8.06 Gautama, aš esu visiškoje ramybėje

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Gautamą Budą atrasti man visišką vidinę ramybę ir įveikti visus savo prisirišimus, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Gautama, parodyk proto būseną,

Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,

Apnuoginimą tavo aš tveriu,

Matyti noriu suvokimu tyru.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


2. Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje, 

Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,

Matau, kad Budos prigimties,

Mes esame abu išties.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


3. Gautama, esu aš viena su tavim,

Maros demonai bėga šalin,

Raminantis balzamas – tavo Esatis,

Nurimsta mano protas ir širdis.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


4. Gautama, priesaiką tariu: 

Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,

Virš laiko su tavim kylu,

Dabartyje didingoj gyvenu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


5. Gautama, troškimų jau nebeturiu,

Ir siekių žemiškų jokių.

Neprisirišime esu ramus,

Išlaikęs Maros subtilius testus.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


6. Gautama, aš tavyje tirpstu,

Ir protas mano vienas, nebe du,

Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,

Nirvanoje paniręs ištirpstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


7. Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,

Į šokį kosmoso nyru.

Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,

Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


8. Gautama, nubudęs aš esu, 

Kas vyksta aiškiai jau regiu,

Ir teisę šventąją teigiu,

Budos Šviesos būti šaukliu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


9. Gautama, perkūnijos trenksmu,

Pažadiname Žemę iš miegų,

Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,

Ir stos į Budos mokinių gretas.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com