5.07 Motina Marija, išgydyk mano psichiką

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Motiną Mariją paimti savo žinion mano psichiką ir suharmonizuoti viską su Tyra Vizija, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Marijos palaiminta Gyvenimo Daina,

Nesantaikas visas sudegina.

Gracingąjį garsą dabar girdžiu,

Ląsteles visas sveikomis skelbiu.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.


2. Gyvenimo dainą nuolat girdžiu,

Jos ugnyje nelieka baimių visų.

Simfonijoj Motinos tyliai plaukiu,

Nuo ligų visų AŠ laisvas ESU.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.


3. Motinos meilėje kylu aukštyn,

Kančios ir kovos grims praeitin.

Motinos žvilgsniu viską matau,

Manęs, kas netobula, neliečia jau.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.


4. Matau, kad gijimas prasideda tada,

Kai Gyvąjį Kristų randu savyje,

Ir kai matau akimi viena,

Ląstelės šviesą daugina.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.


5. Motinos muzikoj laisvas esu,

Nuo žemojo aš atminimų visų.

Viziją tobulą dabar regiu,

Ląstelių, atgimusių kūne, visų.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.


6. O Motinos Meile, melodija švelni,

Nuo netobulumų esam laisvi.

O Motina Marija, garsų apsupty,

Tavoji meilė skamba širdy.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.


7. Motinos grožiu didingu, kilniu,

Pakylam virš laiko, erdvės ribų.

Prisikelia ląstelės iš kapo duobės,

Įsčiose Motinos sveikata jos spindės.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.


8. Gyvenimo dainą širdyje jaučiu,

Gyvenimo harmonijos dalimi aš esu,

Pašventinusios planą būsenos tobulos,

Ląstelės pagal jį kūną sukonstruos.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.


9. Ląstelės skamba kamertonu,

Gaudžia dermėj su Motinos varpu.

Nuo prakeiksmo mirties AŠ laisvas ESU,

Nemirtingumą savąjį dabar randu.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano protą ji kelia į būvį taikos,

Dievo meilę tobulą širdis spinduliuos.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com