5.02 šaukinys Arkangelui Rafaeliui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arkangelą Rafaelį ir Motiną Mariją apgaubti mane savo smaragdiškai žalios šviesos sparnais ir sudaužyti bei sudeginti visas netobulas energijas ir tamsos jėgas, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Rafaeli, šviesa tavo ryški,

Virš žmogiško melo mane iškeli.

Marijos ir tavo vizija drąsi,

Potencialą aukščiausią atskleidžia ji.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.


2. Arkangele Rafaeli, smaragdo sfera,

Viziją tyrą regiu joje.

Marija apgaubia Šventoje Širdyje,

Motinos meilėje ji visad šalia.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.


3. Arkangele Rafaeli, išgydai ligas,

Užsklendi šviesoj kūno ląsteles.

Marijos viziją tyrą regiu,

Tobulos sveikatos realybėj gyvenu.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.


4. Arkangele Rafaeli, šviesa tavo tikra,

Viziją Kristaus atskleidžia manyje.

Marija man padeda transcenduoti save,

Smaragdo šviesoj su tavim kylame.


Arkangele Rafaeli, parodyk meldžiu,

Arkangele Rafaeli, kaip eiti keliu,

Arkangele Rafaeli, smaragdo spinduly,

Arkangele Rafaeli, diena aušta skaisti.


Koda:

Su angelų būriu,

Tapti DAUGIAU siekiu,

Angelų tikrų,

Su meile gydančių.

Kur angelų taika,

Nesantaikos nėra.

Su angelų šviesa,

Aukštyn mes kylame.


O šiugždesys sparnuočių angelų,

O džiugesys materijos dainų,

O klegesys atomų su džiaugsmu,

Harmonijos Aukštybių išaustų!

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com