9 Gyvenkite pagal savo demokratines idėjas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį ir kalbėti šią invokaciją pilna galia. Prašau mylimą Mokytoją MOR, Sen Žermeną ir Jėzų pažadinti žmones būtinybei ginti demokratiją tiek nuo išorinio, tiek nuo vidinio puolimo, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1 Dalis

1. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad daug žmonių, tiek demokratiniame pasaulyje, tiek kitur, yra nepatenkinti pasauliu, koks jis yra. Jie visada žiūri į negatyvą, ieško problemų, mėgina analizuoti, kas yra ne taip.

Mokytojau MOR, pasirodyki jau,

Sugersime liepsną tavo DAUGIAU.

Mokytojau MOR, stipri mūsų valia,

Galios centrus išvalo daina.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

2. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visada egzistavo tam tikra žmonių grupė, kai kurie iš jų yra puolusios būtybės, kurie visada kritikavo savo dabartinį laikmetį, žvalgydamiesi į kažkokią geresnę ateitį. Jie sako, kad dabartinis laikmetis nėra geras ir žmonės turėtų būti nepatenkinti dabartimi bei laukti ateities.

Mokytojau MOR, teka išmintis,

Susiderinimą mūsų augina ji vis.

Mokytojau MOR, ryšys glaudus,

Padeda išvysti Žalčio melus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

3. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja labai stiprus mentalitetas pasaulyje, kolektyvinis padaras, kuris su panieka žiūri į dabartį ir žvalgosi į ateitį. Ar netgi žvalgosi į praeitį, manydamas, kad viskas buvo daug geriau taip vadinamais „senais gerais laikais“.

Mokytojau MOR, tavo meilė rausva,

Tyresnės už ją niekur nėra.

Mokytojau MOR, išlaisvini mus,

Sąlygų jokių daugiau nebebus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

4. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad daugelis sakys, jog pageriname visuomenę analizuodami ir atkreipdami dėmesį į egzistuojančias problemas, ir tuomet išspręsdami tas problemas. Be to neapsieisime, tačiau jeigu tai bus vienintelis mūsų metodas, nesukursime idealios visuomenės.

Mokytojau MOR, tavo disciplina,

Tyrumą pasiekiame ištvėrę ją.

Mokytojau MOR, intencijų tyrų,

Vienovėj su tavim visad kartu.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

5. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Ir būtent tai daro daugelis žmonių per analizavimą.

Mokytojau MOR, mūsų vizija pakelta,

Tebūna pašlovinta Dievo valia.

Mokytojau MOR, kūrybinė valia,

Gyvybė visa jos keliama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

6. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad sąmonė, kuri sukūrė problemą, buvo antikristo sąmonė. Daugelis žmonių, kurie mėgina analizuoti problemą ir pasiūlyti sprendimą, naudojasi antikristo sąmone. Kaip problema, kuri buvo sugeneruota antikristo sąmonės, galėtų būti išspręsta antikristo sąmonės? TAI YRA NEĮMANOMA.

Mokytojau MOR, tavo taikos galia,

Karo demonus visus sudegina.

Mokytojau MOR, gyvybės tarnai,

Mūsų liepsnoj išnyksta karai.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

7. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Jėzus mėgino parodyti, jog aukščiausias sprendimas problemoms yra sąmonės transcendavimas. Turime pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, kad galėtume išspręsti problemą.

Mokytojau MOR, esam laisvi,

Amžinajam ryšy su tavimi.

Mokytojau MOR, atgimstam visi,

Panirę tavo amžinam džiugesy.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

8. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad dauguma žmogiškų problemų kyla iš koncentravimosi į save, savanaudiškumo, šios nuostatos, kad aš esu visų svarbiausias, pasiruošimo daryti kitiems tai, ko nenorėtumėte, kad kiti jums darytų, ir troškimo atiminėti iš kitų jėga. Visi nusikaltimai, karai, invazijos ir užkariavimai kyla iš šios sąmonės būsenos. 

Mokytojau MOR, suderinki tu,

Harmoniją tyrą septynių spindulių.

Mokytojau MOR, amžinai DAUGIAU,

Atviros durys Dvasiai tapau.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

9. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžios elitas yra pasiryžęs atimti iš žmonių jėga, ir tai sukūrė visas ekonomines problemas. Tai sukūrė pasaulinį skurdą, pajamų paskirstymo nelygybę, infliaciją, pinigų sistemą, spekuliacijas, kurios veda prie kainų augimo ir taip toliau.

Mokytojau MOR, tavo Esatis čionai,

Vidinę sferą užpildo sklidinai.

Gyvenimo Upės tėkmė šventa,

Dievo Galia mūsų išliejama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

2 Dalis

1. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalėsime išspręsti tų problemų, jeigu netranscenduosime tos sąmonės būsenos ir nepakilsime į sąmonės būseną, kuri yra demokratijos pagrindas. Kuomet neatiminėsime jėga, bet dirbsime dėl visumos kėlimo aukštyn.

Mokytojau MOR, pasirodyki jau,

Sugersime liepsną tavo DAUGIAU.

Mokytojau MOR, stipri mūsų valia,

Galios centrus išvalo daina.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

2. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiktai demokratijos sugebėtų pasiekti šį sąmonės pokytį. Yra būtina pakilti į aukštesnį sąmonės lygmenį, net ir į aukštesnį visuomenės suvokimą, žmonių santykių ir valdžios suvokimą. Ir į tai taip pat įeina lyderių pasirinkimas.

Mokytojau MOR, teka išmintis,

Susiderinimą mūsų augina ji vis.

Mokytojau MOR, ryšys glaudus,

Padeda išvysti Žalčio melus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

3. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog problema su bet kokiu valdžios elitu yra ta, kad jie teigia turintys tam tikrus idealus, tačiau jų elgesys yra priešingas jų išpažįstamiems idealams. Pavyzdžiui, jie teigia, kad yra krikščioniai, tačiau išnaudoja populiaciją.

Mokytojau MOR, tavo meilė rausva,

Tyresnės už ją niekur nėra.

Mokytojau MOR, išlaisvini mus,

Sąlygų jokių daugiau nebebus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

4. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Jėzus pasipriešino piktnaudžiavimui valdžia. Yra būtina žmonėms užimti tą poziciją ir pademonstruoti nenorą paklusti piktnaudžiavimui valdžia, pademonstruoti pasiryžimą nenusilenkti valdžiai.

Mokytojau MOR, tavo disciplina,

Tyrumą pasiekiame ištvėrę ją.

Mokytojau MOR, intencijų tyrų,

Vienovėj su tavim visad kartu.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

5. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad privalome atsisakyti paklusti piktnaudžiavimui valdžia, propagandai, spaudimui, melams, visokiausioms manipuliacijoms.

Mokytojau MOR, mūsų vizija pakelta,

Tebūna pašlovinta Dievo valia.

Mokytojau MOR, kūrybinė valia,

Gyvybė visa jos keliama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

6. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija yra tokia valstybės valdymo forma, kurioje bent jau kritinė masė žmonių yra užėmusi poziciją prieš piktnaudžiavimą valdžia. Demokratijos susikuria, kai kritinė masė žmonių atsisako leistis išnaudojami karaliaus ir kilmingųjų, kurie juos išnaudojo ištisus šimtmečius.

Mokytojau MOR, tavo taikos galia,

Karo demonus visus sudegina.

Mokytojau MOR, gyvybės tarnai,

Mūsų liepsnoj išnyksta karai.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

7. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad būtent demokratijos privalo užimti poziciją prieš valdančiąją klasę, kuri piktnaudžiauja valdžia. Išoriniu būdu tai įvyksta pasipriešinant tokioms šalims kaip Rusija ir Kinija, kurios piktnaudžiauja valdžia.

Mokytojau MOR, esam laisvi,

Amžinajam ryšy su tavimi.

Mokytojau MOR, atgimstam visi,

Panirę tavo amžinam džiugesy.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

8. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai taip pat turi vidinį komponentą, kuomet žmonėms, lyderiams, išsilavinusiems žmonėms, žiniasklaidos atstovams, politikams reikia pakilti į aukštesnį suvokimo lygmenį, kuriame jie ryžtųsi stoti prieš tuos, kurie piktnaudžiauja valdžia.

Mokytojau MOR, suderinki tu,

Harmoniją tyrą septynių spindulių.

Mokytojau MOR, amžinai DAUGIAU,

Atviros durys Dvasiai tapau.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

9. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kuriose šalyse tai gali būti korupcija. Tai gali būti ekonomika, kurioje tie, kurie vadovauja ekonomikai, akiplėšiškai piktnaudžiauja valdžia, siurbdami turtą iš žmonių. Tai gali būti tie, kurie buvo išrinkti per demokratinį procesą, bet dabar piktnaudžiauja demokratiniu procesu, siekdami išlikti valdžioje arba apriboti žmonių teises ir valdymo procesus bei institucijas.

Mokytojau MOR, tavo Esatis čionai,

Vidinę sferą užpildo sklidinai.

Gyvenimo Upės tėkmė šventa,

Dievo Galia mūsų išliejama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

3 Dalis

1. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad net ir demokratinėse šalyse vis dar tebėra žmonių, kurie yra pasiruošę piktnaudžiauti valdžia. Istorija rodo tendenciją susiformuoti nedideliam elitui, kuris yra pasiruošęs piktnaudžiauti valdžia, nes yra pasiryžęs atiminėti iš kitų jėga. Tai yra absoliučiai antidemokratiška, tačiau tam buvo leidžiama vykti daugumoje demokratinių šalių.

Mokytojau MOR, pasirodyki jau,

Sugersime liepsną tavo DAUGIAU.

Mokytojau MOR, stipri mūsų valia,

Galios centrus išvalo daina.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

2. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad 19-ojo amžiaus pabaigoje Jungtinėse Valstijose susiformavo monopolininkų kapitalistų klasė, kurie sąmoningai mėgino pakirsti demokratinį procesą, naudodamiesi savo pinigais, pirkdami įtaką, kurdami institucijas, kurios buvo antidemokratinės, pavyzdžiui, Federalinio Rezervo Sistema.

Mokytojau MOR, teka išmintis,

Susiderinimą mūsų augina ji vis.

Mokytojau MOR, ryšys glaudus,

Padeda išvysti Žalčio melus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

3. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kuo didesnė yra šalis, tuo stipresnė egzistuoja tendencija atsirasti elitui, kuris yra pasiruošęs akiplėšiškai ir naudodamas jėgą piktnaudžiauti valdžia. Matome tai Jungtinėse Valstijose, kadangi ji yra didžiausia demokratinė šalis. Tie, kurie yra pasiruošę piktnaudžiauti valdžia, daugiausia valdžios gali įgyti Jungtinėse Valstijose.

Mokytojau MOR, tavo meilė rausva,

Tyresnės už ją niekur nėra.

Mokytojau MOR, išlaisvini mus,

Sąlygų jokių daugiau nebebus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

4. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vienas iš tolimesnių logiškų demokratijos žingsnių yra pažvelgti į veidrodį ir paklausti: „Kokie yra idealai, kuriais yra paremta mūsų demokratinė šalis ir konstitucija?“

Mokytojau MOR, tavo disciplina,

Tyrumą pasiekiame ištvėrę ją.

Mokytojau MOR, intencijų tyrų,

Vienovėj su tavim visad kartu.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

5. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tuomet turime pažvelgti į visuomenę ir paklausti: „Kur mes matome žmones, institucijas, visuomenės aspektus, kurie akivaizdžiai neatitinka šių pamatinių idealų?“ Tai yra demokratijos dalis, šis sąžiningas savęs tyrimas, vis labiau ir labiau demokratiją suderinant su idealais, kurie būtent ir paskatino demokratijos susikūrimą.

Mokytojau MOR, mūsų vizija pakelta,

Tebūna pašlovinta Dievo valia.

Mokytojau MOR, kūrybinė valia,

Gyvybė visa jos keliama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

6. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad gyvenimui progresuojant, kolektyvinei sąmonei kylant aukštyn, tampa lengviau gyventi pagal savo demokratinius idealus.

Mokytojau MOR, tavo taikos galia,

Karo demonus visus sudegina.

Mokytojau MOR, gyvybės tarnai,

Mūsų liepsnoj išnyksta karai.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

7. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai tiesiog yra natūralus vystymasis, natūrali kylančios sąmonės ir Žemės progresavimo pasekmė, kad demokratinės šalys pradeda labiau stebėti save.

Mokytojau MOR, esam laisvi,

Amžinajam ryšy su tavimi.

Mokytojau MOR, atgimstam visi,

Panirę tavo amžinam džiugesy.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

8. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja būtinybė atsirasti grupei žmonių, kurie ryžtųsi pažvelgti į visuomenę be šio kritikuojančio, analitinio mentaliteto, kuomet jūs naudojatės dualistine sąmone dualistinės sąmonės problemoms analizuoti.

Mokytojau MOR, suderinki tu,

Harmoniją tyrą septynių spindulių.

Mokytojau MOR, amžinai DAUGIAU,

Atviros durys Dvasiai tapau.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

9. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai reiškia, jog visada galiausiai padarote išvadą, kad visuomenės problemas sukūrė tam tikra žmonių grupė. Ir būtent jie turi būti priversti pasikeisti arba būti nužudyti. Kai analizuojate dualistinę problemą su dualistine sąmone, visada galiausiai imate ieškoti atpirkimo ožių.

Mokytojau MOR, tavo Esatis čionai,

Vidinę sferą užpildo sklidinai.

Gyvenimo Upės tėkmė šventa,

Dievo Galia mūsų išliejama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

4 Dalis

1. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja būtinybė atsirasti žmonių grupei – judėjimui, organizacijoms, institucijoms, rašytojams, – kurie pažvelgtų į visuomenę nekaltindami, nedarydami iš kitų žmonių atpirkimo ožių.

Mokytojau MOR, pasirodyki jau,

Sugersime liepsną tavo DAUGIAU.

Mokytojau MOR, stipri mūsų valia,

Galios centrus išvalo daina.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

2. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Jungtinės Valstijos atsilieka nuo šios tendencijos, kadangi jose yra tiek daug žmonių, tiek dešinėje, tiek kairėje, kurie įžengė į šią nesubalansuotą proto būseną, kurioje kaltina, bado į kitus pirštais ir ieško atpirkimo ožių.

Mokytojau MOR, teka išmintis,

Susiderinimą mūsų augina ji vis.

Mokytojau MOR, ryšys glaudus,

Padeda išvysti Žalčio melus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

3. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Donaldas Trampas nuo pat savo atėjimo į politinę areną ieškojo atpirkimo ožių, kaltino kitus, sakydamas, kad tai tie kiti žmonės yra problema.

Mokytojau MOR, tavo meilė rausva,

Tyresnės už ją niekur nėra.

Mokytojau MOR, išlaisvini mus,

Sąlygų jokių daugiau nebebus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

4. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Trampas yra tokio lyderio pavyzdys, kuris yra visiškai susikoncentravęs į save, kas, žinoma, yra skiriamasis valdžios elito bruožas. Jis iš esmės sako: „Visi, kurie man nepaklūsta, yra problema. O jūs, kurie man paklūstate, privalote kažką padaryti su tais kitais žmonėmis.“ Tai nėra demokratija!

Mokytojau MOR, tavo disciplina,

Tyrumą pasiekiame ištvėrę ją.

Mokytojau MOR, intencijų tyrų,

Vienovėj su tavim visad kartu.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

5. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai sukurs susiskaldymą tarp žmonių grupių, kuris labai patogiai nuslepia valdžios elito vaidmenį, finansinio, ekonominio valdžios elito vaidmenį. 

Mokytojau MOR, mūsų vizija pakelta,

Tebūna pašlovinta Dievo valia.

Mokytojau MOR, kūrybinė valia,

Gyvybė visa jos keliama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

6. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai leidžia valdžios elitui toliau siurbti turtą iš žmonių, žeminant žmonių pragyvenimo lygį. Žmonės yra taip užsiėmę vienas kito kaltinimu, kad nesugeba matyti, jog tikroji problema yra valdžios elitas, iškreipęs ekonomiką iki beveik neįsivaizduojamo lygmens.

Mokytojau MOR, tavo taikos galia,

Karo demonus visus sudegina.

Mokytojau MOR, gyvybės tarnai,

Mūsų liepsnoj išnyksta karai.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

7. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra beveik neįsivaizduojama, kaip pasaulinis valdžios elitas iki pat šiol nebuvo apnuogintas ir atskleistas jo priešiškumas demokratijai. 

Mokytojau MOR, esam laisvi,

Amžinajam ryšy su tavimi.

Mokytojau MOR, atgimstam visi,

Panirę tavo amžinam džiugesy.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

8. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime tikėtis, jog toks asmuo kaip Donaldas Trampas, kuris pats naudojosi šia finansų sistema, ją apnuogins ar ims kažką daryti, kad tai sustabdytų. Tai yra kognityvinis disonansas teigti, kad esate prezidentas, kuris nori rūpintis dirbančiosios klasės žmonėmis, tačiau visiškai nieko nedarote dėl valdžios elito, kuris išnaudoja dirbančiąją žmonių klasę.

Mokytojau MOR, suderinki tu,

Harmoniją tyrą septynių spindulių.

Mokytojau MOR, amžinai DAUGIAU,

Atviros durys Dvasiai tapau.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

9. Mokytojau MOR, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad susiskaldymai tarp Amerikos žmonių buvo sukurti valdžios elito, kad sutrukdytų žmonėms įsisąmoninti, kaip valdžios elitas nusmukdė jų pragyvenimo lygį ir iškreipė politinį procesą. Laikas žmonėms atpažinti, kad tikroji problema Amerikoje yra valdžios elitas, o ne „mes, žmonės“. 

Mokytojau MOR, tavo Esatis čionai,

Vidinę sferą užpildo sklidinai.

Gyvenimo Upės tėkmė šventa,

Dievo Galia mūsų išliejama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com