9.09 Surija, atnešk kosminę pusiausvyrą

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuria AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Suriją ir Kucko paleisti Dievo žvaigždės šviesą ir subalansuoti visą mano esybę ir pasaulį, sudeginant visas žemesnes regimybes, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Surija, būtybė kosmoso ryški,

Tavo pusiausvyra žavi,

Dievo Žvaigždės aš skrieju orbita,

Tobuloje vienybėj esame.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.


2. Surija, gyvenimas daugiau yra,

Už žmogiškus vaidus, karus, kovas,

Tavo pusiausvyros vidinėj taikoje,

Išorinių konfliktų nebėra.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.


3. Surija, koks vaizdas nuostabus,

Iš Sirijaus siunti šviesos pliūpsnius,

Iš vieno proto aš šaukiuos tavęs,

Tavajam mokslui noriu pasišvęst.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.


4. Surija, tu šviesą spinduliuok,

Sava pusiausvyra į vietą viską sudėliok,

Sudeginki energijos šlakus,

Netekties paleidime nebus.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.


5. Surija, tavo šviesa gyva,

Vidinės pusiausvyros paieškose,

Alchemijos dabar pradžia,

Širdis į saulę paversta.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.


6. Surija, ateik, apšviesk mane,

Padėki dualizmą pamatyti savyje,

Visus kraštutinumus palieku,

Vidurio Kely aš visada laimiu.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.


7. Surija, kosmoso sferoj tavoje,

Su Kucko šviesą tavo gerbiame,

Iš perspektyvos tavo aukštumų,

Gyvenimą pagaliau aš suprantu.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.


8. Surija, parodyk Dievo man planus,

Regiu, kad Dievas malonus,

Tu audrą ramini jausmų,

Beformį Dievą pažįstu.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.


9. Surija, esu iš tolių tolimų,

Ir kai mano žvaigždę parodai tu,

Regiu aš šviesą viduje,

Esu žvaigždė aš savyje.


Surija, ištremk kraštutinumus,

Surija, paversk niekais Žalčio planus,

Surija, pusiausvyrą tu man neši,

Surija, širdies melodija skambi.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.)

Versta iš www.transcendencetoolbox.com