Dangus

9.04 Maitrėja, aš esu inicijuojamas

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Viešpatį Maitrėją padėti man transcenduoti visus žaltiškus melus, kurie atskiria mane nuo tavęs ir nuo tikrojo iniciacijų kelio, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Maitrėja, romus esu aš iš tiesų,

Patarimo tavo nuolankiai siekiu,

Viziją tavąją matyti trokštu,

Su tavim Rojaus Sode būsiu kartu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.


2. Maitrėja, sugrįžti man padėk,

Pas tave aš mokslų noriu siekt.

Vienovės troškimu degu,

Ugnį iniciacijų jaučiu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.


3. Maitrėja, aš dabar sakau,

Nebesislėpsiu nuo tavęs daugiau,

Apnuoginki man melą šį,

Kurs Rojų privertė numirt many.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.


4. Maitrėja, palaimintas Guru esi,

Aš būsiu su tavim savoj širdy,

Prisiekiu įdėmiai klausyti,

Kad žalčio prakeiksmą galėtume nuvyti.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.


5. Maitrėja, melą man padėk išvysti,

Kuriuo žaltys mane suvystė,

Žaltys jau nieko manyje neras,

Vienovėj laisvas būsiu aš.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.


6. Maitrėja, tiesa išlaisvina mane,

Dualizmo melo nelieka manyje,

Ir vaisių pažinimo palieku aš jau,

Nes tikrą tavo dvasią pažinau.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.


7. Maitrėja, aš tavęs klausau,

Širdim tyra lenkiuosi tau,

Nuo ego laisvas aš esu,

Vienovę su tavim jaučiu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.


8. Maitrėja, nugaliu mielaširdingumu,

Mielaširdystės atspalvių išmokyki visų,

Nes durys atviros dabar esu,

Mielaširdystės meną atkuriu.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.


9. Maitrėja, misterija saldi,

Tikrovėje esu su tavimi,

Misterijų mokykla atveria duris,

Džiaugsmu užsidega mano širdis.


Maitrėja, gydai mane mielaširdingumu,

Mielaširdystės ugnyje tyru tampu.

Maitrėja, pakrikštyki mane ugnim,

Ji amžiais kels mane aukštyn.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com