9.12 šaukinys Laisvei

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu visas Dangiškosios Motinos atstoves, ypač Laisvės Deivę ir Motiną Mariją, išgydyti mano keturis žemesniuosius kūnus ir ypač transfigūruoti mano laisvę kurti, o taip pat laisvę sukurti gausingą gyvenimą. Prašau išgydyti bet kokius skurdo ir stygiaus jausmus, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. O Laisve, laisvu aš tampu,

Nuo velnio skurdo prakeiksmų,

Dėl stygiaus Motina juk nekalta,

Priimk mane atgal, o Motina Šventa.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


2. O Laisve, nuo tolimų krantų,

Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.

Matau, jau liejasi gausa srautu,

Gausingą sąmonę aš auginu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


3. O Laisve, melą šį atskleisk,

Kad ribotumai gali manęs nepaleist.

Ne priešas man Materijos Šviesa,

Apipila jinai mane gausa.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


4. O Laisve, sąmokslą atskleiski,

Puolusių visur paskleistą.

O Motina, aš jau matau,

Tu man ne priešas, aš dabar sakau.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


5. O Laisve, atveriu akis,

Vietos velnio melams neliks.

Ir karaliją Motinos apkabinu,

Tėvą prie vairo sveikinu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


6. O Laisve, jau taurė tyra,

Žemųjų kūnų mano sukurta.

Simfonijos aš maudausi garsuos,

Kosminės Laisvės tavo duotos.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


7. O Laisve, aš durys atviros esu,

Gausos simfoniją tekėt kviečiu.

Ir čakros mano šviesą spinduliuos,

Tekėti meilė niekad nesustos.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


8. O Laisve, gausą jau paleisk,

Lietis srautu ant mūsų leisk.

Nes gauti pasiruošęs aš esu,

Auksinę Vilną, kurią išaudei tu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


9. O Laisve, išgydyki visus,

Pavargusius ir skurdą kenčiančius,

Kad meilės įkvėpta žmonių minia,

Aukštyn į Laisvę veržtųs su daina.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau Laisvės Deivės ir Motinos Marijos užsklęsti mane ir visus žmones mano įtakos sferoje kūrybiškoje Dangiškosios Motinos, Gyvenimo Upės tėkmėje. Prašau visų Dangiškosios Motinos atstovių padauginti mano prašymus, kad galėtume suformuoti aštuoniukės tėkmę "kaip Viršuje, taip ir apačioje". Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties lūpos, Dangiškoji Motina, kuria AŠ ESU. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com