Jėzaus pagalba baimei įveikti

Jėzaus sekančiame diktavime perduota vizualizacija:

Tad šiandien mano pasiūlymas jums yra būti su jumis labai apčiuopiamoje formoje. Ir prašau jūsų įsivaizduoti, kad stojate prieš savo didžiausias baimes, arba bent jau prieš tas baimes, prieš kurias jaučiatės sugebėsiantys atsilaikyti. Tačiau nestokite prieš jas vieni. Stokite prieš jas su manimi – matykite mane, kaip apgobiu jus savo skraiste, kol tampame viena.

Ir todėl į savo baimes žvelgiate kitaip nei įprastai. Žvelgiate į šias baimes mano akimis.

Ir galiu jus užtikrinti, jog esu susidūręs su visomis įmanomomis baimėmis Žemėje ir pakilau virš kiekvienos iš jų. Todėl galiu pasakyti, jog turiu pasiekęs šiokį tokį momentumą, kuriuo galite pasitikėti ir kuris jums padės įveikti visas kliūtis.

Tad prašau jūsų pasinerti į šią meditaciją. Nereikia nieko sakyti garsiai, tereikia tik vizualizuoti.

Paprašykite viduje savojo Kristaus AŠ ir mano Esybės nusileisti ant jūsų.

Priimkite mūsų vienovę, kai to paprašysite.

O tuomet vizualizuokite baimes, kurios jums trukdo judėti kelyje pirmyn.

Vizualizuokite, kad mes žengiame tiesiai į jas, pažvelgiame į jas Kristaus akimis ir pamatome, jog jos yra absoliučiai netikros ir neturi jums jokios galios.

Ir tuomet atiduokite jas.

Įmeskite jas į Kristaus liepsną savo širdyje ir paleiskite jas. Paleiskite jas, tegul jos nukrenta nuo jūsų. Kaip kad nutiko Pauliui pakeliui į Damaską, kai jam nukrito žvynai nuo akių ir jis išvydo Gyvąjį Kristų, stovintį už negyvo Kristaus įvaizdžio, apsimetėlio mokytojo, kuriuo anksčiau tikėjo jį esant.

Paleiskite viską, kas stovi tarp jūsų ir gausingo gyvenimo.

[Vizualizuokite, kad paleidžiate savo baimes]

Aš, Jėzus, išlaisvinu jus nuo jūsų baimių.

Sakau: „Turite Kristaus leidimą palikti už savęs visas šias baimes ir priimti savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą, priimdami, kad esate verti Dievo akyse, kaip verti Dievo akyse yra Kristus Jėzus, Kristus Morija, Kristus Motina Marija ir Kristus Sen Žermenas.“

Todėl prašau jūsų atsistoti, nes iš tiesų dabar griauname seną, kad padarytume vietos naujam.

AŠ ESU GYVASIS KRISTUS, GYVASIS KRISTUS AŠ ESU! (10x)

Versta iš www.ascendedmasterlight.com