Dangus

5.10 šaukinys Atėnei Paladei

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuria AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimos Atėnės Paladės padėti man pažinti skirtumą tarp to, kas tikra, ir to, kas netikra, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Atėne Palade, mes kviečiam tave,

Išlaisvink gyvybę Gyvąja Liepsna,

Tankų šydą supintą dualizmo melų,

Tavo vardą tariame, sudaužyki jį tu. 


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


2. Atėne Palade, prašom tavo vardu,

Išlaisvink gyvybę nuo dualizmo kovų,

Iš žaltiškos logikos išlaisvink visus,

Praregėti ir širdis atverti padėki tu mums.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


3. Atėne Palade, tiesa pildos vidus, 

Atskleiski žmonėms dualizmo melus. 

Padėk mums visiems susijungt širdyje,

Nes nuo šiolei užgimsta naujoji era.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


4. Atėne Palade, siekis mūsų visų, 

Išlaisvinti Žemę nuo dualizmo marų,

Ir todėl mes dabar kreipiamės į tave, 

Padėk žmonėms žinoti, kas tikra yra,


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


5. Atėne Palade, žalčius surakink, 

Žemės žmonėms atrasti padėk,

Tiesą savo širdy, ir jie bus laisvi, 

Nuo žaltiškų melų, būt Liepsnoj su tavimi. 


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


6. Atėne Palade, didžiūnai valdžios 

Neprilygsta realybei tavo liepsnos,

Apnuogink elitus, kurių tikslas – valdžia, 

Surakinki tu juos valandą šią.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


7. Atėne Palade, į Žemę liepsną pasiųsk, 

Kad aukso amžius užgimtų pas mus.

Ta era, kurioj visi žmonės laisvi,

Dualizmo šydai nukritę visi.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


8. Atėne Palade, Gyvąja Liepsna, 

Sudegink dualizmo žaidimą tiesa,

Tavo šviesa apnuogina apgaules, melus,

Žmonių protai skrydžiui išskleidžia sparnus.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


9. Atėne Palade, žalčio narvą sudaužyk, 

Kad Sen Žermeno Aukso Amžių matytų visi,

Žaltišką naktį sudrebina tavo liepsna,

Į šviesą pakilti Žemė tapo laisva.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com