5.09 šaukinys Guru Ma

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Pakylėtąją Mokytoją Guru Ma materializuoti savo Esybę mano gyvenime ir padėti man įveikti savo asmeninius ribotumus, kad galėčiau atnešti dovaną, kurią atėjau atnešti į Žemę. Ypač prašau tavo pagalbos ir tarpininkavimo...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. O Guru Ma, su tavimi regiu,

Kad savo gyvenimą ne sau gyvenu,

Realybė ši yra mano nauja,

Išlaisvinti visų atėjau aš čia.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.


2. O Guru Ma, aš valią turiu,

Į Pakylėjimo Viršūnę užkopti galiu,

Ego troškimai nurimsta staiga,

Meilė Dievui pasklinda prote.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.


3. O Guru Ma, tavo išminties sfera,

Gyvenimo kelią nušvies manyje,

Manasis ego negali trukdyti,

Vidinio balso nuolat klausyti.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.


4. O Guru Ma, kai prote nurimstu,

Parodai tu meilę įvairiausių rūšių,

Ramybę tikriausią savyje randu,

Kasdienę rutiną praeity palieku.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.


5. O Guru Ma, intencijų tyrų,

Su tavim namo kuo tikriausiai grįžtu,

Pasaulis daugiau nevilioja manęs,

Saugumą radau tavoje širdyje.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.


6. O Guru Ma, gydanti tavo šviesa,

Sielos naktį tamsiausią išsklaido staiga,

Tavo mandala užburia gydančiu vaizdu,

Į tauriausias viršūnes skrydžiui kylu.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.


7. O Guru Ma, ramybę jaučiu,

Atomai sukasi tobulu ratu,

Virš nuodėmių sąmonės pakilęs esu,

Materijos šydas nebetemdo akių.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.


8. O Guru Ma, pagaliau laisvu tapau,

Praeities naštą transmutavau,

Ramunių kilimas užklojęs laukus,

Gyvenimas rojus amžinas bus.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.


9. O Guru Ma, su kokiu džiaugsmu,

Į Dangišką Ašramą tavo žengiu,

Titikakos vandenys pasitinka meiliai,

Tau ir Lanelo mes brangiausi svečiai.


O Guru Ma, tavo Esybė šalia,

Dievo kvietimą girdžiu visada,

Tavo meilė sudegina baimes visas,

Tu ir Lanelo visad šalia.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com