Gimimo trauma ir atskirosios savastys

Reagavimas į nenumatytus incidentus su šoko būsena

Dualistinė pora: „Aš žinau geriau“ ir „turėjau geriau žinoti“

Kaip galiu savimi pasitikėti po to, kai patikėjau puolusių būtybių melais

Dramatiškos patirtys dvasiniame kelyje

Mūsų pirmasis ir paskutinis įsikūnijimas, gimimo trauma ir pirmykštė savastis

Ar yra būtina pamatyti gimimo traumos detales?

Realybės pamatymas

Diskusija apie Kimo gimimo traumą ir atskirąsias savastis

Kaip įveikti baimę būti paliktiems

Kaip išsilaisvinti nuo negatyvių prisiminimų

Laisvė nuo pirmykštės savasties

Traumos gydymas ir dvasinis augimas

Saviraiškos baimė

Dažnai perštinti gerklė

Ego ir atskirosios savastys

Ar gali avataras susikurti keletą pirmykščių savasčių?

Kai patiriate, kad esate traukiami į dvi skirtingas puses

Kodėl turėtume leisti savastims mirti (užuot jas mylėję)?

Kaip išsigydyti savo traumas autoritarinėje visuomenėje

Žmonės gyvūno kūne? (Ir savastis, slypinti už šio klausimo)

Abejonės savimi kaip gimimo traumos pasekmė

Apie atskirąsias savastis

Gimimo traumos vizualizavimo rezultatai

Avatarai ir iš vidaus bei išorės ateinantys lūkesčiai

Avataras ir natūralioje planetoje sukurtos savastys

„Kritikavimo ir gynimosi nuo kritikos“ žaidimas

Avataro istorija: košmarai, gimimo trauma ir pragaro sąmonė

Už vidinių dvasių slypintys sprendimai

Kaip panaikinti skilimą sieloje?

Apie obsesinį-kompulsinį prisirišimą prie ankstesnio mokymo

Kaip įveikti bejėgiškumo jausmą

Noras būti ypatingu ir baimė suklysti

Gimimo trauma ir jūsų požiūris į Žemę

Kaip dirbti su atskirąja savastimi

Troškimas būti ypatingu

Puolusių būtybių ateinančio gyvybės srauto puolimas

Savastis, kuri jus skatina keistis

Tęstinumo jausmą jums suteikianti savastis

2 fundamentalūs mūsų priimti sprendimai

Avatarų suvokimo filtras

Kaip išsilaisvinti iš jausmo, kad esate gniuždomi kitų žmonių kančių

Kaip labiau įsisąmoninti proto pasąmonės lygmenis

Gydymo esmė yra įsisąmoninti savastis ir leisti joms mirti

Yra svarbu imtis vienos savasties vienu metu, ją pamatyti ir paleisti

Jeigu nesate patyrę pakankamai patyrimų, kuriuos savastis jums duoda, negalite jos paleisti

Jeigu viduje jaučiate įtampą, galite žinoti, kad čia reiškiasi atskirosios savastys

Turite paleisti savastis, kurios sukūrė jūsų pasiekimus

Kaip ir kada dirbti su savo pirmykšte savastimi

Vengimo mechanizmas ir pirmykštė savastis

Įsivaizdavimas ar susiderinimas su atmintimi

Apgailestavimas dėl praeities ir pirmykštė savastis

Daugelis dvasingų žmonių atstumia gyvenimą arba vengia gyvenimo

Kaip įveikti savo kosminę gimimo traumą