1.03 Šaukinys Mokytojui MOR

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus. Parsisiųskite mp3 failą, norėdami kalbėti šaukinį kartu su įrašu (9X).


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Mokytoją MOR, kitus Čohanus ir Maha Čohaną paleisti šviesos potvynį, sudeginantį visus blokus ir prisirišimus, neleidžiančius man tapti viena su amžinąja kūrybinės valios ir nuolatos save transcenduojančios galios pirmojo spindulio tėkme, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Mokytojau MOR, pasirodyki jau,

Sugersime liepsną tavo DAUGIAU.

Mokytojau MOR, stipri mūsų valia,

Galios centrus išvalo daina.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.


2. Mokytojau MOR, teka išmintis

Susiderinimą mūsų augina ji vis.

Mokytojau MOR, ryšys glaudus,

Padeda išvysti Žalčio melus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.


3. Mokytojau MOR, tavo meilė rausva,

Tyresnės už ją niekur nėra.

Mokytojau MOR, išlaisvini mus,

Sąlygų jokių daugiau nebebus.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.


4. Mokytojau MOR, tavo disciplina,

Tyrumą pasiekiame ištvėrę ją.

Mokytojau MOR, intencijų tyrų,

Vienovėj su tavim visad kartu.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.


5. Mokytojau MOR, mūsų vizija pakelta,

Tebūna pašlovinta Dievo valia.

Mokytojau MOR, kūrybinė valia,

Gyvybė visa jos keliama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.


6. Mokytojau MOR, tavo taikos galia,

Karo demonus visus sudegina.

Mokytojau MOR, gyvybės tarnai,

Mūsų liepsnoj išnyksta karai.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.


7. Mokytojau MOR, esam laisvi,

Amžinajam ryšy su tavimi.

Mokytojau MOR, atgimstam visi,

Panirę tavo amžinam džiugesy.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.


8. Mokytojau MOR, suderinki tu,

Harmoniją tyrą septynių spindulių.

Mokytojau MOR, Amžinai DAUGIAU,

Atviros durys Dvasiai tapau.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.


9. Mokytojau MOR, tavo Esatis čionai,

Vidinę sferą užpildo sklidinai.

Gyvenimo Upės tėkmė šventa,

Dievo Galia mūsų išliejama.


Mokytojau MOR, Šventa tavo Širdis,

Per amžius ji bus mūsų dalis,

Amžinai esam tavoje tėkmėje,

Kelią tu rodai Deimantine Valia.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com