Dangus

Nėra jokios fizinės substancijos, jokio įrenginio ir jokios technikos fizinėje plotmėje, kuri galėtų garantuoti dvasinį augimą

Klausimas: Turiu klausimą apie marihuaną. Daug kartų skaičiau, kad čiabuviai naudojo narkotines medžiagas, tokias kaip pejotlis ir marihuana, religinėms iniciacijoms savo gentyse, ir norėjau sužinoti, ar galėtumėte kažką apie tai pakomentuoti, kokie čia gali būti galimi ryšiai su puolusiomis būtybėmis. Ar tai yra iliuzija, ar priešingai – tai yra pusiausvyroje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerque (JAV) 2018 metais.

Ką jums sakėme savo perduotuose mokymuose? Materiali visata turi keturis lygmenis. Idealioje situacijoje energija teka iš identiteto į mentalinę karaliją, po to į emocinę ir tada į fizinę. Ką jums sakėme knygoje Mano gyvenimai? Sakėme, kad puolusios būtybės sukūrė sistemą Žemėje, kurioje jos iš jūsų atima kontrolę, priversdamos jus kažką patirti fizinėje oktavoje, kas sukuria atbulinį energijos tekėjimą. Idealioje situacijoje, niekas, kas vyksta fizinėje karalijoje, neturėtų veikti emocinio, mentalinio ir identiteto kūnų, tačiau puolusios būtybės yra tikri ekspertai kurdamos šį atbulinį energijos tekėjimą, kuomet jos priverčia jus susidurti su kažkuo fizinėje plotmėje, kas paveikia jūsų tris aukštesniuosius kūnus – ar tai būtų kankinimai, trauma ar kad ir kas tai būtų.

Tad štai ką čia sakau: Tikrasis raktas į dvasinį augimą yra atkurti natūralų energijos tekėjimą, kuomet niekas fizinėje oktavoje negalėtų paveikti jūsų trijų aukštesnių kūnų, bet jūsų veiksmai fizinėje plotmėje išreikštų tai, kas ateina per jūsų tris aukštesnius kūnus iš jūsų AŠ ESU Esaties. Jeigu egzistuotų kažkokia substancija, bet kokia substancija, bet koks įrenginys, bet kokia technika fizinėje plotmėje, kuri galėtų garantuoti dvasinį augimą, mes būtume jums apie tai pasakę, bet tokio dalyko nėra dėl natūralaus energijos tekėjimo.

Nėra nieko, ką galėtumėte padaryti fizinėje plotmėje, kas galėtų garantuoti jūsų dvasinį augimą, tiesiog todėl, kad dvasinis meistriškumas reiškia savo keturių žemesniųjų kūnų įvaldymą. Tai reiškia, kad tampate savo identiteto kūno šeimininku, kuomet būtent jis siunčia matricą į jūsų mentalinį kūną, o mentalinis kūnas siunčia matricą į emocinį kūną, o emocinis kūnas siunčia matricą į fizinį kūną. Ir niekas, kas ateina iš fizinės plotmės, negali paveikti jūsų dvasinio reiškimosi. Būtent tai reiškia buvimą atviromis durimis AŠ ESU Esačiai. Būtent tai reiškia dvasinį meistriškumą.

Tad atsakykite man į šį klausimą, mano mylimieji: Kaip įgysite šį meistriškumą naudodami fizinę substanciją? Kad ir kas tai būtų, tai yra neįmanoma. Na ir dabar, štai čia viskas darosi šiek tiek sudėtingiau, nes, kaip sakiau, nėra jokių juodai baltų sprendimų ir paaiškinimų toje drumstoje būsenoje, kurią turite Žemėje. Jūs turite situaciją, kurioje, kaip sakė Jėzus, pati dvasinio kelio idėja, dvasinio kelio koncepcija buvo ištrinta, bent jau iš vakarietiškų kultūrų. Daug, daug žmonių užaugo nežinodami apie šį kelią. Tačiau jie turi vidinį žinojimą, vidinį pajautimą, kad privalo egzistuoti kažkas daugiau už jų dabartinio sąmonės lygmens.

XX-ojo amžiaus septintajame dešimtmetyje atsirado tam tikra kritinė masė ir įvyko pokytis, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių pradėjo atstumti materialistinę kultūrą. Jie iš tiesų norėjo dvasingesnio požiūrio, dvasingesnės kultūros. Puolusioms būtybėms tai kėlė tokią didžiulę grėsmę, kad jos mėgino daryti viską, ką tik galėjo sugalvoti, kad tai iškreiptų ir neleistų tam iš tiesų padaryti poveikio visuomenei. Ir vienas iš būdų, kuriuo jos tai padarė, buvo sukurdamos visą šią narkotikų kultūrą, kuomet joms pavyko daugelį dvasingų žmonių įtikinti, kad narkotikai yra trumpesnis kelias į dvasinį augimą. Ir tai juos nuvedė į priklausomybes, pavertė avimis ir jie nepadarė tokio poveikio visuomenei, kokį galėjo padaryti.

Galite pažvelgti į kai kuriuos iš šių žmonių ir sakyti, kad nors kai kurie pasinėrė į visą gyvenimą trunkančią priklausomybę, taip pat buvo keletas, kurie galėjo sakyti: „Šie narkotikai ištraukė mane iš mano įprastinės sąmonės būsenos ir pademonstravo man, kad yra kažkas daugiau už įprastinės sąmonės būsenos.“ Ir tai paskatino juos užduoti klausimą: „O kaip galėčiau pasiekti tą sąmonės būseną be narkotikų?“

Jeigu tai naudosite šiuo būdu, tuomet viskas gerai, narkotikai nepadarys jums žalingo poveikio ir galėsite tęsti savo augimą. Tačiau turiu jums pasakyti, kad visi tie žmonės būtų galėję tai pasiekti be narkotikų, jeigu būtų turėję šiek tiek daugiau kantrybės ir būtų turėję didesnį atvirumą rasti kelią. Buvo sunkiau rasti kelią praeityje, tačiau šiandien tai yra lengviau padaryti, ir reikia tikėtis, kad tai padaryti taps vis lengviau, ir turėtų būti vis mažiau reikalo naudotis kokiais nors narkotikais.

Esmė ta, kad daugelis čiabuvių žmonių, šamanų, kurie naudojo pejotlį, ajavaską ir kitus dalykus, nepakėlė savo sąmonės iki to lygmens, kuriame galėtų užmegzti ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. Daugelis jų dirba su emocinėje arba mentalinėje karalijoje egzistuojančiomis būtybėmis. Tad galite sakyti: „Su kuo aš noriu suderinti savo protą? Kur aš noriu eiti? Ar aš noriu pakylėtųjų mokytojų ar kažko žemesnio?“

Tas pats yra ir su mediumais. Yra mediumų, kurie perduoda žinias iš mentalinės karalijos, kai kurie iš emocinės karalijos, keletas perduoda žinias iš žemesnės identiteto karalijos. Ko jūs norite? Kokio norite mokytojo? Jeigu naudojote narkotikus, nesmerkite savęs. Suvokite, kad tai buvo reikalingas jūsų kelio etapas, tačiau ryžkitės pasakyti: „Tai nereiškia, jog turiu tai ginti dėl kitų.“ Neperkelkite savo subjektyvaus patyrimo ir nemėginkite padaryti jo universaliu. Nemėginkite ginti narkotikų ar menkinti jų žalingo poveikio; tiesiog pasakykite: „Na, aš tai dariau, man to reikėjo. Tai man padėjo, bet dabar tai yra praeityje.“ O tuomet, užuot rekomendavę kitiems žmonėms vartoti narkotikus, rekomenduokite jiems dvasinį mokymą. Turite bent vieną dvasinį mokymą, kurį galite rekomenduoti, bet jų yra ir daugiau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels