7 Komunikacija ir demokratija

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį ir kalbėti šią invokaciją pilna galia. Prašau mylimą Sen Žermeną ir Jėzų pažadinti žmones būtinybei ginti demokratiją tiek nuo išorinio, tiek nuo vidinio puolimo, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija yra paremta tam tikru Auksinės Taisyklės ir pamatinio žmogiškumo pripažinimu, ir todėl neapykanta kenkia demokratiniam procesui.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu populiacijoje egzistuoja pernelyg didelė neapykanta, ji negali turėti funkcionuojančios demokratijos. Galime tai matyti Jungtinėse Valstijose, su kairiuoju sparnu ir dešiniuoju sparnu, ekstremaliais demokratais ir ekstremaliais respublikonais, ir su iš abiejų pusių ateinančia neapykanta.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad neapykanta sustabdo demokratinį procesą, nes vienas iš kertinių funkcionuojančios demokratijos akmenų yra žodžio laisvė.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad ekstremistai mano galintys sakyti ką nori. Tačiau jeigu turite požiūrį, kad turėtumėte būti laisvi sakyti ką tiktai norite, ir niekas neturėtų tam prieštarauti, tai yra dvasiniai neapykantos nuodai, sukeliantys kognityvinį disonansą.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žodžio laisvė nereiškia, jog tiesiog galite sakyti ką tiktai norite. Žodžio laisvė taip pat reiškia laisvę kažko nesakyti, nes matote, kad tai nėra dermėje su kvietimu: „Sakykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums sakytų.“

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Jungtinėse Valstijose yra daugiau neapykantos kalbos, savo šaknimis siekiančios Pilietinio Karo laikus ir tai, kas vyko po to, su visa vergovės problema ir tai, kaip su afroamerikiečiais elgėsi baltųjų viršenybę propaguojanti dauguma.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vis dar tebeegzistuoja baltųjų viršenybę propaguojanti mažuma Jungtinėse Valstijose, kuri savo emociniuose, mentaliniuose ir identiteto kūnuose nešiojasi neapykantą afroamerikiečiams, Meksikos amerikiečiams, Azijos amerikiečiams, kurių jie nelaiko amerikiečiais.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad rasinis priešiškumas vėl pradėjo kilti į paviršių ir tai akceleravo Trampo prezidentavimas ir po 2020 rinkimų įvykę įvykiai. Daugelis žmonių, kurie tiki Trampo rinkimų melais, yra baltųjų viršenybės šalininkai. Jie dažnai turi požiūrį, kad krikščionybė yra pranašiausia religija, tačiau jie taip pat turi pyktį ir neapykantą.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kurie žmonės kairėje taip pat jaučia pyktį ir neapykantą savo priešininkams. Jungtinėse Valstijose šiai pykčio ir neapykantos energijai buvo leista pasireikšti ekstremalesnėmis formomis, kad Amerikos žmonės galėtų tai pamatyti.

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime nuspręsti, kiek toli leisime tam eiti. Ar leisime, kad tai išvirstų į smurtą, galbūt netgi į pilietinio karo scenarijų?

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai asmuo ateina į mokyklą ir pradeda šaudyti, tai yra labai šiurkštus mėginimas komunikuoti. Kai frustracija pasiekia tam tikrą lygmenį, žmonės jaučiasi negirdimi per žodžius, tad jie mėgina būti išgirsti per smurtą.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonių protai yra užvaldyti pykčio ir neapykantos. Dvasinių nuodų poveikis yra toks, kad jie užblokuoja komunikaciją.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad ypač Amerikoje žmonės susiskirsto į priešingas stovyklas ir liaujasi kalbėti tam tikromis temomis. Žmonės nustoja komunikuoti ir jaučia: „Taip yra dėl to, kad tie kiti žmonės manęs nesiklauso. Jie su manimi nesutinka. Jie yra nusistatę prieš viską, ką sakau.“

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai žmonės yra apsinuodiję neapykanta, jie nesugeba susisieti su faktu, kad: „Bet juk tai yra mano šeimos nariai, tai yra mano tautiečiai. Argi mes visi nesame žmonės? Argi mes visi nesame krikščioniai, Dievo sūnūs ir dukterys?“

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai esame apakinti neapykantos, nesugebame matyti, kas mus sieja su kitais žmonėmis. Sugebame matyti tik skirtumus. Projektuojame į išorę, nes tai yra vienas iš dvasinių nuodų poveikių: problema yra tenai.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad neapykanta neleidžia mums pažvelgti į veidrodį. Ji neleidžia mums net minties įsileisti, kad rąstas gali būti mūsų pačių akyje. Negalime to suvokti, kai esame apakinti neapykantos dvasinių nuodų.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad diktatūroje egzistuoja vienpusė, iš viršaus žemyn nuleidžiama komunikacija. Demokratija yra mėginimas sukurti visuomenę, kurioje egzistuotų dvipusė komunikacija. Lyderiai komunikuoja su žmonėmis, tačiau žmonės komunikuoja atgal.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad viena iš demokratinių teisių yra žodžio laisvė. Tačiau už to išorinio išsireiškimo yra laisva komunikacija, atvira komunikacija, neutrali komunikacija, netoksiška komunikacija. Demokratija yra mėginimas sukurti tokią valstybės valdymo formą, kurioje problemos galėtų būti išsprendžiamos be smurto, tačiau tai gali įvykti tik komunikuojant. 

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad laisva komunikacija veda prie pagarbos žmonių teisei būti kitokiems. Neutrali komunikacija veda prie išaugusio supratimo ir skirtumų toleravimo. Negalime tikėtis, kad visi su mumis sutiks, todėl vienas iš kertinių demokratijos akmenų yra skirtumų toleravimas.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Jungtinėse Valstijose matome atsiradusius žmonių blokus, kurie sugėrė į save neapykantos nuodus ir todėl neturi jokios tolerancijos tiems, kurie turi kitokį požiūrį nei jie patys.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kiekvienai demokratijai yra gyvybiškai svarbu, jog joje egzistuotų atvira komunikacija. Jeigu to nėra, demokratija įsisuks į žemyn traukiantį sūkurį, kuriame priešiškumas augs tol, kol žmonės nebesugebės išreikšti jo žodžiais, tad pradės jį išreikšti smurtinėmis priemonėmis. 

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime stebėti ir sakyti: „Kai atsiranda ši neapykanta, komunikavimas žlunga. O kai komunikavimas žlunga, demokratija taip pat žlunga. Tad ką galime padaryti?“

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad privalo atsirasti suvokimas, jog negalime demokratijos laikyti savaime suprantamu dalyku. Egzistuoja jėgos, kurios siekia sunaikinti demokratiją. Egzistuoja išorinės jėgos, bet taip pat egzistuoja vidinės jėgos.

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad išorinės jėgos negalės sunaikinti demokratijos, nebent demokratijas jau būtų suskaldžiusios vidinės jėgos. Turi atsirasti augantis suvokimas, kad demokratija yra vertinga. Tai yra ateities valdžia.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija yra progresas, lyginant su diktatūromis, kurias matėme praeityje, kurios kūrė vieną katastrofą po kitos. Turime ginti demokratiją – ir valdžia, žiniasklaida, bet taip pat ir patys žmonės, turi neutralizuoti puolimą. 

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija suteikia laisvę, tačiau tie, kurie turi blogų ketinimų, gali piktnaudžiauti ta laisve, mėgindami sužlugdyti demokratiją, kaip trolių fabrikai Rusijoje ir Kinijoje tai darė ne vienerius metus, kaip daugelis kitų piktavališkus ketinimus turinčių žmonių tai darė daugybę metų.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra žmonių, kurie sąmoningai kūrė konspiracijos teorijas, tiesiog dėl to, kad jų protai buvo užvaldyti jėgų, kurių vienintelis noras yra kurti chaosą ir disharmoniją tarp žmonių, kad galėtų vogti žmonių energiją.

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinei valdžiai reikia išlikti taikiai kaip balandžiui, tačiau tapti išmintingai kaip žalčiui. Turime pripažinti, jog negalime laikyti savaime suprantamu dalyku, kad kartą įgiję demokratiją, turėsime ją amžinai.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime ryžtis pažvelgti į jėgas, kurios priešinasi demokratijai, ir apginti nuo jų savo šalį. Tai reiškia, kad turime gintis nuo žmonių savo pačių šalyje, kurie buvo įvilioti įžengti į antidemokratišką mąstymą.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad neapykanta kitai žmonių grupei yra antidemokratinis mąstymas. Tikėjimas, kad egzistuoja kažkokia grandiozinė konspiracija, kuri pavogė rinkimus iš jūsų prezidento, taip pat yra antidemokratiškas mąstymas, nes nepripažįstate demokratinių institucijų.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nevykdote priesaikos ginti Konstituciją nuo visų priešų. Jūs tapote vidiniu Konstitucijos priešu, jeigu skleidžiate melą, kad rinkimų sistema buvo užvaldyta kažkokios grandiozinės konspiracijos.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu visuomenė yra grindžiama Auksine Taisykle, ji turi fundamentalią silpnybę tų visuomenių atžvilgiu, kurios yra pasiruošusios piktnaudžiauti ta Auksine Taisykle. Daugelis žmonių nusigręžė nuo Auksinės Taisyklės, kadangi kiti žmonės neatsakė į jų veiksmus tuo pačiu.


O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime tapti išmintingi kaip žalčiai ir suvokti, jog žalčiai iš tiesų egzistuoja. Demokratinė šalis nori tikėti, jog ji galės laikytis Auksinės Taisyklės kitų šalių atžvilgiu. Tai yra įmanoma su kitomis demokratinėmis šalimis, tačiau tai nėra įmanoma su diktatūra, kuri turi piktavališkas intencijas ir nori arba sunaikinti demokratiją, arba užgrobti jūsų teritoriją.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime pripažinti, jog yra lyderių šalyse, kurie turi negatyvių ketinimų demokratijos atžvilgiu. Negalime leisti kitoms šalims, kurios turi piktavališkų ketinimų, ar netgi žmonėms mūsų pačių šalyse, kurie turi piktavališkų ketinimų, piktnaudžiauti demokratinėmis laisvėmis.“

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratijos Auksinė Taisyklė yra skirta garantuoti savo populiacijos teises ir laisves, o tai reiškia, kad ji negali leisti jokioms jėgoms atimti teisių ir laisvių iš savo populiacijos.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime leisti išorinei jėgai, tokiai kaip Putinas, ar vidinei jėgai, tokiai kaip Donaldas Trampas, ar konspiracijų skleidėjams, ar žiniasklaidai, pavirtusiai propagandos mašina, grasinti demokratijos išlikimui.

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija turi apginti savo piliečius nuo tų, kurie nori atimti tų piliečių laisvę ir teises. Kitu atveju demokratinė valdžia nevykdo savo atsakomybės, tačiau žmonėms taip pat reikia vykdyti savo atsakomybę ir tapti sąmoningais.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonėms reikia šviestis, įsisąmoninti, kas vyksta, suprasti, kad egzistuoja trolių fabrikai ir piktavališkų ketinimų turintys žmonės, ir tarti: „Aš nesileisiu į tai įtraukiamas.“

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonės, kurie buvo įtraukti į konspiracijos teorijas, turi pasakyti: „Paklausyk, aš tai jau perėjau. Suprantu, tavo frustraciją, bet tai nėra tikras kelias. Tai yra aklavietė, ir tai tik nuves tave žemyn.“

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime kalbėti neutraliu būdu, idant galėtume surasti būdą kalbėti apie problemas nebūdami užvaldomi pykčio, kuris mus priverčia sustabdyti komunikavimą. Mums reikalinga atvira ir neutrali komunikacija, o ne emociškai įkrauta, kuomet žmonės yra apakinami neapykantos. 

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratijos tikslas nėra požiūriai ir fiziniai rezultatai. Jos tikslas yra žmonės. Tikslas yra žmonių sąmonės augimas. Žmonės, kurie yra šioje išankstinio nusistatymo būsenoje, neauga. Jie stiprina žemyn traukiantį sūkurį. 

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonėms reikia pamatyti žemyn traukiantį sūkurį ir tarti: „Gana mums šito. Turime atrasti būdą komunikuoti. Turime atrasti pagrindą komunikacijai, dalykus, dėl kurių galėtume sutarti: net ir tai, kad demokratija yra svarbi, kad mes visi esame žmonės, kad mums visiems turėtų būti leidžiama čia būti.“

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visa tai susiveda į toleranciją. Kai kurie žmonės kairėje yra ekstremistai, kai kurie žmonės dešinėje yra ekstremistai, tačiau jų tarpe yra didelė žmonių grupė, kurie yra pasiekę daug didesnę pusiausvyrą. Ir būtent jie gali išardyti žemyn traukiantį sūkurį. 

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja platus vidurys, ne vidurinė klasė, o subalansuota grupė viduryje, kurie neturi ekstremalių pažiūrų ir todėl gali pasakyti: „Tiesiog pamėginkime atrasti labiau subalansuotą požiūrį. Nenueikime taip toli.“

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad būtent ši grupė viduryje gali pakelti demokratiją aukščiau. Bet kokios krypties ekstremizmas yra priešingas Auksinei Taisyklei. Todėl yra labai ironiška, kad daugelis krikščionių Ameriką laiko krikščioniška šalimi, tačiau nesugeba matyti, jog jų netolerancija ateina iš antikristo sąmonės. 

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com