Dangus

Vipasanos meditacijos technika

Klausimas: Prieš du tūkstančius šešis šimtus metų Gautama Buda išrado Vipasanos meditacijos techniką. Ar galėtumėte pakomentuoti, kokią reikšmę ji turi šiuolaikiniam vakarų pasauliui?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Gautamos Budos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Mano mylimieji, aš ne tiek išradau, kiek gavau tai iš aukštesnės karalijos, iš pakylėtųjų mokytojų. Anais laikais neturėjome pakylėtųjų mokytojų koncepcijos ir pakylėtieji mokytojai nejautė, kad būtų atėjęs laikas perduoti šią koncepciją. Tad, žinoma, budistai mano, kad aš tai sugalvojau, kad aš tai išradau.

Kas liečia šios meditacijos reikšmę šiuolaikiniam vakarų pasauliui, na, kai kuriems žmonėms ji gali būti reikšminga, kadangi jie ankstesniuose gyvenimuose buvo įpratę būti budistinėje tradicijoje. Tačiau mes įvertinome, kad šiuolaikiniame vakarų pasaulyje žmonėms būtų konstruktyviau naudoti į išorę nukreiptą techniką – invokacijas, šaukinius. Tai labiau atitinka vakarietišką mąstymą, kuris yra labiau susitelkęs į rezultatus, į dalykų darymą.

Todėl daugelis vakariečių nėra taip susikoncentravę į vidų, nėra taip linkę į meditaciją, neturi tiek daug kantrybės ilgai išsėdėti, ir jiems reikia jausti, kad kažką aktyviai daro. Vėlgi, jeigu individualiame lygmenyje žmonės jaučia, kad tai jiems yra reikšminga, jie iš tiesų gali tuo naudotis, tačiau jeigu kalbėtume apie tai, ar tai gali padaryti didelį poveikį vakarų pasauliui, nelaikau, kad šiandien tai būtų įmanoma. Todėl egzistuoja kiti mūsų šiandien perduodami įrankiai, kurie yra reikšmingesni vakarų pasauliui.

Ir, žinoma, turite suvokti, kaip dauguma jūsų ir suvokiate, laipsniško apreiškimo būtinybę, tad, bendrai paėmus, kažkas, kas buvo perduota prieš 2600 metų, neturėtų būti interpretuojama kaip turintis amžiną vertę tokioje taip greitai besikeičiančioje planetoje kokia yra Žemė. Tuo nenoriu pasakyti, kad nėra tam tikrų universalių idėjų, kurios yra reikšmingos šiam amžiui. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad idėjos, kurias mes šiandien išreiškiame kaip pakylėtieji mokytojai, yra tos pačios, kurios buvo išreikštos daugelyje ankstesnių amžių, tačiau jos visada yra išreiškiamos kitokiame kontekste, kuris jas padaro reikšmingesnėmis, labiau pritaikomomis tam tikrame amžiuje gyvenantiems žmonėms.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels