Iliuzijų įveikimas naudojantis kitomis dvasinėmis tradicijomis

Klausimas: Norėdami išrišti atskirąją savastį, turime atrasti įsitikinimą, kuriuo ji remiasi, ir atrasti teisingą žodžių formuluotę. Kaip sakė Motina Marija, kaip kitos dvasinės tradicijos, kurios neturi mokymų apie atskirąsias savastis, susidoroja su šia užduotimi? Pavyzdžiui, kaip tai vyksta per meditaciją?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, žinoma, vienintelis būdas, kuriuo galite pakilti iš Žemės, yra atrasti savo atskirąsias savastis ir jas išrišti. Žmonės pakildavo daug seniau nei buvo duotas šis mokymas. Ką mes padarėme su savo mokymais, tai palengvinome žmonėms šią užduotį. Nes dabar jie žino, ko ieškoti, ir gali ieškoti to sąmoningai. Žinoma, kol šis mokymas nebuvo duotas, žmonės tai darė neturėdami tokio sąmoningo suvokimo, ką jie daro. Tačiau, žinoma, galite grįžti į ankstesnius laikus iki rašytinės istorijos, ir egzistavo daug mokymų, kurie naudojo tas pačias idėjas ir tuos pačius įrankius, kuriuos mes jums dabar davėme.

Tai gali vykti daugeliu būdų. Per meditaciją, daugelis žmonių, bent jau tie, kurie tai suvokia, atkreipia dėmesį į mintis, kurios iškyla meditacijos metu. Ir jeigu turite dvasinį mokymą, kuris kažkokiu būdu tai susieja su kažko transcendavimu jūsų psichologijoje, tuomet jūs galite pažvelgti į tai, kas iškyla, pamatyti tai, ar vadintumėte tai savastimi ar ne, nėra svarbu. Jūs pamatote kažkokį įsitikinimą, kažkokią iliuziją.

Tai, žinoma, gali įvykti daugeliu kitų būdų. Tai gali įvykti įprastinėse gyvenimiškose situacijose. Tai gali įvykti per terapiją. Dažnai žmonės terapijos metu gali pamatyti ribojantį įsitikinimą ir jį atiduoti. Tai gali įvykti studijuojant dvasinius mokymus. Tai, ką mes čia mėginome jums duoti, yra labiau sistematiška, sąmoninga procedūra tai daryti. Bet esmė čia iš tiesų yra pamatyti įsitikinimą, pamatyti, kad jis jus riboja, pamatyti, kad jis yra paremtas tam tikra iliuzija. Daugelis jūsų tai darėte visą savo gyvenimą. Šis pasiuntinys tai darė nuo vaikystės, nesuvokdamas, ką daro, neturėdamos sąmoningos procedūros, kurios galėtų laikytis. Tai tiesiog įvykdavo.

Ir jeigu pažvelgtumėte į ankstesnius gyvenimus, dauguma žmonių, kurie šiandien yra dvasingi, jie užsiėmė introspekcija, savęs stebėjimu, savo proto būsenos stebėjimu, savo įsitikinimų stebėjimu. Visi mistiniai mokymai iš esmės remiasi centrine koncepcija, kad turite įveikti iliuzijas. Turite pakilti virš Majos. Randate tai Rytuose, dzenbudizme, kitose budizmo formose, kai kuriose mistinio induizmo formose, sufių misticizme, Vakarų misticizme, krikščionių misticizme. Turite šią idėją, kad privalote stebėti save, savo mintis, savo įsitikinimus, savo jausmus, ir išrišti kažkokią iliuziją savo prote, išsilaisvinti nuo iliuzijos. Tai jokiu būdu nėra vienintelis būdas tai daryti, tačiau tai yra būdas, kuris yra natūrali mūsų ankstesnių mokymų, kuriuos perdavėme apie psichologiją, išdava.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels