WINV49 invokacija pamatiniam žmogiškumui kviesti

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kreipiuosi į visas Dangiškosios Motinos atstoves, ypač į Maraitay, Nadą, Kuan Jin, Motiną Mariją, Portiją, Laisvės Deivę, Venerą ir Omega padėti žmonėms įveikti bet kokį bejėgiškumo jausmą, susidūrus su žmonėmis, kuriems stinga žmogiškumo ir jie regimai yra pasiruošę padaryti bet ką, kad pasiektų savo tikslus. 

Kviečiu Dangiškosios Motinos teismą Vladimirui Putinui ir visiems žmonėms Rusijos valdžios elite, kurie suplanavo karą prieš Ukrainą ir platesnę strategiją Rusijos imperijai atkurti. Kviečiu Dangiškosios Motinos teismą tai Rusijos žmonių daliai, kurie dar neįgijo pamatinio žmogiškumo ir todėl arba palaiko valdžios elitą, arba jam nesipriešina. 

[Išsakykite asmeninius prašymus.]

Motina Marija, naudokis mano čakromis projektuoti šviesą ir supratimą į kolektyvinę sąmonę man kalbant šią invokaciją.


1 Dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą jėgoms, kurios priešinasi progresui ir iki kraštutinumo įkūnija savo disbalansus, o taip pat žmonėms, kurie atsisako matyti, kad su šiuo disbalansu jau buvo nueita per toli. 

O Kosmine Motina, gongą muši,

Namo sugrįžti mane kvieti.

Žinau, kad myli mane švelniai,

Ir žinojime šiam skrieju laisvai.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Jėzus atėjo inauguruoti ciklą, per kurį žmoniją išsilaisvintų nuo vienas kitą keičiančių valdžios elitų dominavimo. 

O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,

Su tavo šviesa rezonuoju darniai.

Muzikoj tavo širdis nuplauta,

Tavąją meilę visiems skleisdama.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Jėzus sakė: „Dėl teismo atėjau.“ Jis atėjo atnešti teismą, per kurį žmonės galėtų išsilaisvinti nuo šių valdžios elitų. 

O Kosmine Motina, vienovėje,

Saulės liepsna tavoje širdyje.

Mano esybė vibruoja žodžiu,

Išdidintu tavo šventuoju garsu.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Jėzus mums suteikė būdą išsilaisvinti nuo valdžios elitų atsukant kitą skruostą ir ieškant Dievo karalystės viduje – užuot siekus būti ypatingais tarp žmonių. 

O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,

Tylųjį garsą Sferų Šventų.

Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,

Ir savąjį ego ryžtingai įveikiu.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą tiems žmonėms, kurie atsisako matyti, kad egzistuoja skiriamoji riba, ir didelė žmonių dalis pasaulyje pakilo virš šios ribos, ir įgijo didesnį žmogiškumą. 

O Kosmine Motina, namo paimk,

Šventuoju OM garsu apkabink.

Garsų šaltinis kelia aukštyn,

Mano taurė dega ugnim.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Putino karas prieš Ukrainą neturi jokio racionalaus paaiškinimo – jis yra žmogiškumo stygiaus išraiška. 

O Kosmine Motina, būsiu savim,

Simfonijos kosmoso šventa dalim.

Tad AŠ ESU instrumentu,

Garsą aukštybių griežiančiu.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

7. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Putinas su savo valdžios elitu nėra atviri logiškiems argumentams, kadangi jiems stinga pamatinio žmogiškumo ir jie nejaučia jokios užuojautos žmonėms, kurie kenčia jų veiksmų pasekmes. 

O Kosmine Motina, atverti sakau,

Vartus į muzikos menę prašau.

Gyvybės spiralės būsiu dalim,

Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad iki Pirmojo Pasaulinio Karo pasaulyje dominavo imperijos. O tuomet įvyko pokytis ir iš imperijų įvyko perėjimas į tautines valstybes, netgi perėjimas iš valstybių, kuriuose dominavo diktatorius arba nedidelis valdžios elitas, į demokratines šalis. 

O Kosmine Motina, suderink stygas,

Esybė mano dainuoja dainas.

Tavo daina aidi many,

Kosminės meilės šventam džiugesy.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad iš tiesų įvyko pokytis ir planeta, užuot buvusi valdoma įvairių valdžios elitų, pradėjo pereiti į būseną, kurioje žmonės pradėjo įgyti vis didesnę valdžią. 

O Kosmine Motina, myliu tave,

Svyruoti neleidžia meilės daina.

Pripildai mane šventąja nata,

Vienišumo nejausiu jau niekada.


Maraitay, daina skambi,

Kosminiai vartai atkelti.

Melodijoj tavo garsų,

Iš naujo aš save kuriu.


Taika, nusiramink. (4X) Ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas. 


2 Dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad imperijos pralaimi Žemės kontroliavimo mūšį, o demokratija laimi. 

O Nada, kosminė šventa

Malonė gimsta viduje.

Balzamu gydanti daina,

Proto jūroj ramuma.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad nors Putinas ir Kinijos vadovybė tiki pratęsiantys imperijų amžių, jie yra visiškai atitrūkę nuo istorinės realybės. 

O Nada, Budos tyloje,

Esu vidinėj taikoje.

Aš dainą tavąją skleidžiu,

Ir meilėj tavo ištirpstu.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Putinas ir Kinijos vadovybė eina prieš 2000 metų vykstančią tendenciją kolektyvinėje sąmonėje, kurios negali sustabdyti jokia jėga Žemėje. Pokytis kolektyvinėje sąmonėje yra nesustabdomas ir imperijų amžius nesugrįš.

O Nada, grožio taurume,

Be laiko aš seku tave.

Begarsio garso erdvėje,

Visatą naują kuriame.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad tiems, kurie yra praradę pusiausvyrą, turi būti leidžiama visiems pademonstruoti savo disbalansą, kuris jiems leidžia patikėti, jog jie laimi. 

O Nada, ateitį regiu,

Kristiškume nevaržomas esu.

Budos proto aiškume,

Ateitį šviesią regime.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad jiems yra leidžiama tai išreikšti dėl to, kad valdžios elitas tarnauja pakaitiniais mokytojais. Tikslas yra sukurti pokytį tos visuomenės dalies sąmonėje, kuriai stinga žmogiškumo. 

O Nada, ateitį rašau,

Jėga neviešpataus daugiau.

Tik Kristaus protas karaliaus,

Visa kas gyva Kristų jaus.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad žmogiškumo stygių turintys žmonės negirdi per žodžius. Jie nenori mokytis iš kitų žmonių, tad privalo mokytis iš Skaudžių Smūgių Mokyklos. 

O Nada, AŠ taikoj ESU,

Dvasia aukščiau virš formų visų.

Formų peržengiu ribas,

Tikrąsias atrandu galias.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

7. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Žuvų amžiui progresuojant, vis daugiau ir daugiau žmonių išgirdo Jėzaus aukštesnę žinią ir būtent mes galime patraukti kolektyvinę sąmonę virš kritinės ribos. 

O Nada, su džiaugsmu tauriu,

Gyvenimu aš mėgautis galiu.

Maudaus Gyvybės Tėkmėje,

Saulės rezginio rate.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad pamatinio žmogiškumo šūkis yra toks: „Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų.“ Jeigu nenorite, kad kas nors prievartą naudotų prieš jus ir jus valdytų, nenaudojate prievartos prieš kitus. 

O Nada, tapdamas tarnu,

Gyvent iš tikro aš imu.

Matau, gyvybė gi viena,

Didi tarnystė pradėta.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad yra žmonių, kurie nori būti valdomi, nes nenori priiminėti savarankiškų sprendimų. Valdžios elitas valdys šiuos žmones, versdamas juos demonstruoti ekstremalų elgesį. 

O Nada, skelbiame visiems,

Gyventi Žemėje laisviems.

Su Jėzumi jo misiją baigiu,

Ir Dievo karalystėj gyvenu.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.


Taika, nusiramink. (4X) Ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas. 


3 Dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad valdžios elitas gali pastatyti imperiją tik todėl, kad atsiranda žmonių, kurie yra pasiruošę aklai sekti elitu. Šie žmonės turi nejautrumą gyvybei, dėl kurio yra pasiruošę žudyti ir pavergti net ir savus žmones. 

O Kuan Jin, šventu vardu,

Gailestingumo Liepsnoje esu.

Gailestingume laisvu tampu,

Atleisdamas aukštyn kylu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą tiems žmonėms, kurie yra pasiruošę žudyti kitus žmones, jei tik jų valdovas, kuriuo jie nusprendė aklai sekti, suteiks jiems taip vadinamą „teisingą tikslą“. 

O Kuan Jin, paleidžiu jau,

Prisirišimus čia žemiau.

Paleidžiu tramdomus jausmus,

Ligų emocinių jau nebebus.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad pasaulio vystymąsi galima aprašyti per šią dinamiką, per tai, kiek daug žmonių įgijo pamatinį žmogiškumą ir dabar sugeba laikytis priesako „darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų“. 

O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,

Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?

Atiduodu lūkesčius visus,

Proto indas jau švarus.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Jėzus parodė pavyzdį, kuriuo gali pradėti sekti tie, kurie pakilo aukščiau ir įgijo pamatinį žmogiškumą. Ir tuomet galime pradėti dirbti dėl esminio žmogiškumo. 

O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,

Visi nepakantumai dingę jau išties.

Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,

Amžinajame dabar esu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad 19-ojo amžiaus pabaigoje Vakarų pasaulyje dominavo saujelė imperijų, tačiau šios imperijos žlugo dėl istorinės būtinybės. 

O Kuan Jin, aukštyn mane keli,

Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.

Jau saugūs Pradžna valtyje visi,

Ir krantas tolimas visai arti.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad kai kurių šių imperijų populiacijos pasikeitė ir įgijo pamatinį žmogiškumą. 

O Kuan Jin, alchemija tava,

Stebuklais ji mane išlaisvina.

Atleidęs, atleidimą gaunu,

Kaltės jausmams nebevergauju.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

7. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad po Pirmojo Pasaulinio Karo kolektyvinė sąmonė Rusijoje buvo labai žema, joje vyravo labai didelis nejautrumas gyvybei ir žiaurumas kitiems žmonėms. 

O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,

Kas padaryta, gali būti ištaisyta.

Veiksmai nesiremia atskirtimi,

Žengiu vienovėn aš su tavimi.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad po bolševikų atėjimo į valdžią tai, kas galėjo būti kolektyvinės Rusijos žmonių sąmonės pokyčių pradžia, buvo žiauriai sutrypta Stalino ir Raudonojo Teroro. Raudonasis Stalino Teroras buvo vienas ekstremaliausių žmogiškumo stygiaus, pamatinio žmogiškumo stygiaus pasireiškimų. 

O Kuan Jin, sveiku protu,

Tuštybės išsklaidai kerus.

Nes argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Rusijos žmonės pilnai turi gebėjimą atlikti perėjimą į pamatinį žmogiškumą. Jeigu ne Sovietų Sąjunga, jie jau būtų perėję iš nežmoniškumo į pamatinį žmogiškumą. Šį perėjimą pristabdė Sovietų Sąjunga. 

O Kuan Jin, švelniu garsu,

Iš šventos žemės kylančiu.

Iš ego išsilaisvinu kančių,

Į krantą tolimąjį aš grįžtu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.


Taika, nusiramink. (4X) Ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas. 


4 Dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Sovietų Sąjunga, nepaisant žodžio „sąjunga“, nebuvo jokia sąjunga. Tai buvo imperija, kuri buvo primesta brutalia jėga, brutaliu pavergimu. 

Šventa Marija, Motina mylima, 

Nėra didesnės meilės nei tava.

Širdy ir prote viena su tavim,

Hierarchijos visos esu dalim.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad egzistavo Sovietų imperijos šerdis, tai, ką patys rusai vadina Rusija, rusais. Tad rusai didžiavosi, kad jie kontroliuoja Sovietų imperiją. 

Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,

Ir kūną puikų šį dabar valdau,

Naudojuosi man Dievo suteikta galia

Išlaisvindamas visą Žemę šią.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad daugelyje sovietinių respublikų ir Varšuvos pakto šalių žmonės jautė, kad yra pavergti, kad Rusija ir Rusijos žmonės prieš juos naudoja jėgą. 

Šventu aš Dievo jums vardu sakau,

Naudokit Liepsną Motinos, prašau,

Baimės energijas sudeginkit visas,

Atkurkite harmonijas šventas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad daugelyje šių šalių brutalus pavergimas paskatino žmones pradėti atsiskirti nuo Rusijos žmonių. To pasekoje kolektyvinė sąmonė pradėjo augti tose respublikose. 

Pagarbinta esi vardu šventu,

Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,

Ir baimę, gėdą bei abejones,

Sudegina jau Motinos Liepsna visas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad daugelis žmonių šiose respublikose pamatė rusų, vadovavusių Sovietų Sąjungai, žiaurumą. Jie pradėjo sakyti: „Negalime leisti sau to daryti. Turime pakilti aukščiau.“ 

Iš Žemės tamsą išvalai,

Šviesos banga atriedančia aukštai,

Tamsybių jėgos jau nesustabdys

Spiralės, kuri kyla vis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad būtent dėl to, vos tik Sovietų Sąjunga žlugo, daugelis šių šalių atsitolino nuo Rusijos. Jos niekada daugiau nebenorėjo patirti Rusijos žmonių žiaurumo ir nežmoniškumo. 

Tu laimini elementalius, 

Naštą pašalini, kuri slegia juos,

Ir dvasios laisvos jau gamtos

Žemę gėlių dangum užklos.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad buvusiose Varšuvos Pakto šalyse ir buvusiose sovietinėse respublikose žmonės turi aukštesnį pragyvenimo lygį ir didesnę politinę laisvę nei Rusijos žmonės. 

Balsu galingu aš tariu,

Jau nebebus daugiau karų,

Jau kovos Žemės nedraskys,

Auksinis Amžius tuoj prašvis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Rusijoje Putinas pradėjo stabdyti istorinį perėjimą iš imperijų amžiaus į demokratijų amžių. 

Jau Žemė Motina laisva,

Jos negandos praeityje,

Tavoji Motinos Šviesa

Materiją praretina.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad imperatorius įgyja valdžią, nes atsiranda pakankamai žmonių, kurie yra pasiruošę vykdyti jo įsakymus. Putinas užgrobė valdžią ir perrašė Rusijos konstituciją, nes pakankamai žmonių Rusijoje tai palaikė arba tam neprieštaravo. 

Motinos Šviesoj Žemė tyra

Aukštyn ji kyla spirale,

Klestėjimas ir gausa,

Vizija Dievo įkūnyta.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


Taika, nusiramink. (4X) Ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas. 


5 Dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad kritinė Rusijos žmonių masė yra žemiau pamatinio žmogiškumo lygmens, nes kitaip Putinas nebūtų galėjęs ateiti į valdžią ir jis nebūtų galėjęs sugrąžinti Rusijos į imperijos būseną. 

O Portija, ašramo savo apsupty,

Motinos Meilėje pasveikini.

Įvykdau aš visus testus,

Palieku įpročius senus.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad šiandieninė Rusija turi populiaciją į rytus nuo Uralo, kurie nėra mūsų taip įprastai vadinami rusai. Tie žmonės yra valdomi Rusijos ir rusai į vakarus nuo Uralo mėgaujasi didžiule ekonomine nauda, kurią gauna iš tenai išgaunamų dujų ir naftos. 

O Portija, Teisingume, 

Saugai Liepsną kosminę,

Žaidimo šio jau nebežaisiu,

Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad ateityje, užuot turėję imperiją, kuri buvo sukurta prievartiniu būdu, mes turėsime daug mažesnių tautinių valstybių, kurios tarpusavyje bendradarbiaus. Kai pakylame virš pamatinio žmogiškumo lygmens galime pradėti bendradarbiauti. 

O Portija, kosminiam sraute,

Aš augu su tavim vienovėje.

Esu taurė apačioje,

Tavo teisumo liepsnoje.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad niekam nereikalinga prievarta, kai turime pamatinį žmogiškumą, nes matome, kad bendradarbiavimu yra įmanoma pasiekti daug daugiau nei būtų galima padaryti jėga. 

O Portija, dangaus pusiausvyrą neši, 

Širdis dainuoja amžinoj vilty.

Apsaugotas po Motinos sparnu,

Vienovėj su visais esu.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad daugelis žmonių su žemesniu žmogiškumu tiki evoliucijos teorija ir kad jie yra tie stipriausi, jie yra pasiruošę naudoti jėgą, jie yra žiauriausi ir todėl yra tinkamiausi išgyventi. 

O Portija, su Motinos Šviesa, 

Tamsios nakties jau nebėra.

Meilės Ugnis dega ryški,

Aš Sen Žermeno ir tavo glėby.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Jėzus pademonstravo, jog jokie jėgos kiekiai negali atsilaikyti prieš Kristaus teismą. Todėl, kad Kristaus teismas yra už materialaus pasaulio ribų, o jėga ateina iš materialaus pasaulio. 

O Portija, tavo meistriškumu,

Jaučiu, pakeistas aš esu.

Tikrovės tavo šviesoje,

Auksinę atrandu alchemiją.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

7. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad istorinė tendencija yra aiški: jėga traukiasi, bendradarbiavimas ir vienybė didėja – ir jie iš tiesų laimės. 

O Portija, kosminiam sraute plaukiu, 

Iš sapno žmogiško bundu.

Ego rąstą traukiu iš akies,

Hierarchijos nariu tampu išties.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Ukrainos žmonės prisiėmė tam tikrą vaidmenį, susijusį su Rusijos žmonėmis, ir šis jų vaidmuo yra atspindėti rusams jų žmogiškumo stygių. 

O Portija, tu iš toli atkeliavai, 

Kosmoso avataru buvai.

Ir begaliniame repertuare,

Žemei esi vedančia žvaigžde.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad holodomoras ukrainiečiams buvo sukeltas dėl to, kad ukrainiečiai pasisiūlė iškęsti šį žiaurumą, kaip būdą atspindėti Rusijos žmonėms nejautrumą gyvybei, žiaurumą, žmoniškumo stygių Rusijos kolektyvinėje sąmonėje. Taip pat ir su Černobiliu, taip pat ir su dabartine situacija. 

O Portija, tvirtai tikiu, 

Esu dangaus instrumentu.

Dangaus keleivis Žemėje esu,

Kelti aukštyn ją padedu.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.


Taika, nusiramink. (4X) Ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas. 


6 Dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad vokiečiai, britai ir daugelis kitų žmonių Europoje ryžosi pažvelgti į rąstą savo akyje ir tarti: „Niekada daugiau negalime leisti, kad kažkas panašaus įvyktų mūsų šalyje.“ Būtent dėl to jie padarė tokį progresą pakeldami žmonių pragyvenimo lygį. 

O Laisve, laisvu aš tampu,

Nuo velnio skurdo prakeiksmų,

Dėl stygiaus Motina juk nekalta,

Priimk mane atgal, o Motina Šventa.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad po Sovietų Sąjungos žlugimo rusai net nemėgino pažvelgti į save ir paklausti: „Kaip tai galėjo nutikti Rusijoje? Kaip Rusija galėjo nueiti į tokį kraštutinumą? Kaip galėjome turėti tokią situaciją, kurioje tiek daug žmonių Rusijoje buvo pasiruošę būti Stalino pakalikais, įkalindami, kankindami ir žudydami savo tautiečius?“ 

O Laisve, nuo tolimų krantų,

Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.

Matau, jau liejasi gausa srautu,

Gausingą sąmonę aš auginu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad vienas būdas išmatuoti žmogiškumo stygių yra, ką žmonių grupė yra pasiruošusi daryti kitiems, kuriuos ji laiko besiskiriančiais nuo savęs. Tačiau tikrasis matas yra, ką jie daro sau. 

O Laisve, melą šį atskleisk,

Kad ribotumai gali manęs nepaleist.

Ne priešas man Materijos Šviesa,

Apipila jinai mane gausa.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad rusai nerodė jokio noro prisiimti atsakomybę už sovietų žiaurumą, už sovietų priespaudą. Tačiau Rusijos žmonės iš tiesų yra atsakingi už tai, kas įvyko. 

O Laisve, sąmokslą atskleiski,

Puolusių visur paskleistą.

O Motina, aš jau matau,

Tu man ne priešas, aš dabar sakau.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad būtent dėl šio žmonių nenoro pažvelgti į veidrodį Putinas yra valdžioje, būtent dėl to Putinas nuvedė Rusiją ta kryptimi, kuria nuvedė, būtent dėl to pragyvenimo lygis yra toks žemas, ir būtent dėl to jam reikėjo įsiveržti į Ukrainą.

O Laisve, atveriu akis,

Vietos velnio melams neliks.

Ir karaliją Motinos apkabinu,

Tėvą prie vairo sveikinu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad tie, kurie yra išsibalansavę, privalo eiti į vis didesnius kraštutinumus, kol visiems taps akivaizdu, kokie jie yra išsibalansavę, kokie jie yra nežmoniški. 

O Laisve, jau taurė tyra,

Žemųjų kūnų mano sukurta.

Simfonijos aš maudausi garsuos,

Kosminės Laisvės tavo duotos.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

7. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, jog Putinas nori, kad pasaulis pripažintų, jog jis ir Rusija yra ypatingi, tačiau tai yra imperialistinė sąmonė. Demokratinė sąmonė yra, kad visi vyrai ir moterys buvo sukurti lygūs ir buvo apdovanoti teisėmis, kurių jokia valdžia negali iš jų atimti.

O Laisve, aš durys atviros esu,

Gausos simfoniją tekėt kviečiu.

Ir čakros mano šviesą spinduliuos,

Tekėti meilė niekad nesustos.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad demokratiniame pasaulyje vyksta nuoširdus mėginimas siekti bendradarbiavimo tarp lygių, nė vienam neteigiant, kad jie turi ypatingą statusą ar yra nusipelnę išskirtinio elgesio. 

O Laisve, gausą jau paleisk,

Lietis srautu ant mūsų leisk.

Nes gauti pasiruošęs aš esu,

Auksinę Vilną, kurią išaudei tu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad iki šiol pasaulis buvo linkęs abejoti Putinu, manydamas, kad jis tikriausiai nekalba rimtai, tačiau dabar jis šias abejones sudaužė į šipulius. 

O Laisve, išgydyki visus,

Pavargusius ir skurdą kenčiančius,

Kad meilės įkvėpta žmonių minia,

Aukštyn į Laisvę veržtųs su daina.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


Taika, nusiramink. (4X) Ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas. 


7 Dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad nemaža Rusijos populiacijos dalis jau atliko perėjimą į pamatinį žmogiškumą, tačiau ne jie laiko Putiną valdžioje – valdžioje jį laiko didžioji Rusijos populiacijos dalis, kuri dar neperėjo į pamatinį žmogiškumą. 

Venera, tarnaut išmokyki mane,

Kosmoso grožį regiu aš tavyje.

Veneros meilė nešama,

Dainuos planetos darnoje.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad pernelyg daug rusų neturi žmogiškumo, kuris juos padarytų jautriais kitiems žmonėms. Tuo pačiu metu jie trokšta turėti ypatingą statusą, jie nori, kad kiti žmonės juos gerbtų. 

Venera, meilės raktu atrakinu,

Laisvę Žemėje sugrubusių širdžių.

Į šviesią, drąsią ateitį žengiu,

Istoriją planetos aš keičiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad jeigu rusai būtų įgiję tokį patį pamatinio žmogiškumo lygį kaip žmonės demokratiniame pasaulyje, jie automatiškai būtų gerbiami. Tačiau kadangi rusai to neturi, kiti žmonės negali jų gerbti ir jų negerbs. 

Venera, Motina mylinti mana, 

Širdis tavosios meilės įkvėpta.

Aš meilei atvirom durim esu,

Į Žemę skrieja ji Šventuoju Balandžiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad užuot turėję kitų žmonių pagarbą kaip sau lygių žmonių, daugelis rusų pasitenkina mėginimu įbauginti kitus žmones, būdami pasiryžę naudotis žiaurumu, kuris ateina iš jų žmogiškumo stygiaus. 

Venera, grok slaptu garsu, 

Neapykantos priešnuodžiu tikru,

Ištrauki nuodus švelniai iš širdžių,

Meilės istoriją aš tikrąją girdžiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad demokratinis pasaulis negerbs Rusijos, kol rusai neįgis to paties pamatinio žmogiškumo lygmens, kurį žmonės turi demokratiniame pasaulyje. 

Venera, meilė pildo poreikius visus, 

Pirmąja sėkla Dievo meilė bus.

Tegu ji auga, tegu skleidžias ji,

Ir neša Žemę meilės sūkury.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad tie Rusijos žmonės, kurie turi žmogiškumą, privalo prabilti, privalo nubusti, imti reikalauti pokyčių, šitaip patraukdami aukštyn didžiąją populiacijos dalį. 

Venera, muzika sferų dangiškų, 

Girdima Dievo gerbiamų.

Mūsų balsai vienybėj kils aukštyn,

Šlovingo himno garsą skleis tolyn.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

7. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako pripažinti šoką dėl Rusijos įsiveržimo į šalį, kuri Rusijai nekelia jokios grėsmės, bet taip pat daugelio Rusijos žmonių yra laikoma broliška šalimi. Padėk žmonėms pripažinti žiaurumą ir žmogiškumo stygių, kuriuos Rusijos ginkluotosios pajėgos demonstruoja prieš civilius gyventojus Ukrainoje. 

Venera, į tavo jungiamės gretas, 

Sanat Kumarai dėkingi esam mes.

Planeta mūsų vėl atmerks akis,

Virš karo ir vaidų pakils.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad žmonės, esantys žemiau pamatinio žmogiškumo lygmens, mokysis tik per Skaudžių Smūgių Mokyklą. O jeigu smūgių, kurie rusams dabar buvo duoti, nepakaks, ateityje laukia dar skaudesni smūgiai, kadangi Rusijos vadų deklaracijos nepanaikino karmos įstatymo. 

Venera, melodija saldi, 

Dualizmo šydą sudegins ji.

Kosminės Meilės garsų apsuptyje,

Vaidus paliekame praeityje.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Putiną valdžioje laiko didžioji Rusijos žmonių dalis, tačiau kolektyvinė sąmonė Rusijoje pradeda keistis ir Putino laikas senka. Padėk rusams nubusti ir nuspręsti, kad jie nori geresnių lyderių. 

Venera, Ryto Žvaigždė skaisti, 

Kosmoso pasiuntinys esi.

Žemė išlaisvinta šventu garsu,

Planeta, kilt aukštyn tave kviečiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


Taika, nusiramink. (4X) Ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas. 


8 Dalis

1. Motina Marija, panaudok mano prašymus pasiųsti šoko bangas per kolektyvinę Rusijos sąmonę, kurios mestų iššūkį neigimo būsenai, kurioje yra daugelis rusų dėl karo Ukrainoje ir karo būvio prieš Rusijos žmones. 

Omega, į meditaciją grimztu, 

Tavajam soste vartų kosminių.

Iš aštuoniukės srauto gimęs esu,

Kurį su Alfa kuriate kartu.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, jog Putinas su savo valdžios elitu iš tiesų pradėjo karą įsiverždamas į Ukrainą, nepaisant visos oficialiosios propagandos, kuri tvirtina priešingai. 

Omega, erdvėje tavo šventoj, 

Kosminius tėvus apkabinu šviesoj.

Didžią malonę dabar regiu,

Kosminės upės dalimi esu.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Putinas ir vyraujanti žiniasklaida įžūliai meluoja Rusijos žmonėms apie tai, kas vyksta Ukrainoje, kartu meluodama ir savo kareiviams. 

Omega, Centrinėj Saulėje esi,

Parodai, gyventi – tai džiaugtis širdy.

Ir pergalės skonį dabar aš jaučiu,

Pradėjau keliauti link savo namų.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Rusijos jėgos Ukrainoje sistematiškai puldinėja civilius gyventojus ir griauna miestus žvėriškame, jokio žmogiškumo neturinčiame kare. 

Omega, moters dvasia

Vartus begalybėn atveria.

Aš ryšį su tavim turiu,

Ir dieviškumą savo pažįstu.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Putino ir jo valdžios elito pateikiami „pateisinimai“ yra melas, neturintis jokio ryšio su realybe. 

Omega, kosminiam sraute,

Dangišką planą matau savyje.

Žibintas dega mano širdy,

Dalina meilę žmogui kely.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad jų pačių sūnūs yra verčiami kariauti nežmonišką karą, kuriame susiduria su pasirinkimu vykdyti įsakymą žudyti civilius arba būti nušaunami už išdavystę. Tai yra absoliutaus nežmoniškumo aktas prieš Rusijos žmones. 

Omega, Motinos Liepsna, 

Pagimdė mane josios šviesa.

Žaidimą kosminį žaidžiu,

Ir Kristaus pergalę skelbiu.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

7. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad nors Putinas turi ambiciją sukurti didžią Rusijos imperiją, joks kitas žmogus per visą Rusijos istoriją tiek nepakenkė Rusijos reputacijai pasaulyje. 

Omega, dabar supratau,

Kodėl į Žemę čionai atėjau.

Ir iš tiesų padėt ketinu,

Pakilti planetai virš drumzlių visų.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad tai yra Putino karas, o ne žmonių karas, tačiau jeigu jie prieš šį karą neprotestuos, Dievas iš tiesų juos laikys atsakingais už tai, kad leido Putinui toliau tai tęsti. 

Omega, tapti siekiu,

Kosminio choro pilnateisiu nariu.

Širdis liepsnoja Kristaus ugnim,

Ji valo ir kelia planetą aukštyn.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie atsisako matyti, kad Rusijos žmonės susiduria su pasirinkimu, ar jie pakils link aukštesnio žmogiškumo ar priešingai, leis Putinui nusitempti juos su savimi į dar didesnį nežmoniškumą, kai jis pradės geležiniu kumščiu daužyti tuos rusus, kurie nepritaria jo valdymui, siekdamas juos nutildyti arba sunaikinti. 

Omega, širdis liepsnoja ugnim,

Gyvenimas mano vis kyla aukštyn.

Kalbos slaptosios išmokyk mane,

Kad kelti galėčiau planetą aš šią.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


Taika, nusiramink. (4X) Ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas. 


Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau Maraitay ir Motiną Mariją užsklęsti mane ir visus mano įtakos sferoje esančius žmones kūrybinėje Dangiškosios Motinos tėkmėje, Gyvenimo Upėje. Prašau visų Dangiškosios Motinos atstovių padauginti mano prašymus, kad suformuotume tobulą aštuoniukės tėkmę „kaip Viršuje, taip ir apačioje“. Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties lūpos, Dangiškoji Motina, kuri AŠ ESU. Amen. 

Versta iš www.transcendencetoolbox.com