Dangus

AŠ ESU Esaties sudėtingumas

Klausimas: Turiu klausimą apie AŠ ESU Esatį, kadangi mums buvo duota dvasinės būtybės koncepcija. Man įdomu, ar dalis AŠ ESU Esaties koncentruojasi į mus, į mūsų Sąmoningąjį AŠ, ir ar likusi AŠ ESU Esaties dalis taip pat yra pilnai susikoncentravusi į mus, o gal AŠ ESU Esatis gyvena kažkokį savo gyvenimą dvasiniame pasaulyje? O gal ji yra šiek tiek susisaisčiusi su puolusiomis būtybėmis, nes puolusios būtybės nupuolė iš skirtingų sferų? AŠ ESU Esatis negali nuobodžiauti, ir ji vis dar kažko mokosi iš puolusių būtybių?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 m.

AŠ ESU Esatis yra labai sudėtinga būtybė. Tai, ką jums perdavėme, tam tikra prasme, yra supaprastintas mokymas apie AŠ ESU Esatį. Tam yra keletas priežasčių. Viena iš jų, žinoma, yra ta, kad žodžiai nėra labai tinkami AŠ ESU Esačiai aprašyti. Kita priežastis yra ta, kad, kol esate įsikūnijime, yra sunku suprasti arba suvokti AŠ ESU Esatį. Galite išgyventi mistinį ryšio su savo AŠ ESU Esatimi, vienovės su savo AŠ ESU Esatimi patyrimą, tačiau iš tiesų nesuprasite, kas yra jūsų AŠ ESU Esatis. Kad ir kiek mokymų jums beduotume, intelektualiai nesuprasite, kas yra jūsų AŠ ESU Esatis. Tai yra dar viena priežastis, dėl kurios duodame jums tam tikras koncepcijas, kurios daugiausia yra skirtos padėti susisieti su AŠ ESU Esatimi, o ne intelektualiai ją suprasti.

Teisinga sakyti, kad AŠ ESU Esatis yra labai sudėtinga dvasinė būtybė, ir ji nėra susitelkusi vien į jus ir į jūsų čionai gyvenamą gyvenimą. Iš tiesų yra tokių AŠ ESU Esačių, kurios pasiuntė daugiau nei vieną savo tąsą į įvairius lygmenis arba vietas. Yra AŠ ESU Esačių, kurios turi daugiau nei vieną savo tąsą, įsikūnijusią fizinėje oktavoje. Kai kurios turi tąsas emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose.

Tai, žinoma, yra dalykas, dėl kurio jums nereikia sukti sau galvos, nes tai nedaro poveikio jūsų santykiui su savo AŠ ESU Esatimi. AŠ ESU Esatis pilnai sugeba susitelkti į jus ir duoti jums viską, ko reikia jūsų augimui. Jums nereikia žinoti: ar mano AŠ ESU Esatis turi kitų tąsų, ir kur jos yra? Saugu sakyti, kad jų nesutiksite būdami įsikūnijime Žemėje, kadangi AŠ ESU Esatis nesiunčia dviejų savo tąsų į tą pačią planetą, nes ji nori įvairesnių patirčių.

Kitas klausimas, žinoma, yra toks, kas nutinka puolusios būtybės AŠ ESU Esačiai. Na ir dabar, mes mėginome jums paaiškinti, jog kad ir ką būtumėte patyrę Žemėje, ir nepaisant to, kad pasiekėte tašką, kuriame pradėjote tapatintis su žmogiška būtybe, ir nepaisant to, kad galite manyti, jog ilgą laiką Žemėje nedarėte didelio dvasinio progreso, jūsų AŠ ESU Esatis vis tiek įgijo pozityvių gyvenimo patirčių ir gyvenimo pamokų, kuriomis ji konstruktyviai naudojasi.

Puolusios būtybės atveju situacija yra kitokia, nes kai asmuo arba būtybė įžengia į puolusią sąmonę, nedaug ką iš to galima išmokti, išskyrus: „Tai neveikia“. AŠ ESU Esatis nėra neprotinga. AŠ ESU Esatis netrunka suprasti, kad puolusi sąmonė neveikia. Ir štai tuomet AŠ ESU Esatis daugumoje atvejų žemyn pasiunčia kitas savo tąsas, kad įgytų didesnę patirčių įvairovę ir galėtų toliau augti. Ir tuomet ji gali duoti tai savo puolusiai tąsai tiek laiko, kiek reikės, tikintis, kad vieną dieną ji apsigręš ir pradės kelionę aukštyn.

Iš esmės galime sakyti, kad, būtybei nupuolus, AŠ ESU Esatis jai nebeskiria jokio dėmesio, kol ši būtybė galiausiai nubunda ir tampa atvira pagalbai iš AŠ ESU Esaties. Ir tuomet yra tikėtina, kad AŠ ESU Esatis pasiųs savo tąsas kitur, kad galėtų toliau gauti įspūdžių įvairovę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels