Dangus

Surijos dispensacija vyriškiems ir moteriškiems mūsų esybės aspektams subalansuoti

Dievas Surija, Kovo 23 d., 2008 m. Šis įrankis buvo perduotas sekančiame diktavime.

AŠ ESU Dievas Surija, ir ateinu iš Dievo Žvaigždės Sirijaus, mano mylimieji. Ateinu su dideliu džiaugsmu, ateinu atnešti šviesos dispensaciją į šią planetą. Nes mes iš tiesų stebėjome jūsų ir daugelio kitų žmonių ryžtingumą, pradėjusių busti būtinybei atkurti Dangiškąjį Moteriškumą, pradėjusių busti būtinybei iškelti aukštyn moteris, bet pirmiausia iškelti aukštyn moteriškąjį Dievo aspektą tiek vyruose, tiek moteryse, pasiekiant didesnę pusiausvyrą.

Nes nemanykite, kad šis judėjimas apima tik moteris, kadangi daug, daug vyrų visame pasaulyje ryžosi palikti tradicinius vyriškus vaidmenis, kurie jiems buvo diegiami nuo vaikystės, ir jie pasiekė didesnę pusiausvyrą savo esybėje. Ir netgi pradėjo siekti didesnės pusiausvyros verslo srityje, valdžios srityje ir visuose visuomenės aspektuose.

Mes tai pamatėme ir todėl ateiname perduoti didžiulį šviesos kiekį, kad sustiprintume šį Dangiškojo Moteriškumo atkūrimo judėjimą. Ne tam, kad Dangiškasis Moteriškumas imtų dominuoti prieš vyriškumą, ne tam, kad moterys užimtų dominuojančius vyrų vaidmenis, bet mes ateiname su energija, kuri yra balansuojanti energija, su šviesa, kuri subalansuos, atneš pusiausvyrą, atkurs pusiausvyrą, mano mylimieji.

Ir todėl prašau jūsų, kurie esate dvasiškai sąmoningi žmonės, paskirti keletą sekundžių, keletą akimirkų, kad susiderintumėte savo užimtoje dienotvarkėje su Dievo Žvaigžde Sirijumi, kad ir kaip ją pasirinktumėte įsivaizduoti. Vizualizuokite Dievą Suriją, nes aš iš tiesų įkūniju tobulą Dieviškojo Vyriškumo ir Dieviškojo Moteriškumo vienybę, ir prašau jūsų tiesiog susiderinti su mano širdimi kiekvieną dieną, nors kelioms sekundėms, idant pajustumėte tą balansuojančios energijos antplūdį, kuri subalansuos jūsų esybę, leisdami jums tapti platforma pusiausvyrai į šią planetą atnešti.

Darydami tai kiekvieną dieną, galite labai daug pasitarnauti. Tačiau turite taip pat pasiryžti patys savyje atrasti pusiausvyrą, nes kitaip mūsų atnešamos energijos išdidins visus jumyse egzistuojančius disbalansus, kurių neturėjote noro įveikti. Ir jeigu pradėsite jausti, kad jums viso to per daug, tuomet jums reikia naudotis invokacijomis ir rožiniais – atsižvelgiant į savo individualią situaciją – kad sudegintumėte išbalansuotas energijas, kurios jus traukia į tuos šablonus. Ir tuomet jums reikia išdrįsti pripažinti, kur laikotės įsikibę įsitikinimų, kurie jus laiko įstrigusį viename iš dualistinių kraštutinumų.

Taigi, mano mylimieji, neketinu ilgai kalbėti, nes mano šviesa yra tokia intensyvi, kad nenoriu atnešti daugiau šviesos, nei kolektyvinė sąmonė yra pajėgi pakelti. Ir būtent dėl to prašau jūsų būti atviromis durimis šiai šviesai kiekvieną dieną, kad galėtume ją atnešti proporcingai tam, ką kolektyvinė sąmonė yra pajėgi vienu metu pakelti.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com