Apie Avatarus

Ar Bob Marley buvo šviesos būtybė nepaisant jo kovų su priklausomybe?

Reagavimas į nenumatytus incidentus su šoko būsena

Jausmas, kad esate angelas ir nusileidote per sferas

Avataro istorija: Yu Gwan-sun ir kovo 1-osios judėjimas

Ar gali avataras susikurti keletą pirmykščių savasčių?

Avatarai ir laisvos valios mįslės įminimas

Pirmasis avatarų įsikūnijimas

Ar mes esame jautrūs narcizai?

Avatarai ir iš vidaus bei išorės ateinantys lūkesčiai

Epinis mąstymas ir susietoji kilmė

Ar gali avataras grįžti į natūralią planetą?

Avataras ir natūralioje planetoje sukurtos savastys

Avataro istorija: troškimo išgelbėti arba pakeisti kitus žmones įveikimas

Avataro istorija: košmarai, gimimo trauma ir pragaro sąmonė

Noras būti ypatingu ir baimė suklysti

Gimimo trauma ir jūsų požiūris į Žemę

Troškimas būti ypatingu

Avatarų suvokimo filtras

Dvasinė perspektyva į chronišką nuovargį

Kaip avatarai paliko savo mokytoją?

Veneriečių vaidmuo yra pakilti

Absoliutaus skausmo patyrimas

Dvasinė perspektyva į narcisistinį asmenybės sutrikimą

Jūsų požiūris į Žemę pasakys jums, ar esate avataras

Avatarų gelbėtojo kompleksas

Daugelis dvasingų žmonių atstumia gyvenimą arba vengia gyvenimo

Kaip sužinoti, ar esate avataras

Kuo skiriasi pirminių Žemės gyventojų ir avatarų pakylėjimas