Taikos rožės meditacija

Šią vizualizaciją davė Taikos Elohimas sekančiame diktavime.


Taikos Elohimo vardu, Jėzaus Kristaus vardu, iškviečiu Taikos Rožę ir vizualizuoju Taikos Rožę virš savo saulės rezginio čakros ir visų žmonių saulės rezginio čakros, kurie yra… (apibūdinkite vietą ar situaciją, į kurią norite atnešti taiką).

INSTRUKCIJA: Tyliai vizualizuokite balčiausio tyrumo rožę, šviečiančią iš vidaus. Vizualizuokite, kaip ji spinduliuoja šviesą į Žemę ar į specifinę situaciją, kaip ji apgaubia situaciją švytinčia balta šviesa iš vidaus.

Vizualizuokite Taikos Rožę virš savo saulės rezginio čakros ir virš kitų žmonių čakrų. Vizualizuokite, kaip ji spinduliuoja savo šviesą į skleidžia savo taikos kvapą, kol visas jūsų energetinis laukas prisipildo šia šviesa ir šiuo kvapu. Kai susiduriate su sąlygomis Žemėje, kuriose nėra taikos, tuomet vizualizuokite taikos rožę virš tos vietos ir vizualizuokite, kaip ji visą tą vietą užpildo taikos šviesa ir kvapu.

PASTABA: Vizualizuokite šią taikos rožę virš savo saulės rezginio čakros kiekvieną kartą, kai pajaučiate, jog esate traukiami į negatyvią emocinę reakciją dėl kažkokios situacijos jūsų asmeniniame gyvenime ar planetos mastu.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com