Dangus

9.07 šaukinys Padma Sambhavai

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Padmą Sambhavą paleisti savo ugnį ir inicijuoti mane į aukštesnes misterijas. Prašau...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Matau, kad kliautis juslėmis negaliu, 

Tuo, ką jos teigia, iki galo netikiu.

Už visų regimybių yra tik šviesa, 

Tik ribotam žvilgsniui tikros jos yra.


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.


2. Mano Juslės ir protas tik įrankis,

Aš pasiryžęs nebūti kvailys.

Aš nebesu atskiroji savastis,

Žemiškas tapatumas tik apgautis. 


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.


3. Nuo juslinio suvokimo noriu būti laisvu, 

Kad matyti galėčiau vidiniu žvilgsniu.

Nuo žmogiškų nuomonių tampu aklu, 

Neutralioj sąmonėj ryškią viziją randu. 


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.


4. Problemos regimybę kuria savastis, 

Kad spręsti privalau ją, aiškina man vis.

Nebūsiu laisvas, kol tikėsiu šiuo melu,

„Tu mirti privalai“ – savasčiai tariu. 


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.


5. Per žmogiškas nuomones matyti negaliu, 

Aukštesnę perspektyvą tik Kristuje regiu, 

Kai miršta mano dualizmo savastis,

Kristaus protas atveria vidines akis. 


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.


6. O Padmasambhava, pasaulio išprotėjimą regiu, 

Dualistiniame mąstyme – gerų ir blogų,

Jau tamsos jėgos teisiamos Kristaus teismu,

Įžiebia kibirkštį dvasioj žmonių.


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.


7. O Padmasambhava, išlaisvink žmones visus, 

Nuo epinio mąstymo, nuo dualizmo mus.

Parodyk melą žmonėms žalčių,

Prie Kristaus Jėzaus artyn aš einu. 


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.


8. Žaltys mums sako: planeta ši,

Yra viskas, ko tu nusipelnęs esi.

Bet Kristaus prote matome daugiau, 

Bus Žemė šviesesnė nei kada nors anksčiau.


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.


9. Sen Žermeno planas Aukso Amžiaus šviesus, 

Kad priimt jį galėtume, protas turi būti švarus,

O Padmasambhava, su Taikos Liepsna, 

Tavo vizija vienovės visiems išliejama. 


O Padmasambhava, tavo liepsnoje taikos, 

Žmogiškos nuomonės nustos svarbos. 

Aukščiausia tavo atskleista tiesa,

Žemė – miražas, nieko tikro čia nėra.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.)

Versta iš www.transcendencetoolbox.com