6.06 Gyvasis Kristus laimėjo Žemėje

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.

AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuria AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Jėzų padėti man...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Mielas Jėzau, tu laimėjai,

Dievas pažadino kiekvieną.

Antrasis atėjimas čia

Kristaus būtybių šviesoje.


Gyvasis Kristus manyje,

Jo ženklas mano kaktoje,

Jo meilė mano širdyje,

Vykdau aš Jėzaus misiją.


Kristus atėjęs manyje,

Šviečiu jo šviesą minioje.

Ugnis jo meilės tobula,

Praryja baimę būt jame.


2. Negali jau vadai akli

Žmonijos skaldyt ir valdyt.

Vidiniu Kristum sekame,

Visiems jo tiesą nešame.


Gyvasis Kristus manyje,

Jo ženklas mano kaktoje,

Jo meilė mano širdyje,

Vykdau aš Jėzaus misiją.


Kristus atėjęs manyje,

Šviečiu jo šviesą minioje.

Ugnis jo meilės tobula,

Praryja baimę būt jame.


3. Mes regime akim viena,

Kristaus tiesa išlaisvina.

Jo žinią šaukiam nuo stogų,

Ir tampam gyvu pavyzdžiu.


Gyvasis Kristus manyje,

Jo ženklas mano kaktoje,

Jo meilė mano širdyje,

Vykdau aš Jėzaus misiją.


Kristus atėjęs manyje,

Šviečiu jo šviesą minioje.

Ugnis jo meilės tobula,

Praryja baimę būt jame.


4. Mielasis Jėzau, būsime,

Kristaus būtybės Žemėje.

Gyvybę Žemėj giname,

Antrasis atėjimas čia.


Gyvasis Kristus manyje,

Jo ženklas mano kaktoje,

Jo meilė mano širdyje,

Vykdau aš Jėzaus misiją.


Kristus atėjęs manyje,

Šviečiu jo šviesą minioje.

Ugnis jo meilės tobula,

Praryja baimę būt jame.


5. Žuvų mes deglą nešame,

Vandeniui kelią tiesiame.

Ir meilėj su Sen Žermenu

Valdysit Žemę Teisingumu.


Gyvasis Kristus manyje,

Jo ženklas mano kaktoje,

Jo meilė mano širdyje,

Vykdau aš Jėzaus misiją.


Kristus atėjęs manyje,

Šviečiu jo šviesą minioje.

Ugnis jo meilės tobula,

Praryja baimę būt jame.


6. Žemėj pergalė laimėta,

Aukso amžius jau pradėtas,

Vidinio Kristaus laisvėje

Mes esam Dievo Esatyje.


Gyvasis Kristus manyje,

Jo ženklas mano kaktoje,

Jo meilė mano širdyje,

Vykdau aš Jėzaus misiją.


Kristus atėjęs manyje,

Šviečiu jo šviesą minioje.

Ugnis jo meilės tobula,

Praryja baimę būt jame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com