Dangus

Šviesos krioklys

Šią vizualizaciją davė Motina Marija sekančiame diktavime.

Nors ši vizualizacija buvo duota naudoti su rožiniu, ją taip pat galima naudoti ir vieną, vizualizuojant nesustabdomą šviesą, transformuojančią bet kokias ribojančias sąlygas.


Baigdama norėčiau duoti jums vizualizaciją, kuri padės jums gauti maksimalų efektą iš Begalinės Šviesos rožinio. Noriu, kad apsilankytumėte prie krioklio arba pažiūrėtumėte video apie krioklį. Noriu, kad įsivaizduotumėte ir sutelktumėte savo dėmesį į kriokliu šniokščiančiu vandens garsą ir leistumėte jam įsitvirtinti savo atmintyje ir vizijoje.

Kai kalbėsite Begalinės Šviesos rožinį, noriu, kad įsivaizduotumėte sėdintys po šviesos kriokliu, kuris teka iš jūsų AŠ ESU Esaties, ir jaustumėte, kaip besileidžianti šviesa pripildo jūsų sielą, protą ir kūną, ir tuomet išteka iš jūsų į tas sąlygas, į kurias yra nukreiptas jūsų rožinis. Noriu, kad įsivaizduotumėte šį krioklį kaip nesustabdomą jėgą, kaip jėgą, kuriai niekas šiame pasaulyje negali užtverti kelio.

Kalbėdami šį rožinį įsivaizduokite tūkstančio krioklių garsą, garsą tokį milžinišką, kad iš jo aiškiai jaučiate, jog jis nušluos visą tankumą ir visas netobulas regimybes. Nėra nieko šiame pasaulyje, nėra visiškai jokių regimybių, galinčių sustabdyti šį begalinės šviesos krioklį. Todėl raginu jus vizualizuoti šį nesustabdomos šviesos krioklį, kai kalbėsite Begalinės Šviesos rožinį. Leiskite sau susilieti su šią šniokščiančia šviesa, leiskite sau tapti begalinės šviesos kriokliu, kuris iš tiesų yra Šventosios Dvasios vėjas.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com