5.08 Motina Marija, išgydyk mano fizinį kūną

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau visas Dangiškosios Motinos atstoves, o ypač Motiną Mariją, išgydyti mano keturis žemesniuosius kūnus, o ypač perkeisti mano fizinį kūną. Prašau išgydyti visus disbalansus ir ligas, tarp jų...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Marijos palaiminta Gyvenimo Daina,

Nesantaikas visas sudegina.

Gracingąjį garsą dabar girdžiu,

Ląsteles visas sveikomis skelbiu.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.


2. Gyvenimo dainą nuolat girdžiu,

Jos ugnyje nelieka baimių visų.

Simfonijoj Motinos tyliai plaukiu,

Nuo ligų visų AŠ laisvas ESU.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.


3. Motinos meilėje kylu aukštyn,

Kančios ir kovos grims praeitin.

Motinos žvilgsniu viską matau,

Manęs, kas netobula, neliečia jau.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.


4. Matau, kad gijimas prasideda tada,

Kai Gyvąjį Kristų randu savyje,

Ir kai matau akimi viena,

Ląstelės šviesą daugina.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.


5. Motinos muzikoj laisvas esu,

Nuo žemojo aš atminimų visų.

Viziją tobulą dabar regiu,

Ląstelių, atgimusių kūne, visų.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.


6. O Motinos Meile, melodija švelni,

Nuo netobulumų esam laisvi.

O Motina Marija, garsų apsupty,

Tavoji meilė skamba širdy.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.


7. Motinos grožiu didingu, kilniu,

Pakylam virš laiko, erdvės ribų.

Prisikelia ląstelės iš kapo duobės,

Įsčiose Motinos sveikata jos spindės.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.


8. Gyvenimo dainą širdyje jaučiu,

Gyvenimo harmonijos dalimi aš esu,

Pašventinusios planą būsenos tobulos,

Ląstelės pagal jį kūną sukonstruos.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.


9. Ląstelės skamba kamertonu,

Gaudžia dermėj su Motinos varpu.

Nuo prakeiksmo mirties AŠ laisvas ESU,

Nemirtingumą savąjį dabar randu.


O Motina Marija, kurki tu,

Dainą akceleruojančią protus visų,

Mano ląsteles ji kelia į būvį taikos,

Tobuloje sveikatoje jos žaižaruos.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau Motinos Marijos užsklęsti mane ir visus mano įtakoje esančius žmones kūrybinėje Dangiškosios Motinos, Gyvenimo Upės tėkmėje. Prašau visų Dangiškosios Motinos atstovių padauginti mano prašymus, kad suformuotume aštuoniukės tėkmę "kaip Viršuje, taip ir apačioje." Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties lūpos, Dangiškoji Motina, kuri AŠ ESU. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com