8 Bendradarbiavimas yra kelias į ateitį

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį ir kalbėti šią invokaciją pilna galia. Prašau mylimą Sen Žermeną ir Jėzų pažadinti žmones būtinybei ginti demokratiją tiek nuo išorinio, tiek nuo vidinio puolimo, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai pripažįstame, jog egzistuoja jėgos už demokratinio pasaulio ribų, kurios nori sunaikinti demokratiją, turime pripažinti bendradarbiavimo vertę. Diktatūros išnyks tik tuomet, kai kritinė masė žmonių demokratiniame pasaulyje, ir net diktatoriškose šalyse, suvoks tam tikrą dinamiką.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad sąmoningesni žmonės demokratinėse šalyse gali pakilti aukščiau ir suvokti, jog egzistuoja dinamika pasaulyje, kuomet kažkas paskatina žmones turėti fundamentaliai kitokį požiūrį į gyvenimą nei turi dauguma žmonių demokratiniame pasaulyje.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratiniame pasaulyje tai galime matyti, pavyzdžiui, nusikaltėliuose. Nusikaltėlių gaujos ir mafija turi visiškai kitokią pasaulėžiūrą nei dauguma žmonių. Šie žmonės yra visiškai susikoncentravę į save ir į viską žiūri santykyje su savimi.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog jie turi požiūrį, kad jeigu kažko nori, turi teisę tai pasiimti. Tai yra šio mąstymo esmė: „Turiu teisę atimti iš kitų.“ Galime tai matyti per visą istoriją, kai imperijos ir šalys buvo pasiruošusios plėšti kitas šalis.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu visi atiminės iš kitų, visi turės mažiau. Visuomenė nusileis į labai žemą saugumo, klestėjimo, materialaus gyvenimo lygį, jeigu visi mėgins atiminėti iš kitų.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog mums reikia pripažinti, kad nepaisant to, jog demokratinės šalys padarė progresą ir pasiekė geresnį gebėjimą bendradarbiauti, pasaulyje vis dar tebeegzistuoja ši sąmonė, kuri nori atiminėti iš kitų. Yra šalių pasaulyje, kurios yra įstrigusios šioje sąmonėje.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visos diktatūros yra įstrigusios šioje sąmonėje, kadangi diktatorius, kad galėtų tapti diktatoriumi, privalo tikėti turintis teisę atiminėti iš kitų, tai reiškia, iš savo paties žmonių. Jis turi teisę atimti iš jų valdžią, pinigus, net ir jų gyvybę, jis turi teisę jėga atimti iš kitų.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinis pasaulis privalo pripažinti, jog ši jėga egzistuoja ir daugelis žmonių yra joje įstrigę. Demokratijos tai ignoravo, nes tikėjosi, kad palaipsniui tai išnyks.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad ši sąmonė iš tiesų galiausiai išnyks. Tačiau jeigu demokratijos toliau tai ignoruos, prireiks daug daugiau laiko, nei reikėtų tuo atveju, jeigu jos nubustų būtinybei ginti demokratiją nuo šio mąstymo. Tai reiškia, kad demokratijoms reikia pažvelgti tiek į vidų, tiek į išorę.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad  Putinas tiki, jog turi teisę atiminėti iš kitų. Ukraina turi kažką, ko jis nori, ir jis tiki turintis nekvestionuojamą teisę atimti tai jėga. Kinija yra tokiame pačiame mąstyme, kaip ir kai kurios arabų šalys ir kitos diktatūros pasaulyje. Jos yra pasiruošusios atiminėti jėga, jei tik mano, kad joms pavyks su tuo išsisukti.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinės šalys turi priversti šiuos žmones suprasti, jog jiems nepavyks su tuo išsisukti. Vakarų šalys turi nubrėžti ribą ir pasakyti: „Viskas, neperženk šios ribos.“

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime galvoti: „Tikėkimės, kad karas pasibaigs ir galėsime grįžti prie kažkokio normalumo.“ Tol, kol Putinas bus valdžioje, negalėsime turėti jokių normalių santykių su Rusija.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime tarti: „Ar iš tiesų galime turėti kažkokius normalius santykius su Kinija?“ Xi Jinpingas paskelbė savo intencijas susigrąžinti Taivaną. Jeigu Vakarų šalys nori išvengti situacijos, kuomet kiniečiai užpultų Taivaną, jie privalo pademonstruoti Kinijos lyderiams, kad jiems nepavyks su tuo išsisukti.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tam tikrose demokratinėse šalyse matome nusikaltimų ir nusikaltėlių gaujų augimą. Kai kurie iš jų yra tarptautinės gaujos, kai kurie iš jų atvyksta iš šalių, kurios nėra demokratiškos, ir demokratinėms šalims reikia saugoti savo šalis ir žmones nuo nusikaltimų.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad atsiranda žmonių jėga, ar tai būtų politikai, ar žiniasklaidos atstovai, kurie akivaizdžiai negerbia demokratinio proceso. Šie žmonės mano žinantys geriau, kaip jų šalis turėtų būti valdoma, ir jie mano, kad patys yra epiškai svarbūs. 

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tokie žmonės tiki, jog turi ne tik teisę, bet net ir pareigą užgrobti valdžią jėga ir užgniaužti opoziciją. Šį judėjimą matome daugelyje šalių, vykstantį skirtingu intensyvumu.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad matome atsirandančias politines partijas, politinius kandidatus, žiniasklaidos žmones, kurie negerbia demokratijos. Šalims ir populiacijoms reikia labiau tai įsisąmoninti, kad neleistų šiam judėjimui nueiti tiek toli, kiek jis nuėjo Jungtinėse Valstijose su Trampu.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad po rinkimų Trampas pademonstravo akivaizdžią nepagarbą demokratiniam procesui ir parodė troškimą užimti prezidento postą jėga. Daugelis jo pasekėjų tai palaikė, ir būtent dėl to jie jėga įsiveržė į Kongresą.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kitose šalyse egzistuoja panašios tendencijos, kuomet atsiranda lyderiai, kurie rodo nepagarbą demokratiniam procesui. Jie varžo žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę, varžo teismų įtaką. Egzistuoja žiniasklaidos kanalai, kurie iš esmės funkcionuoja kaip šių žmonių propagandos skleidimo kanalai.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinės šalys turi apginti savo žmones nuo tų, kurie yra pasiruošę naudotis demokratinėmis laisvėmis, kad atimtų demokratines laisves iš likusios populiacijos.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinėje šalyje žmonės balsuoja ir dauguma nulemia rezultatą, dauguma valdo. Ir vis dėlto, visos demokratijos remiasi tam tikromis teisėmis, kurių jokia valdžia Žemėje negali iš jų atimti. Nes ne valdžia apibrėžia žmonių teises.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad diktatūrose, tokiose kaip Kinija arba Rusija, lyderiai tvirtai tiki turintys teisę apibrėžti savo žmonių teises, jie tiki, kad nėra už juos aukštesnės valdžios. Demokratija yra paremta kažkokios aukštesnės valdžios egzistavimu.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime rodyti pagarbą principui, kuris suteikia žmonėms teises, ir demokratinė valdžia negali atimti šių teisių iš žmonių. Egzistuoja natūralus dėsnis, kuris demonstruoja, kad šalis funkcionuoja geriausiai tuomet, kai egzistuoja ši pagarba valdžiai, kuri yra aukščiau už žemiškas valdžias.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog kadangi egzistuoja teisės demokratijoje, yra limitas, kokius sprendimus gali priimti dauguma. Demokratija negali tapti daugumos diktatūra, ir todėl turime pripažinti, kad privalo egzistuoti tolerancija skirtumams.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad net ir tai gali būti panaudota prieš demokratiją. Nes žmonės, kurie nori sunaikinti demokratiją, sakys: „Tai kodėl jūs netoleruojate mūsų? Mes turėtume turėti teisę būti kitokie, kaip ir gėjai bei lesbietės turi teisę būti kitokie.“

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonės turi teisę būti kitokie, jeigu jie neatima kitų žmonių teisės būti kitokiais, o tiksliau, jeigu jie neatima kitų žmonių demokratinių teisių. Turime įvertinti, ar egzistuoja intencija jėga atimti demokratines teises iš populiacijos. Tuomet turime tai apriboti, kad apgintume daugumos teises.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime apginti demokratiją ir demokratines teises nuo tų, kurie yra pasiruošę atimti tai jėga, ir tai taip pat galioja ekonomikos sričiai.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinėms šalims reikia suvokti, jog jos turi ginti lygias teises, lygias ekonomines galimybes visiems piliečiams nuo valdžios elito, kuris nori jas atimti jėga ir iki šiol nepaprastai sėkmingai jėga grobė turtą iš populiacijos. Tai yra antidemokratiška, ir tai yra demokratinės valdžios atsakomybė saugoti nuo to savo piliečius.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai pakylame į pamatinį žmogiškumo lygmenį, galime pradėti bendradarbiauti, ir egzistuoja aukštesni bendradarbiavimo lygmenys, kurie bus pasiekti aukso amžiuje. Demokratinėms šalims reikia suvokti, kad jos turi bendradarbiauti, jeigu nori apginti savo šalį ir visą demokratiją nuo antidemokratiškų jėgų.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu norime išvengti karinės konfrontacijos tarp NATO ir Rusijos, tuomet demokratinės šalys turi vieningai taikyti sankcijas.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vienintelis būdas išvengti karinės konfrontacijos, yra įgyvendinti sankcijas, kurios privers Putiną ir kitus žmones Rusijoje suvokti, kad jiems nepavyks su tuo išsisukti, kad yra savižudiška toliau tęsti šiuos karinius nuotykius.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kitu atveju rizikuojame karine konfrontacija tarp NATO ir Rusijos, ir tai gali įvairiais būdais eskaluotis, ko nenorėtų matyti nė vienas iš demokratinių lyderių.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu norime išvengti situacijos, kurioje Kinija užpultų Taivaną, turime pademonstruoti vienybę, kad mes šito nepriimsime.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime kartu dirbti stabdydami demokratiją griaunančią trolių fabrikų ir kitų jėgų veiklą. Rusija mėgina finansuoti įvairius judėjimus Vakaruose, kurie savo prigimtimi yra antidemokratiniai, finansuodama tam tikrus dešiniojo sparno judėjimus, kurie akivaizdžiai negerbia demokratinių principų.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja universalus principas ir natūralus dėsnis demokratinėse šalyse. Kai pasaulyje dominavo mąstymas „esu pasiruošęs atimti iš kitų“, turtas, klestėjimas, pragyvenimo lygis buvo daug, daug žemesni negu šiandien.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad  pragyvenimo lygis diktatoriškose šalyse yra universaliai žemesnis nei demokratinėse šalyse, ir iš dalies taip yra dėl to, kad diktatorius visada atiminėja iš žmonių, tad kaip tuomet žmonių pragyvenimo lygis galėtų būti pakeltas iki demokratinių šalių lygmens?

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kažkas įvyksta, kai žmonės ir šalys bendradarbiauja. Visuma yra didesnė už dėmenų sumą. Egzistuoja padauginimo faktorius, kuomet žmonėms geriau sekasi, kai jie bendradarbiauja, tai pranoksta jų individualių pasiekimų sumą, ir tai yra dalykas, kurį reikia pradėti įsisąmoninti.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kurie ekonomistai pradėjo suvokti, jog egzistuoja kažkoks padauginimas: „Pastebime, kad kai bendradarbiaujame, visuma yra didesnė už dėmenų sumą, ir yra sukuriama daugiau turto.“ Demokratinėms šalims reikia bendradarbiauti aukštesniu būdu, įveikiant koncentravimosi į save liekanas.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja aukštesnis principas. Kai bendradarbiaujame, kai siekiame kelti visumą, kai pakylame virš siaurų savanaudiškų interesų prie nušvitusių interesų, visuma yra pakeliama į visiškai naują lygmenį, kuriame visiems visko yra daugiau.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu ES sugebėtų pakilti į aukštesnį bendradarbiavimo lygmenį nei yra šiandien, turto kiekis taip išaugtų, kad kiekviena šalis gyventų daug geriau nei gyvena šiandien. 

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad aukso amžiuje taps akivaizdu, jog galime pasiekti daug daugiau bendradarbiaudami. Galime įgyti sau nepalyginamai daugiau, nesavanaudiškai stengdamiesi kelti visumą, nes visuma yra didesnė už jos dėmenų sumą.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad bendradarbiaudami galime daug labiau padidinti savo turto dalį. Pasaulis palieka šį mąstymą: „Esu pasiruošęs atimti iš kitų jėga“, ir pereina į nesavanaudišką troškimą, pasiryžimą kelti aukštyn visumą. Tai yra bendradarbiavimas prieš savanaudiškumą, savanaudiškumas prieš nesavanaudiškumą.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad NATO susikūrė kaip gynybinis aljansas, skirtas apginti Vakarų Europos šalis nuo Rusijos. Bet dabar Putinas teigia, kad NATO yra agresyvus aljansas, kuris turi intenciją užpulti Rusiją. Tie, kurie yra į save sukoncentruotame mąstyme, viską apverčia aukštyn kojomis.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime su Putinu arba su Rusija elgtis kaip su demokratine šalimi. Turime nubrėžti ribą ir būti vieningi.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad NATO šūkis yra muškietininkų priesaika: vienas už visus ir visi už vieną. Galime tai išplėsti, kad tai apimtų bendrą bendradarbiavimą tarp demokratinių šalių, kad jeigu viena demokratinė šalis kažkokiu būdu būtų užpulta, ne tik karinėmis priemonėmis, bet ir ekonomiškai ar pasitelkiant propagandą, jos visos stovėtų kartu ir gintų demokratiją.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com