Dvasinių liepsnų įkūnijimas

Klausimas: Jeigu aš esu iš vienos liepsnos (pavyzdžiui, iš laisvės liepsnos), išreiškiu save viena kryptimi, tačiau jaučiu savyje norą išreikšti save ir per kitą liepsną, kaip tai gali nutikti mano viduje? Ar yra įmanoma išreikšti daugiau nei vieną liepsną?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Na, mano mylimieji, tai, vėlgi, yra pavyzdys, kaip negalite priimti visų mokymų pažodžiui ir suprasti juos pažodišku būdu. Tai yra tiesa, kad galite būti kilę iš tam tikros Dievo liepsnos, tačiau tai nereiškia, kad negalite išreikšti kitų liepsnų. Liepsnos nėra atskiros.

Taip pat turite suprasti, kad dažnai būdami įsikūnijime nebūtinai išreiškiate vieną kažkurią Dievo liepsną; jūs greičiau išreiškiate vieną iš septynių spindulių. Kadangi mes, žinoma, perdavėme asmeninio meistriškumo kursą, suvokiate, kad vedame jus per septynis spindulius, nuo pirmojo iki septintojo, nes Kristiškumas reiškia visuose septyniuose spinduliuose pasiektą meistriškumą. Tai reiškia, kad mokotės išreikšti visus septynis spindulius. Ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų organizacijose matėme žmones, kurie, pavyzdžiui, labai stipriai pradėjo koncentruotis į vieną kažkurią liepsną, daugelis žmonių manė, kad jie yra iš mėlynos liepsnos ir iš pirmojo spindulio, ar kad jie yra stiprūs antrajame spindulyje, ar kad jų darbas yra išreikšti pirmąjį spindulį. Tačiau jums visiems reikia išreikšti visus septynis spindulius, tad natūralu, kad jums keliaujant pirmyn savo asmeniniu keliu, išreikšite daugiau nei vieną liepsną, ir gali būti laikotarpių, kai būsite labiau susikoncentravę į vieną kažkurią liepsną, o tuomet pereisite prie kitos, ir kurį laiką išreikšite šią kitą liepsną.

Tad tai ne tik kad yra įmanoma, bet egzistuoja daug tokių pavyzdžių, nes visi pakylėtieji mokytojai yra išmokę išreikšti visus septynis spindulius ir daugelis žmonių, kai pakyla į aukštesnius Kristiškumo lygmenis, jie netgi išmoksta išreikšti mūsų taip vadinamas Dievo liepsnas, arba dvasines liepsnas, kurios yra aukščiau už septynis spindulius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels