Dangus

Klausimas apie laiškų rašymą Karminei Valdybai

Klausimas: Ankstesnėje dispensacijoje rašėme laiškus Karminei Valdybai priklausantiems pakylėtiesiems mokytojams. Ar šiandien vis dar tebėra svarbu tai daryti, ir jei taip, kada turėtume rašyti šiuos laiškus?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Ukrainoje 2019 metais:

Vėlgi, tai turi būti sprendžiama individualiai. Jeigu jaučiate, kad jums tai yra svarbu, tuomet, žinoma, darykite tai. Galite tai daryti bet kuriuo metu. Galite parašyti laišką arba prašymą ir jį sudeginti. Taip pat galite, pagal ankstesnėje dispensacijoje egzistavusią tradiciją, rašyti laišką kiekvienais metais per Naujuosius Metus, prašydami įvairių dalykų, susijusių su praėjusiais metais, o taip pat prašydami pagalbos ateinantiems metams. Yra žmonių, kuriems tai daryti vis dar tebėra svarbu. Ir yra kitų žmonių, kuriems tai nebėra svarbu, kadangi, kai turite labiau tiesioginį vidinį ryšį su mumis, jums nebereikia rašyti laiško. Nėra taip, mano mylimieji, kad mums reikia pamatyti kažką parašyta raštu, idant galėtume suvokti, ko jūs trokštate, ko mūsų prašote. Užtenka, kad tiesiog sutelktumėte dėmesį į mus ir suformuluotumėte klausimą savo prote, ar kad paprašytumėte mūsų pagalbos savo prote, ir mes tuomet galėsime su jumis susiderinti. Tiesiog noriu pasakyti, kad pradėdami šį laipsnišką apreiškimą, kaip jau anksčiau sakėme, turėjome pradėti nuo tam tikro lygmens. Pavyzdžiui, buvo žmonių, pradedant XX-ojo amžiaus ketvirtuoju dešimtmečiu, buvusių tam tikrame sąmonės lygyje, kuriame jie sugebėjo priimti mūsų egzistavimą, tačiau projektavo ant mūsų įvaizdžius, paveiktus kultūros, kurioje jie gyveno, o taip pat paveiktus jų ankstesnių įsikūnijimų. Tad daugelis žmonių ant mūsų projektavo įvaizdį, kurį žmonės turėjo, pavyzdžiui, katalikų religijoje, kurioje jiems tereikėjo uždegti žvakę arba pasimelsti Motinai Marijai, ir aš kaip kokia stebukladarė staiga pasirodyčiau ir išspręsčiau visas jų problemas.

Kaip jau anksčiau sakėme, mes nesame Kalėdų Senelis, nesame norus pildantis Dievas. Mes galime padėti išspręsti jūsų problemas suteikdami jums įžvalgas, tiek, kiek pajėgsite jas priimti. O tai iš esmės reiškia, kad turite būti neutralioje proto būsenoje. Būtent tai mes siekiame padėti jums šiuo metu pasiekti, idant galėtumėte išvystyti kitokį ryšį su mumis. Kuomet nustotumėte į mus žiūrėti kaip į esančius ten aukštai, egzistuojančius atskirai ar toli nuo jūsų, kaip į kažkokias dievybes, kurioms reikia melstis ar kurių reikia prašyti, ar atlikti kažkokį ritualą, kuriuo tarsi „nusipirktumėte malonę“ iš mūsų. Vietoj to mes norime, kad į mus žiūrėtumėte tiesiog kaip į nuolatinius savo vedlius, į kuriuos kreipiatės jums reikalingų įžvalgų, kad galėtumėte patys bendrakurti geresnį gyvenimą sau. Ir kad galėtumėte išspręsti psichologinius blokus, kurie jums trukdo.

Matote tradicinėse religijose žmones, pavyzdžiui, katalikus, kurie man kiekvieną dieną meldžiasi arba degioja žvakutes. Ir jie manęs prašo, kad aš, kaip išorinė dievybė, turėčiau išspręsti jų problemas už juos, idant jiems nereikėtų pažvelgti į save ir į savo psichiką. Idant jiems nereikėtų ieškoti rąsto savo akyje. Suprantu, kad yra žmonių, kurie šiuo metu yra tokiame išsivystymo lygyje, kuriame tai yra viskas, ką jie sugeba daryti. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo jie sugeba su manimi bendrauti. Taip pat, žinoma, galite pastebėti, kad į daugelį šių žmonių maldų nėra atsakoma. Jūs, kurie mus pažįstate labiau tiesioginiu būdu, turite potencialą pakilti aukščiau ir išsiugdyti labiau tiesioginį, vidinį, asmeninį ryšį. Būtent tai mes ir raginame jus visus daryti, ir šiam tikslui perdavėme jums įrankius psichologiniams blokams, atskirosioms savastims ir kitiems dalykams išspręsti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels