Absoliutaus skausmo patyrimas

Klausimas: Knygoje Mano gyvenimai, protagonistas išgyvena absoliutaus skausmo patyrimą. Jis atsiskiria nuo savo fizinio kūno ir tampa atviras savo trijų aukštesniųjų kūnų užprogramavimui. Šis atsivėrimas puolusių būtybių programavimui paveikia protagonistą ir paskatina jį pradėti elgtis pagal tam tikrus įsitikinimus, kurie nėra jo. Koks yra šio mechanizmo tikslas, kuris leidžia puolusioms būtybėms mus užprogramuoti, pasitelkiant absoliutų skausmą? Kodėl šis mechanizmas egzistuoja?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, šis mechanizmas egzistuoja ne todėl, kad būtų buvęs sukurtas Dievo ar pakylėtųjų mokytojų. Tai, vėlgi, yra viena iš šių kraštutinių laisvos valios pasekmių. Kai su laisva valia yra nueinama taip toli, nėra jokių apribojimų, išskyrus, kaip sakėme, pabaigoje yra antroji mirtis, kuomet AŠ ESU Esatis pasirenka: „Daugiau nebeleisiu šiai savo tąsai nuo šio momento egzistuoti.“ Tačiau iki pat tos akimirkos AŠ ESU Esatis niekaip negali suvaržyti laisvos valios, kaip to negali padaryti nei Dievas, nei pakylėtieji mokytojai. Šis mechanizmas jokiu būdu nebuvo sukurtas Dievo. Jis buvo sukurtas puolusių būtybių, siekiant manipuliuoti, ir specifiškai siekiant manipuliuoti ir sunaikinti avatarus, kad neleistų jiems kelti grėsmės puolusių būtybių viešpatavimui tokioje planetoje kaip Žemė.

Ir tai yra dalykas, apie kurį jūs, būdami avataru, žinote – jūs suvokiate riziką. Tačiau daugelis jūsų pasirinkote ignoruoti šią riziką ir vis tiek ateiti į įsikūnijimą. Kaip buvo pasakyta, ir tą tikrai galėčiau pasakyti ir apie save: „Kvailiai skuba ten, kur angelai bijo įžengti.“ Ir būtent dėl to tiek daug iš mūsų pasirinkome įsikūnyti nenatūraliose planetose. Tačiau tuo nenoriu pasakyti, kad kvailiai negali augti ir kad kvailiai negali kažko išmokti, ko jie nebūtų išmokę, jeigu nebūtų padarę kažko kvailo. Tiesą sakant, kvailiai gali išmokti kažką, ko angelai neišmoks. Ir tai, vėlgi, yra vienas iš būdų, kuriuo reiškiasi laisva valia.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels