Mykolai, saugai visus,

Mėlynu skydu apsaugai tu mus.

Nebaisūs siaubūnai, kur siaučia nakty,

Mėlynos tavo sferos saugioj apsupty.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

3. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia tokioms šalims kaip Kinija, Indija ir arabų šalys priimti aiškios pozicijos prieš nežmoniškumą ir pareikalauti sustabdyti karą Ukrainoje. 

Arkangele Mykolai, galinga liepsna,

Angelų milijonų šlovinama.

Sudegina baimes ir dvejones,

Tava Esatis nuolatos prie manęs.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

4. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia sutelkti tarptautinių pastangų sustabdyti karą diplomatijos būdu, užtikrinant Ukrainos nepriklausomybę ir saugumą. 

Arkangele Mykolai, Dievo valią myli,

Ir šviesą tu Jo iš Aukštybių neši,

Išskleist mums sparnus yra Dievo valia,

Transcenduoti save teisė mūsų šventa.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

5. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia demokratinėms šalims matyti būtinybės ginti demokratiją nuo šalių ir jėgų, kurios siekia ją sunaikinti, idant žmonės suvoktų, kad jeigu būsime nepajudinami prieš tamsą, mums nereikės su ja kovoti fiziškai. 

Arkangele Mykolai, tu draugas esi,

Nuo pasaulio pavojų visus mus gini,

Neprilygsta velnias tavo galiai šviesos,

Mūs’ sielos į laisvę skrist išsiruoš.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

6. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia demokratinėms šalims suvokti, kad būti nepajudinamu prieš blogį yra įmanoma tik tuomet, kai stovime kartu ir neleidžiame tamsai mūsų suskaldyti. 

Arkangele Mykolai, žaidžiam tarsi vaikai,

Padedam Žemei atgyti naujai,

Išaugti jai padedam iš įpročių senų,

Planetos istorija kuriama mūsų visų.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

7. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia demokratinėms šalims pripažinti, kaip Rusija, Kinija ir kitos šalys mėgino pasinaudoti mūsų žodžio laisve ir tolerancija skirtumams, mėgindamos pakirsti demokratijos ir laisvės pamatus. 

Arkangele Mykolai, Dievo galia,

Neįveikiamu ji padaro tave,

Nesuskilęs esi, tad atlaikyti gali,

Ką į tave sviedžia žalčiai pikti.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

8. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia demokratinėms šalims nubrėžti linijos ir nuspręsti, kad mes daugiau nebetoleruosime šių demokratijos puldinėjimų. 

Arkangele Mykolai, Žemę pakelk,

Naujam gyvenimui ją visą prikelk,

Kolektyvinį protą aukštyn keldami,

Už šį šventą darbą dėkojam visi.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

9. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia vartotojams ir demokratinių šalių lyderiams nuspręsti, kad daugiau nebeprekiausime su šalimis, kurios yra aktyviai anti-demokratiškos. 

Arkangele Mykolai, Žemė švyti nauja,

Ją mėlio liepsna dengia tarsi rasa,

Planeta erdvėj žėri vaiski,

Beribės Malonės mes paliesti.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mūsų daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs mūs’ vieta.

2 Dalis

1. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms Rusijoje pripažinti Putino ir jo valdžios elito agresijos ir nežmoniškumo, idant jie pamatytų, jog tai nėra jų karas, tai yra Putino karas. 

Arkangele Jofieli, šviesa išminties,

Žalčio melus mūsų žvilgsniui nušvies.

Apraizgytas protas melų subtilių,

Bet tu geriausias mokytojas, kokį rasti galiu.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

2. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia lyderiams Rusijoje pripažinti Putino ir jo valdžios elito agresijos ir nežmoniškumo bei suvokti, kad tai nėra Rusijos karas, tai yra Putino karas. 

Arkangele Jofieli, tavo išmintį gerbiu,

Dualizmo šydą praskrodi kardu,

Žinom, kas tikra; rodai kelią mums tu,

Nuo žalčių abejonių iškart pasveikstu.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

3. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms Rusijoje pripažinti Putino ir jo valdžios elito nežmoniškumo, kurį jie pademonstravo prieš žmones Ukrainoje ir rusų kareivius Ukrainoje. 

Arkangele Jofieli, realybė tava,

Geriausias priešnuodis dualizmui yra.

Joks melas negali išlikt prie Tavęs,

Žalčių nebijau, kai tu prie manęs.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

4. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti Putino ir jo valdžios elito nežmoniškumo, jų pademonstruoto prieš Rusijos žmones, sistematiškai atiminėjant jų demokratines laisves. 

Arkangele Jofieli, Dievo protas manyje,

Jo išmintį regime tavo šviesoje.

Kai regime Vienį, susiskaldymų nebėra,

Proto vientisumą iš tiesų laimime.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

5. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad Putinas ir jo valdžios elitas valdžioje gali likti tik dėl to, kad didelė Rusijos populiacijos dalis nėra įgijusi pamatinio žmogiškumo. 

Arkangele Jofieli, išvesk mus keliu,

Pakilt kad galėtume virš dualizmo kovų,

Trokštam atskirti tiesą nuo melų,

Kad išrišti galėtume mazgus žalčių.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

6. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia sąmoningesniems žmonėms Rusijoje pripažinti, kad jie patys yra įgiję pamatinį žmogiškumą ir todėl jiems nėra priimtina, kad jų šalis demonstruoja tokį žmogiškumo stygių. 

Arkangele Jofieli, čia tavo Esatis,

Todėl mūsų protai aiškumu nušvis,

Po išminties kriokliu esam prausiami,

Velnio rūstybė mums nebaisi.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

7. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad nors Putinas teigia norintis atkurti Rusijos didybę, joks kitas žmogus Rusijos istorijoje tiek stipriai nesužlugdė Rusijos reputacijos pasaulio akyse kaip Vladimiras Putinas. 

Arkangele Jofieli, užduotis tavo didi,

Mums tu paprašius žmoniją keli,

Tad prašom tavęs aklųjų vardu,

Įgyt išminties padėki jiems tu.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

8. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kiek daug žalos padarė karas Ukrainoje, pakeisdamas pasaulio požiūrį į Rusiją ir rusus. 

Arkangele Jofieli, sveikinam tave,

Žalčio šydą perskrodi savo Šviesa,

Nebegali žalčiai suvedžioti žmonių,

Liepsna išminties gauta visų.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

9. Arkangele Jofieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad pasaulis šiandien yra taip stipriai tarpusavyje susaistytas, kad Rusijos ekonomika negalės išgyventi, jeigu Rusija bus izoliuota. Tą įrodė Sovietų Sąjungos žlugimas. 

Arkangele Jofieli, kur dar ko ieškot,

Jei norime išmintį aukščiausią žinot?

Su mumis daliniesi viskuo, kuo esi,

Ir viziją mūsų džiaugsmingai pleti.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

3 Dalis

1. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad meilė, kurią jie jaučia Motinai Rusijai, turi būti transformuota į meilę Motinos Rusijos žmonėms, nes gi tikra motina iš tiesų myli savo sūnus ir dukteris. 

Arkangele Čamueli, rubinine galia,

Maudomės gyvybę teikiančiam lietuje.

Valios iškraipymai dega meilės ugny,

Troškimų jūra nurimsta many.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

2. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad jų pasiryžimas kentėti dėl valstybės ar dėl kažkokios Rusijos didybės svajonės yra ženklas, kad jie savęs nemyli. Kančia ir prievarta negali atvesti į didybę, tiktai žmogiškumas gali atvesti į didybę. 

Arkangele Čamueli, spiralė šviesos,

Rubininė ugnis tamsią naktį praskros.

Tamsos jėgas sudegini ugnimi,

Nekopiančius aukštyn sudegina ji.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

3. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad daugelis rusų savęs nemyli, nes tiki, jog nėra verti meilės. 

Arkangele Čamueli, tavo meilė didi,

Gyvenimo vizija mūsų aiški.

Su aiškiai atskleistu gyvenimo tikslu,

Paniręs į meilę, Dievo vienovę jaučiu.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

4. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad tikėjimas, jog jie nėra verti meilės, buvo jiems primestas juos kontroliuoti siekiančių jėgų: caristinio valdžios elito, komunistinio valdžios elito ir galiausiai Putino ir jo valdžios elito. 

Arkangele Čamueli, kokią ramybę neši,

Matau net mirtis nebėra mums baisi.

Juk meilėj tikroj negalima mirtis,

Nes meilė augimo didžioji viltis.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

5. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad jie gali pakilti į pamatinį žmogiškumą mylėdami savo vaikus labiau už valstybę ar Rusijos didybės svajonę. 

Arkangele Čamueli, Meilės Liepsną dalink,

Visiems, kurie trokšta tikrąją meilę pažint,

Žinom, kad sąlygos tikros nėra,

Tai meilės paslaptis tavo atskleista.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

6. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad neįmanoma didybės pasiekti baime ir kontroliavimu, nes būtent dėl to žlugo Sovietų Sąjunga. 

Arkangele Čamueli, meilės sėklas barstyk,

Nesiekiančių savintis žmonių širdy,

Nes meilė, kuri savinasi, baimė tėra,

Ji perveria širdį dualizmo strėle.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

7. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad Putino troškimas atkurti Rusijos didybę negali būti pasiektas, nes jis to siekia naudodamas baimę ir kontrolę, ir Sovietų Sąjunga jau pademonstravo, kad tai yra neįmanoma. 

Arkangele Čamueli, kontroliuoti kitus –

Tai reiškia pakliūti į velnio nagus.

Tavo meilė sutrauko žalčių grandines,

Tad esam laisvi Dievo meilėje švęst.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

8. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms Rusijoje pripažinti, kad jie myli kažką labiau už valstybę, kuri juos verčia kentėti ir bijoti. Jie myli savo vaikus ir savo ateitį labiau už valstybę. 

Arkangele Čamueli, adeptas esi,

Padėdamas Dievo meilę priimti širdy,

Žinau aš, kad meilė, kurios taip ilgiuos,

Žemėje nieko man nekainuos.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

9. Arkangele Čamueli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad jie nori to, ką turi žmonės demokratinėse šalyse, tai yra, žinojimo, kad galės sukurti geresnę ateitį sau ir savo vaikams, ir kad jų lyderiai iš jų to neatims. 

Arkangele Čamueli, priimti meilę galiu,

Nes meilė neieško žmonių tobulų,

Nes meilė ne statiška, ji teka srautu,

Ji vieno tenori – augimo visų.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.

4 Dalis

1. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad jėga paremtų imperijų amžius baigėsi ir kad raktas į sėkmę yra bendradarbiavimas. 

Arkangele Gabrieli, tavo šviesą gerbiu,

Panirus į tave, mums niekas nebaisu.

Aš Kristaus mokinys ir todėl palieku,

Ego troškimą atsakyt tuo pačiu.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

2. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad jie nori susikurti geresnę ateitį sau ir savo vaikams, kuri negalėtų būti staiga sugriauta karo. 

Arkangele Gabrieli, nebaisi mums šviesa,

Mėgaujamės ugnimi, nuskaistinančia.

Sunkumai ne kliūtis, kai veda tavo ranka,

Begalinės malonės kylam spirale.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

3. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad žmonės demokratinėse šalyse jau yra pakilę iki pamatinio žmogiškumo ir nejaučia neapykantos rusams, nenori sunaikinti Rusijos ir niekada nepultų Rusijos. 

Arkangele Gabrieli, ugnis dega balta,

Iš nakties su tavim kylam drauge.

Neliko kur slėptis ego daugiau,

Pakylėjimo spiralėn su tavim įžengiau.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

4. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad milijardai žmonių yra pasiekę aukštesnį žmogiškumo lygį už daugumą rusų ir todėl jie nėra grėsmė Rusijos žmonėms, nepaisant to, kaip Putinas su savo valdžios elitu juos vaizduoja. 

Arkangele Gabrieli, garsas skelbia trimito,

Kristaus gimimą įvykus šį rytą.

Esybėj taip lengva, atgimstam visi,

Velykinį rytą su Kristumi kildami.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

5. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad kai Putinas įsiveržė į Ukrainą, jis sukėlė grėsmę tikėjimui saugia ateitimi, kurį turėjo milijardai žmonių visame pasaulyje. 

Arkangele Gabrieli, jau Žemė laisva,

Nedualistinę tikrovę priimdama,

Kristus nuteisia jėgas tamsias,

Dvasios kibirkštį savyje neigiančias.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

6. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad nors jie turi laisvą valią gyventi kaip nori Rusijos viduje, kai pradeda kištis į kitų šalių reikalus, jie eina prieš milijardų žmonių laisvą valią. 

Arkangele Gabrieli, su angelais šviesos,

Traukiam planetą iš nakties tamsios,

Kai Viešpaties Žodį tariam balsu,

Puolusias būtybes surakini kardu.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

7. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad kai Putinas su savo valdžios elitu įsiveržė į Ukrainą, jie iš tiesų pažeidė milijardų žmonių laisvą valią, šitaip pasmerkdami savo įsiveržimą nesėkmei. 

Arkangele Gabrieli, kviečiame tave,

Astralinę plotmę skrodžia tavo šviesa,

Padarai, demonai, bekūniai surišti,

Mums Šventąjį Garsą kartojant su tavimi.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

8. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, jog nepaisant visos Rusijos karinės galios ir atominių ginklų, bet kokius mėginimus eiti prieš milijardų žmonių laisvą valią istorijos ratas sutrins į miltus. 

Arkangele Gabrieli, šlovinga diena,

Spinduliuojantys angelai tavo jau čia,

Nuskaistinanti ugnis dega baltai,

Intencijos tyros širdis kelia aukštai.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

9. Arkangele Gabrieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad vienintelis būdas užsitikrinti ateitį sau ir Motinai Rusijai yra leisti užgimti aukštesniam žmogiškumui kritinėje Rusijos žmonių masėje. Rusija galės išlikti tiktai tapdama šiuolaikine, demokratine šalimi, grįsta žmogiškumu. 

Arkangele Gabrieli, planeta mūsų tyra,

Užtikrinti jaučiamės ateity šviesioje,

Žemę apsupęs tavo šviesos būrys,

Sen Žermeno Aukso Amžius dabar prašvis.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

5 Dalis

1. Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia kai kuriems pasaulio žmonėms pripažinti neįtikėtino cinizmo, nepagarbos gyvybei ir nežmoniškumo, net ir anti-žmoniškumo, kuriuos demonstruoja Putinas su savo valdžios elitu. 

Arkangele Rafaeli, šviesa tavo ryški,

Virš žmogiško melo visus iškeli.

Marijos ir tavo vizija drąsi,

Potencialą aukščiausią atskleidžia ji.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

2. Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad Putinas reprezentuoja daug skirtingų valdžios elitų, kuriuos matėme istorijoje ir matome pasaulyje šiandien. 

Arkangele Rafaeli, smaragdo sfera,

Viziją tyrą regim joje.

Marija apgaubia Šventoje Širdyje,

Motinos meilėje ji visad šalia.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

3. Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad tokių valdžios elitų nariai turi tokį patį nežmoniškumą, netgi anti-žmoniškumą, ir jie nepasikeis. 

Arkangele Rafaeli, išgydai ligas,

Užsklendi šviesoj kūno ląsteles.

Marijos viziją tyrą regiu,

Tobulos sveikatos realybėj gyvenu.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

4. Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad šie valdžios elitai pastoviai kelia sumaištis, ir jie egzistuoja tik todėl, kad mes nepakėlėme savęs ir kolektyvinės sąmonės į tokį lygmenį, kuriame jie nebegalėtų įsikūnyti šioje planetoje. 

Arkangele Rafaeli, šviesa tavo tikra,

Viziją Kristaus atskleidžia mumyse.

Marija mums padeda transcenduoti save,

Smaragdo šviesoj su tavim kylame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

5. Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad jau seniai atėjo laikas tiems iš mūsų, kurie esame pasiekę pamatinį žmogiškumą, suvokti šių valdžios elitų egzistavimą ir nuspręsti, kad mums jų buvimas šioje planetoje daugiau nebėra priimtinas. 

Arkangele Rafaeli, ligų nebėra,

Matyti tu padedi – gyvybė Viena,

Tavo meilės tikros nebeatstumiame,

Tyrą viziją visiems dabar skleidžiame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

6. Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad valdžios elitas egzistuoja ir demokratiniame pasaulyje, ir tai yra finansų elitas, kuris žmogiškumo turi ne daugiau nei tie, kurie kuria karus, tiesą sakant jų manipuliavimas ekonomika yra tam tikra karo forma prieš mus visus. 

Arkangele Rafaeli, Žemė išgis,

Tyroj mūsų vizijoj iš naujo atgims,

Šiandien naujos eros išaušo diena,

Tarsi saulė šviečia smaragdo šviesa.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

7. Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms praregėti iš masinės anti-demokratinės propagandos, kuri ateina iš Rusijos, Kinijos ir kitų diktatoriškų valstybių. 

Arkangele Rafaeli, nuopolio nebebus,

Visi Žemės žmonės Kristaus keliui nubus,

Išgyti mes kviečiame žmones visus,

Meilėje užsklendi keturis mūsų kūnus.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

8.  Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms praregėti iš masinės propagandos, kurią skleidžia tiek vyraujanti, tiek alternatyvi Vakarų žiniasklaida, su tikslu nuslėpti finansinio valdžios elito egzistavimą. 

Arkangele Rafaeli, tu šviesnešys,

Tamsos jėgos greitai padus pustys,

Suskaičiuotos jų dienos, Žemė laisva,

Tyrąjį džiaugsmą visiems skleidžiame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

9. Arkangele Rafaeli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad atėjo laikas tiems iš mūsų, kurie turime pamatinį žmogiškumą, nuspręsti, kad mes daugiau nebepriimsime šio valdžios elito ir reikalausime, jog mūsų demokratiniai lyderiai imtų kažką dėl to daryti. Tačiau mes tai galime daryti tik turėdami bendros, patikimos informacijos pagrindą. 

Arkangele Rafaeli, mūsų vizija laisva,

Dievo realybę dabar matome,

Sen Žermeno vizija įkūnyta čia,

Žemė užsklęsta rutuly tyrame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.

6 Dalis

1. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie sukėlė Rusijos karą prieš Ukrainą ir neleidžia Rusijos žmonėms pripažinti, kad tai nėra jų karas; tai yra Putino karas. 

Arkangele Urieli, didžiulė galia

Taikos angelų karus sudegina.

Demonai karo išsigąsta šviesos,

Švytėjimu ryškiu sudegins ji juos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

2. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie mėgina tai paversti platesniu konfliktu. 

Arkangele Urieli, garsas stiprus,

Angelų milijonų apjungęs balsus.

Crescendo pasieks ir nakties nebeliks,

Gyvenimo vienovė atsiskleis prieš akis.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

3. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink karo padarus astralinėje plotmėje, emocinėje karalijoje, kurie siekia įaudrinti žmones ir priversti juos eiti į karą. 

Arkangele Urieli, iš Sosto Salės didžios,

Milijonai trimitų Vieną Garsą užgros.

Sudegins nesantaiką harmonija ši,

Šio garso didybėje visi tampa laisvi.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

4. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink karo padarus mentalinėje karalijoje, kurie siekia apgaule įvilioti žmones į karą, suteikdami karui pateisinimą. 

Arkangele Urieli, karų nebėra,

Iš Vienio širdies tavo žinia atnešta.

Širdys žmonių traukia dainą taikos,

Meilės spiralės niekada nesustos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

5. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink karo padarus identiteto karalijoje, kurie siekia kurti juodai baltus konfliktus, kurie regimai tegali būti išspręsti tik per karą. 

Arkangele Urieli, begalinė taika,

Nuo karo būtybių planeta laisva,

Nuo karo kalėjimo esam laisvi,

Tikrosios vienybės taika nuostabi.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

6. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink karo padarus autokratinėje pasaulio dalyje, kurie stengiasi priversti žmones atstumti demokratiją ir skatina juos norėti sunaikinti demokratiją kitose šalyse. 

Arkangele Urieli, prašom, kad tu

Parodytum tikrą vienovę visų,

Mums viziją taikos padėki išvysti,

Kad konfliktus, kovas galėtume palikti.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

7. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink karo padarus demokratiniame pasaulyje, kurie yra susitelkę finansiniame elite ir jų ekonominiame kare, kurio tikslas yra pavergti žmones per skolas ir neleisti atsirasti suvokimui, kad visos skolos privalo būti panaikintos, idant ekonomika galėtų judėti į priekį. 

Arkangele Urieli, gyvybės tarnas esu,

Paleidi tu mus iš kovų ir kančių,

Atrakinam vartus pamiršę save,

Tikrojoj harmonijoj gyvename.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

8. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink karo padarus, kurie visur skleidžia juodai baltą mąstymą. 

Arkangele Urieli, keli Žemę tu,

Iš mirtį nešančių dualizmo ūkanų,

Tavo didžiąją Liepsną kviečiam Taikos,

Mums paliepus visi kivirčai sustos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

9. Arkangele Urieli, sudaužyk ir sudegink karo padarus, kurie visur skleidžia epinį mąstymą. 

Arkangele Urieli, taika norma nauja,

Persiima Žemė tavo vizija aukštesne,

Tavo taiką atrado žmonės viduje,

Aukso Amžių visi laimėsime.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

7 Dalis

1. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms matyti, jog gyvename pereinamuoju laikotarpiu į Sen Žermeno Aukso Amžių. Todėl tie, kurie neturi pusiausvyros, savo disbalansą turi išreikšti ekstremaliausiais būdais, kad visi galėtų tai pamatyti. 

Arkangele Zadkieli, galingam sraute,

Violetinėj šviesoj save keičiame,

Vibracijoj šioj aš laisvas esu,

Nuo žemesniojo aš grandinių visų.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

2. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad egzistuoja labai didelis atstumas tarp ten, kur kolektyvinė sąmonė yra šiandien, ir kur ji bus aukso amžiuje. Prireiks daug dramatiškų pokyčių kolektyvinei sąmonei pakelti. 

Arkangele Zadkieli, siekiu iš tiesų,

Tapti violetinės ugnies valdovu,

Alchemijos galią Šventuoju Žodžiu,

Visai gyvybei laisvę nešu.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

3. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad daugelis žmonių sugeba mokytis tik iš Skaudžių Smūgių Mokyklos, ir todėl smūgiai privalo tapti vis skaudesni, kol žmonės atvers savo protą naujam požiūriui į gyvenimą. 

Arkangele Zadkieli, violetinė šviesa,

Keičianti Žemę, nesulaikoma jėga,

Greityn ima suktis visa planeta,

Angelų legionų pergalės daina.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

4. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad laisvė ir demokratija pakeis diktatorinius režimus, kadangi pokytis kolektyvinėje sąmonėje yra negrįžtamas. 

Arkangele Zadkieli, Žemė laisva,

Nebeslegia jos žmonijos našta,

Žmonės laisvi nuo vidinių kovų,

Jie mėgaujas laisvėj gyvenimu nauju.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

5. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad jie iš tiesų nori turėti galimybę susikurti geresnę ateitį sau ir savo vaikams, neturėdami baimintis karo ar ekonominio žlugimo. 

Arkangele Zadkieli, Žemė sukas greičiau,

Kristaus pergalę laimime jau.

Nes Kristuje kaliniai tampa laisvi,

Žemė Kristaus Šviesoj nušvitusi.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

6. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad geresnė ateitis žmonėms galės būti užtikrinta tik tuomet, kai įsisąmoninsime valdžios elito egzistavimą ir nuspręsime, kad nebenorime, jog jis toliau kontroliuotų mūsų ateitį. 

Arkangele Zadkieli, jėgos tamsos,

Surištos bus tavo Laisvės Šviesos,

Išvalyta jau Žemė nuo jėgų tamsių,

Tavo Violetinė Šviesa žeria naujų kibirkščių.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

7. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad egzistuoja patikimos informacijos pagrindas, kuris mus gali suvienyti prieš valdžios elitą, užuot leidęs įvairiems valdžios elitams mus skaldyti per dezinformaciją. 

Arkangele Zadkieli, mes mylim tave,

Ir Sen Žermenui ištikimi esam visada,

Mūsų dangišką planą padėk pamatyti,

Te mūsų šviesoj ši planeta švyti.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

8. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad šiame informacijos amžiuje mes visi esame atsakingi už tai, kad vystytume savo gebėjimą atskirti patikimą informaciją nuo netikros informacijos. 

Arkangele Zadkieli, nakties nebėra,

Violetinėj Šviesoj diena aušta nauja,

Perkeičia baimės pasireiškimus,

Aukso Amžius dabar ateina pas mus.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

9. Arkangele Zadkieli, sudaužyk ir sudegink kolektyvinius padarus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad negalime atskirti neturėdami atskaitos taško iš už materialaus pasaulio ribų. Mes visi turime priėjimą prie to savo širdyse. 

Arkangele Zadkieli, violetinė liepsna,

Atgimsta žmonija ir Žemė nauja,

Pildosi vizija Sen Žermeno nuostabi,

Aukso Amžių džiaugsmingai sutinkam visi.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

8 Dalis

1. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai sugrąžinti karmą Vladimirui Putinui. 

O Dieviškas Vedly, dabar matau,

Pasaulis Maja – ne daugiau,

Savo širdy išties jaučiu,

Kas tikra Dvasioje randu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

2. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai grąžinti karmą Rusijos politiniam, ekonominiam, policijos ir kariniam elitui, kuris palaiko Putiną ir įgalina jį veikti. 

O Dieviškas Vedly, atverk akis,

Gyvenime aiškumo nori širdis,

Ir štai jau planą savo Dangišką regiu,

Džiaugiuos planu unikaliu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai grąžinti karmą Rusijos kariuomenės lyderiams, kurie kariauja karą Ukrainoje arba palaiko šį karą. 

O Dieviškas Vedly, parodyk manyje,

Žaidimus ego ir išlaisvinki mane,

Padėk ištrūkti man iš ego pančių,

Kad nešt galėčiau šviesų Aukso Amžių.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

4. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai grąžinti karmą Rusijos policijai, slaptajai policijai ir kitiems, kurie kontroliuoja Rusijos žmones, tame tarpe ir malšindami protestus. 

O Dieviškas Vedly, su tavim esu,

Žvelgiu vieningu, nesudvejintu žvilgsniu.

Tu karmos šydą mano išsklaidai,

Naujos visatos man atsiveria vaizdai.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

5. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai grąžinti karmą tiems, kurie kontroliuoja Rusijos žiniasklaidą ir neleidžia žmonėms žinoti, ką Rusijos valdžios elitas daro Ukrainoje, tame tarpe ir puldamas civilius gyventojus. 

O Dieviškas Vedly, aukštyn kylu,

Ir žaibo šviesą taurėje nešu,

Šešėlius praeities išdegink manyje,

Apšvieski protą vizija drąsia.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

6. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai grąžinti karmą tai Rusijos žmonių daliai, kurie neturi pamatinio žmogiškumo ir palaiko Putiną, atsisakydami žinoti, kas vyksta Ukrainoje. 

O Dieviškas Vedly, aukso širdis,

Šventam darbe užpildo džiugesys,

Palaimintas Guru, dabar regiu,

Kaip eiti plano nubrėžtu keliu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

7. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai grąžinti karmą žmonėms visame pasaulyje, kurie dirba prieš aukščiausią įmanomą karo išdavą Ukrainai, Rusijai ir pasauliui. 

O Dieviškas Vedly, tavo dėka,

Randu sau vietą kosminiam plane,

Ir liepsną savąją regiu,

Ji šviečia Dievo unikalumu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

8. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai grąžinti karmą Kinijos vadovybei ir politiniams kitų šalių lyderiams, kurie palaiko Putiną ir jo valdžios elitą arba jo nepasmerkia. 

O Dieviškas Vedly, vientisu žvilgsniu,

Matau, kad Dievo Saule AŠ ESU,

Su tavo Dieviškuoju vedimu,

Visiems aš šviesą savąją skleidžiu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

9. Didžioji Karmine Valdyba, prašau iš karto ir akceleruotai grąžinti karmą pasauliniam finansų valdžios elitui, kuris siekia pasinaudoti šia situacija gauti dar didesnį pelną ir padidinti savo kontrolę ekonomikai. 

O Dieviškas Vedly, kokia dovana,

Kelt Visumą aukštyn sava Dvasia,

Ištraukt žmoniją iš nakties tamsos,

Į glėbį šiltą Dvasios mylinčios.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com